دانلود رایگان


مقاله رابطه اسلام و ايران( رويكرد تمدنى) - دانلود رایگاندانلود رایگان نظریه‌ پردازان تمدن, عوامل مختلفی را برای شکل‌گیری یک تمدن برشمرده‌اند و گاه به تأثیر باورهای دینی در فرایند توسعه و پیشرفت تمدن توجه داشت

دانلود رایگان مقاله رابطه اسلام و ايران( رويكرد تمدنى) لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعدادصفحه:18
نظريه‏ پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى شكل‏گيرى يك تمدن برشمرده‏اند و گاه به تأثير باورهاى دينى در فرايند توسعه و پيشرفت تمدن توجه داشته ‏اند؛ ولى عنصر دين به عنوان جوهره‏ى تمدن، هنوز جايگاهى شايسته در اين نظريه‏ها نيافته است. از سوى ديگر درباره‏ى نقش و رسالت دين انديشمندان دين‏شناس و جامعه‏شناسان دين ديدگاه‏هايى متفاوت ارائه كرده‏اند. اگر تمدن‏سازى را نيز در حيطه‏ى هدايت كه رسالت اصلى دين است، بدانيم؛ آن گاه مى‏توانيم از توانمندى دين و آموزه‏هاى دينى در حوزه‏ى تمدن‏سازى و ساز و كار آن سخن به ميان آوريم. آموزه‏هاى دين در حوزه‏ى تمدن‏سازى با هر قوّت و توانى كه باشد، بسان بذرى است كه اگر در محيطى مناسب افشانده نشود عينيت و تحقق بيرونى نخواهد يافت. بررسى وضعيت ايران قبل و پس از ظهور اسلام و نيز بررسى وضعيت جامعه‏ى يكپارچه‏ى اسلامى پيش و پس از گرويدن ايرانيان به اين جامعه مى‏تواند ما را به سمت دركى كلى‏از تعامل آنها رهنمون باشد. مطالعات تاريخى نشان مى‏دهد كه يكى از سرزمين‏هايى كه اسلام توانست توانمندى خود را براى تمدن سازى در آن به اثبات برساند، ايران زمين بود. در نگاهى كلى مى‏توان گفت برترين خدمت ايران به اسلام فراهم ساختن زمينه‏اى براى تجلّى قدرت تمدن‏سازى دين بود و از جمله خدمت‏هاى اسلام به ايران نيز جهت دادن به توان تمدنى ساكنان اين سرزمين كُهن بود.

واژه‏هاى كليدى: اسلام، ايران، تمدن اسلامى، فرهنگ اسلامى، مستشرقان.

موضوع تمدن و عناصر سازنده‏ى آن و عوامل مؤثر در فراز و فرود آن، يكى از مهم‏ترين مباحثى است كه در دهه‏هاى اخير از سوى نظريه‏پردازان مورد توجه قرار گرفته است.1 مطالعات و بررسى‏هاى تمدنى، حجمى قابل توجه يافته است با وجود اين، هنوز شاخه‏ى علمى مستقلى تحت عنوان تمدن‏شناسى در دانشگاه‏هاى كشورهاى اسلامى شكل نگرفته است.2 مطالعات تمدنى در حال حاضر، بيش از همه در فضاى علم تاريخ صورت مى‏گيرد و پژوهشگران تمدن، همان تاريخ پژوهان هستند كه به عنوان يك گرايش علمى بر روى تمدن متمركز شده‏اند و در نتيجه بيشتر آثار مربوط به تمدن، آثار مربوط به تاريخ تمدن است. ولى در حوزه‏ى ديگر علوم نيز كمابيش مطالعاتى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گيرد كه مهم‏ترين اين حوزه‏ها را مى‏توان علوم مرتبط با فرهنگ و توسعه دانست. فرهنگ به عنوان بخش نرم‏افزارى تمدن، خود به خود زمينه‏ساز ورود به بحث تمدن مى‏باشد و توسعه نيز به عنوان گام‏هاى اوليه‏ى خلق يك تمدن، گاه پژوهشگران را به بحث درباره‏ى تمدن مى‏كشاند. در همين چارچوب، منابعى كه به گونه‏اى به موضوع ويژگى‏هاى يك جامعه‏ى كمال يافته و توسعه يافته اختصاص دارد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به موضوع تمدن نيز نظر دارند.3

در نگاهى كلى مطالعات تمدنى رايج در حوزه‏ى علم تاريخ را مى‏توان به دو شاخه تقسيم كرد:

  1. مطالعاتى كه با رويكرد گزارش تمدن‏ها و دستاوردهاى آن صورت مى‏گيرد و به تاريخ نقلى شبيه است و هم در مرحله‏ى تحقيق از ساز و كار تاريخ نقلى و هم در مرحله‏ى ارائه گزارش تحقيق از شيوه و سبك تاريخ نقلى تبعيت مى‏كند. نگاه به تمدن در اين رويكرد، يك نگاه درونى است. اين گونه مطالعات گاه خالى از تحليل نيست، ولى به مرحله‏ى نظريه‏پردازى در زمينه‏ى كلّيت تمدن نمى‏رسد. شايد بتوان از ويل دورانت به عنوان نمونه‏اى براى اين دسته از مطالعات تمدن نام برد.

  1. مطالعاتى كه با رويكرد نظريه‏پردازى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گيرد و به آنچه تاريخ عقلى ناميده مى‏شود، شباهت دارد و مباحث آن با پاره‏اى مباحث فلسفه‏ى تاريخ و جامعه‏شناسى تاريخ، پيوند مى‏خورد. در اين مطالعات نقل حوادث و ارائه‏ى گزارش از تمدن‏ها صرفا به عنوان ذكر نمونه صورت مى‏گيرد و دغدغه‏ى اصلى پژوهشگر، مباحث نظرى تمدن است. به عنوان نمونه آثار توين‏بى، يوكيچى،4 اشپينگلر، اتكينسون و حتّى هانتينگتون در اين دسته از مطالعات تمدنى مى‏گنجد. در اين رويكرد، نگاه به تمدن لزوما نگاهى بيرونى است. با توجه به سرشت فلسفى نگاه دوم به تمدن، در ميان آثار فيلسوفان نيز مى‏توان به اجمال يا تفصيل و به صراحت يا به اشارت به ديدگاه‏هايى در اين زمينه دست يافت از جمله در آثار هگل، ماركس و... .

درباره‏ى تمدن اسلامى نيز مى‏توان اين دو نوع مطالعات را از هم بازشناخت. افرادى مانند آدام متز، هاميلتون گيب، گوستاو لوبون، فيليپ حتى، آندره ميكل، جرجى زيدان و گوستاو گرونبام5 و در ميان مسلمانان، على الخربوطلى6 و ديگران بيش از آن كه درباره‏ى تمدن اسلامى نظريه‏پردازى كنند با رويكردى تاريخى به گردآورى داده‏ها و گزارش‏هاى مربوط به اين تمدن و بازگويى آنها پرداخته‏اند. البته نمى‏توان انكار كرد كه هيچ گزارش تاريخى خالى از نظريه‏ها، مبادى و مبانى نظرى نيست، ولى گاه مورخان وقت خود را صرف تبيين و بررسى اين مبانى مى‏كنند و گاه بدون صرف وقت براى اينگونه مباحث، مستقيما به سراغ نتايج نشأت گرفته از آن مبانى مى‏روند. آثار تاريخ‏نگاران تمدن اسلامى نيز خالى از مباحث نظرى نيست و از تجزيه و تحليل نوشته‏هاى آنان مى‏توان به مبانى فكرى، پيش فرض‏هاى انسان‏شناسى، تاريخ‏شناسى و تمدن‏شناسى آن‏ها پى‏برد، ولى آنان خود، مستقيما به اين مباحث نپرداخته‏اند. اگر بخواهيم از برخى انديشمندانى كه به جاى تاريخ‏نگارى تمدن، به ارائه‏ى مباحث نظرى پيرامون آن پرداخته‏اند، ياد كنيم؛ مى‏توان به افرادى مانند: ابن خلدون، مالك بن نبى،7 خفاجى8 و سيد قطب،9 امام خمينى،10 علامه اقبال لاهورى،11 انور الجندى12 و حسين مونس13 اشاره كرد. اين انديشمندان نيز ـ حداقل در برخى آثار خود ـ بيش از آن كه به ارائه‏ى گزارش درباره‏ى وجوه مختلف تمدن اسلامى بپردازند، توجّه خود را به مبانى و ابعاد نظرى تمدن اسلامى و كليات آن و مسائلى مانند تعامل آن با ديگر تمدن‏ها و عوامل صعود و سقوط آن و راه احياى دوباره‏ى آن معطوف داشته‏اند. طبيعى است، اين افراد و به تَبَع، ديدگاه آنها از نظر اتقان و ژرفا در يك سطح نيست و برخى از آنها نگاهى جامع و فراگير به موضوع دارند و برخى ديگر تنها به يك يا چند بعد از ابعاد موضوع نگريسته‏اند.
البته صاحب‏نظرانى هستند كه هم از روش تحليلى و هم روش گزارش‏دهى آثارى پديد آورده‏اند كه از هر دو جنبه حائز اهميت است.14


مقاله رابطه اسلام و ایران


رابطه اسلام و ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد رابطه ى اسلام و ایران 18 ص - هایدی - وب سایت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 18. ابطه ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى. دکتر محسن الویرى(1).

اسلام و غرب: تعامل یا تقابل - وعده صادق

خانهمقالاتاسلاماسلام و غرب: تعامل یا تقابل ... گروه مزبور تحت نفوذ فرهنگ و تمدن
غرب قرار دارد و رویکرد آنها به مسائل و ... این تحولات در میان برخى کشورهاى عرب و نیز
آمریکا در رابطه با نقش آتى شیعیان در منطقه که وابستگى هاى نزدیکى با ایران دارند
، ...

مقاله عوامل احیای تمدّن اسلامی از منظر آموزه های دینی و فرمایشات مقام معظم ...

14 مارس 2017 ... شما اینجا هستید:خانه / معارف و الهیات / مقاله عوامل احیای تمدّن اسلامی از منظر آموزه های ...
جوامع اسلامی و ملّت ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

بررسی نقش دین در هویت انسان - نشریه تبیان سنندج

3 ا کتبر 2015 ... اما در پیکره ی جوامع دینی و خصوصا اسلامی همواره به عنوان عامل اساسی هویت ... ۱-
مهمترین پرسشی که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن هستیم آن است .... رویکرد
مثبت به آینده و هدفداری جهان و بازخوردهای مثبت آن در تمام شئون زندگی فردی ، .... امام
خمینی(رحمت الله علیه) نیز پیرامون رابطه دین و تمدن می‌فرمایند: اسلامی که ...

دولت و مبارزه طبقاتى در ايران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری ...

27 دسامبر 2016 ... در تمام سی و اندی سال پس از جمهوری اسلامی، مجادله بر سر ماهیت دولت در میان چپ از پر
.... کارگری و به مثابه عکس‌العملی ارتجاعی در مقابل آن، رویکرد سوسیالیسم کارگری
..... رئيس دانا در مقاله "سرمايه دارى سوداگر و تضادهاى آن با فرايند توسعه" .....
تناقضی که در رابطه بورژوازی ایران و مذهب وجود داشته و دارد و در دولت آن نیز ...

تحقیق تمدن ی - جستجو - وسریا

منبع : http://historia.blog.ir/post/کتابشناسی-مآخذ-تمدن-اسلام .... و ايران؛ رويکرد
تمدنى. محسن الويرى(1)نظريه پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى ... منبع : http://
yarifile.blogsky.com/1396/01/14/post-42029/تحقیق-درمورد-رابطه ى-اسلام-و-ایران-
18-ص ...

تمدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کلمه تمدن معانی خیلی مختلف و متفاوتی دارد که به جامعهٔ بشری مربوط می‌شوند. ... ۳
ویژگی‌های تمدن; ۴ رابطه بین دو واژهٔ تمدن و فرهنگ; ۵ تمدن به عنوان یک هویت فرهنگی; ۶
تمدن‌ها به عنوان سیستم‌های .... از طریق آسیای مرکزی و اقیانوس هند راه‌های ارتباطی
دریایی بودند که امپراتوری روم، امپراتوری ایران، هندوستان، و امپراتوری چین ..... بحث
· مقاله ...

اسلام - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی | BANK ELMI

مقاله در مورد بیماری های صدر اسلام 8 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل ... تعداد صفحات: 12 رابطه ى اسلام و ايران؛ رويكرد تمدنى دكتر محسن الويرى 1
نظريه پردازان تمدن، ... با برچسب: اسلام, ایران, تمدنی‌, رابطه, رابطهرابطه‌ی, رویکرد, و

شکل گیری تمدن نوین اسلامی در گرو هم افزایی امت اسلام است

12 ژانويه 2016 ... برنامه «به سوی تمدن نوین اسلامی» ویژه برگزاری نخستین هفته علمی تمدن ... و به
عنوان کتاب مرجع در اختیار دانش پژوهان قرار دهیم و همچنین مقالات درجه یک را در ... و
حتی دیگر کشورهای اسلامی دنبال شود، فکر کنم در اولین سال در ایران خودمات ... حال در
ارتباط با آن رویکرد تمدنی و تمدن ساز به همگرایی و وحدت رسیده باشد.

حوزه نیوز :نقش آموزه های مهدویت در تحقق مهندسی تمدن نوین اسلامی

20 جولای 2016 ... حوزه /کتاب «نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی» ... بیست مقاله
علمی نیز از این کمترین در فصلنامه های علمی در موضوعاتی ... طور عمده با رویکردی
تاریخی مورد بحث قرار می گیرد و کمتر به رابطه تمدن و آموزه های اسلامی توجه می شود. ...
در تجربة انقلاب اسلامی ایران که آموزة مهدویت نقش انکارناپذیری در ...

نقش تمدنی زنان مسلمان در تاریخ - شهر کتاب

26 آوريل 2012 ... این مقاله در نشست نقش تمدنی زنان مسلمان در تاریخ در مرکز فرهنگی شهر کتاب ارائه
شده است. ... چندگانه‌ی نَسَب و سرگذشت تاریخی آن خاندان را در تمدن اسلامی نشان می‌دهد. ...
که مخصوصا به انقلاب اسلامی ایران انجامیده و تا روزگار ما ادامه یافته است. .... در این
رابطهْ اطلاعاتی که در مورد خانواده‌ی خویی به دست آورده‌ام نشان می‌دهد که ...

استراتژی جنگ تمدن‌ها... - شاهد2

20 جولای 2010 ... نوعی درگیری عمیق و گسترده ای بین تمدن موج سومی که حاصل اطلاعات و ارتباطات ...
وی در مقاله ی "موانع موجود در مسیر رهبری جهانی آمریکا" که قبل از برخورد تمدن ها ....
انقلاب اسلامی ایران، موج های اسلام گرایی و بنیادگرایی اسلامی، مسئله سلمان .....
هانتینگتون در ارائه فرضیه اش تنها به برخورد و رابطه تمدن اسلامى و غربى ...

دریافت فایل

17 دسامبر 2002 ... ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ ... ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ - ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ. 19. ..... ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺭﺩ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺳﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ... ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺪﻝ
ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ..... ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ.

اصل مقاله (545 K) - پژوهش های راهبردی سیاست

دارد . ﻗـﺪرت. ﻫـﺎ. ي. ﻧﻮﻇﻬـﻮر ﭼـﯿﻦ، اﺗﺤﺎدﯾـﻪ. اروﭘﺎ، روس، ﻫﻨﺪ، ژاﭘﻦ و ﺟﻬﺎن. اﺳﻼم ﻋﻤﺪه. ﺗﺮ. ﯾﻦ. ﻗﻄﺐ. ﻫﺎ. ي
. آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﻪ .... اﻧـﺪ و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ. ﺳﺎﻣﺎن ﺑ. ﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠـﯽ .... در اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد آﻣﺮ. ﯾﮑـﺎ .... اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎري
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ. ﺗﻨﻬﺎ. ﯾﯽ ..... ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ. ﯽ. ﺷﻮﻧﺪ.

سند دانشگاه اسلامی - دانشگاه حضرت معصومه

هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد. جامعه ايراني كه در انقالب اسالمي با
رويكرد الهي، جهان بيني‏ ... احياى هويت تمدنى و پيشرفت جمهورى اسالمى،
مستلزم‏.

عصر محنت در تمدن مسلمانان‏ - شفقنا

14 جولای 2013 ... معتزله يكى از مهمترين گرايش هاىِ فكرى قرون اوليه اسلام... ... دوره مورد بحث كه به «
محنه» معروف گشت موضوع بررسى مقاله حاضر است. به گزارش شفقنا، محمد ..... رابطه
ى اسلام و ايران، رويکرد تمدنى · زيربنا و روبناي تمدن جديد چيست؟

مؤسسه آينده روشن - گونه‌شناسی رویکردهای آموزۀ مهدویت درچارچوب ظرفیت ...

15 ژوئن 2015 ... این آموزه در پیروزی، تثبیت و بقای انقلاب اسلامی ایران نیز نقشی مؤثر داشته است.
... مهدویت، تمدن اسلامی، رویکردهای فکری _ فرهنگی، گونه‌شناسی، انقلاب اسلامی. مقدمه
... بر این ساس، پرسش محوری مقاله حاضر نیز این است که؛ با مبنا قرار دادن ...... _
الویری، محسن؛ سیدرضا مهدی‌نژاد، «رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن ...

تاریخ ما - اسلام و ترکان: بررسی سیر حکومتداری درایران بعد از اسلام و ...

روند صعودی این خلافت اسلامی تا زمان هارون الرشید ادامه یافت و با مرگ این خلیفه هزار
و یکشب ... اوج شکوفائی طرز تفکر حکومت ایرانی را در زمان ملکشاه سلجوقی، فرزند
جوان آلپ ... اما به مرور زمان رابطه دستگاه خلافت با اعراب و ایرانیان به سبب انقلابات
و ... به عقب برگردیم و زمینه تاریخی ظهور «ترک»ها در تاریخ تمدن را بررسی نمائیم و
...

نقش تمدنی زنان مسلمان در تاریخ - شهر کتاب

26 آوريل 2012 ... این مقاله در نشست نقش تمدنی زنان مسلمان در تاریخ در مرکز فرهنگی شهر کتاب ارائه
شده است. ... چندگانه‌ی نَسَب و سرگذشت تاریخی آن خاندان را در تمدن اسلامی نشان می‌دهد. ...
که مخصوصا به انقلاب اسلامی ایران انجامیده و تا روزگار ما ادامه یافته است. .... در این
رابطهْ اطلاعاتی که در مورد خانواده‌ی خویی به دست آورده‌ام نشان می‌دهد که ...

دانشنامه نگاری - دانشنامه جهان اسلام

این مقاله مشتمل بر بخشهاى زیر است :۱) واژگان۲) زمینه‌ها۳) عصر شکوفایی الف) ... این
آثار کلاسیک را مى‌توان به اعتبار گسترة موضوعى، شمول اطلاعات، رویکرد، سطح ....
یعقوبى (متوفى ۲۸۴) در نگارش تاریخ ایران قبل از اسلام پیروى کرد (← تاریخ ..... را
به چهار رُبع تقسیم کرده‌است: عبادات (در رابطة میان بنده و خدا)، عادات (روابط آدمیان با ...

حوزه نیوز :نقش آموزه های مهدویت در تحقق مهندسی تمدن نوین اسلامی

20 جولای 2016 ... حوزه /کتاب «نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی» ... بیست مقاله
علمی نیز از این کمترین در فصلنامه های علمی در موضوعاتی ... طور عمده با رویکردی
تاریخی مورد بحث قرار می گیرد و کمتر به رابطه تمدن و آموزه های اسلامی توجه می شود. ...
در تجربة انقلاب اسلامی ایران که آموزة مهدویت نقش انکارناپذیری در ...

هویت شناسى مکتب اخلاقى امام خمینى (س) در رویکرد تاریخى

28 جولای 2015 ... بررسى تفصیلى هویّت اخلاق در گسترۀ تمدن اسلامى رسالۀ مفصل و مستقلى ... چنان
که مى توان گرایش هاى اخلاقى در دنیاى اسلام را نیز بر اساس جهت .... و دیگر این که
مکتب اخلاقى او چه رابطه یا پیوندى با فلسفۀ اخلاق و هویّت اخلاقى ایران باستان دارد؟
..... مجموعه مقالات همایش بین المللى «حقوق بشر و گفتگوى تمدن ها»، قم، ...

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ

«ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ». ﻛﻮﺷــﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ .... ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ. ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻭﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ
ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺩﺭ. ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ... ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻨﺒﺮگ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ. .... ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺳﻌﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ .... ﻣﻰ ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ.

چیستی و شاخصه های تمدن اسلامی از منظرِ قرآن کریم - معاونت تبلیغات و ...

1 فوریه 2014 ... از این رو ابتدا باید تعریفی جامع از تمدن اسلامی با نگرشی ... تعریف و شاخص های
تمدن با رویکرد های مختلف اجتماعی، پدیدارشناسانه، ..... در جمع دانشجویان ایرانی در
پاریس(دانشگاه سوربُن)، بازتاب اندیشه 1384 شماره 65 ... 30) مقاله، رابطه تمدن ها و
آینده بشریت، هاشم یحیی ملاح، مترجم: ناصر ضیایی، گزارش گفت و گو.

استراتژی جنگ تمدن‌ها... - شاهد2

20 جولای 2010 ... نوعی درگیری عمیق و گسترده ای بین تمدن موج سومی که حاصل اطلاعات و ارتباطات ...
وی در مقاله ی "موانع موجود در مسیر رهبری جهانی آمریکا" که قبل از برخورد تمدن ها ....
انقلاب اسلامی ایران، موج های اسلام گرایی و بنیادگرایی اسلامی، مسئله سلمان .....
هانتینگتون در ارائه فرضیه اش تنها به برخورد و رابطه تمدن اسلامى و غربى ...

بیانیه استانبول و لزوم تجدید نظر جدی در روابط با کشورهای اسلامی

16 آوريل 2016 ... بیانیه استانبول و لزوم تجدید نظر جدی در روابط با کشورهای اسلامی ... بنابر این، با
کشورهای اسلامگرای جهان اسلام به دلیل رویکردهای ضدشیعی شان به .... اما این کافی
نیست این مقاله حرف دل همه مردم ایرانه پس لطفا تا حصول نتیجه و تغییر ... ما تمدنى
چندين هزار ساله داريم و به طور مثال كشورهايى مثل هند و آذربايجان و ...

رابطه - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی - دانلود مقاله کاملا رایگان و ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 12 رابطه ى اسلام و ايران؛ رويكرد تمدنى دكتر محسن الويرى 1 ...

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ

«ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ». ﻛﻮﺷــﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ .... ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ. ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻭﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ
ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺩﺭ. ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ... ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻨﺒﺮگ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ. .... ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺳﻌﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ .... ﻣﻰ ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ.

سند دانشگاه اسلامی - دانشگاه حضرت معصومه

هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد. جامعه ايراني كه در انقالب اسالمي با
رويكرد الهي، جهان بيني‏ ... احياى هويت تمدنى و پيشرفت جمهورى اسالمى،
مستلزم‏.

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان - پایگاه کتاب های درسی

و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ، ﺑﺎ روﻳﮑﺮد «ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺪارى» ﮐﻪ، در ﺷﻴﻮه ﻫﺎى وﻗﺎﻳﻊ ﻧﮕﺎرى و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرى ﻧﻘﻠﻰ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ....
ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دوره ی ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد. .... ﺳﺮ در اﻳﺮان،
ص ٤٠؛ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﺮاﻧﻴﮑﺎ، ص ٦٤؛ ﺗﺎﻟﺒﻮت راﻳﺲ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آﺳﻴﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ دوره اﺳﻼﻣﯽ، ص ٤٥؛ ...

جایگاه و نقش زنان در بیداری و تمدن اسلامی - آفتاب

23 آگوست 2012 ... آری از سمیه تا بنت الهدی و از صدر اسلام تا حضور زنان در انقلاب اسلامی ایران و بیداری
های اسلامی همه و همه حاکی از نقش زنان در آفرینش حوادث دلیرانه و ...

تاریخ ما - اسلام و ترکان: بررسی سیر حکومتداری درایران بعد از اسلام و ...

روند صعودی این خلافت اسلامی تا زمان هارون الرشید ادامه یافت و با مرگ این خلیفه هزار
و یکشب ... اوج شکوفائی طرز تفکر حکومت ایرانی را در زمان ملکشاه سلجوقی، فرزند
جوان آلپ ... اما به مرور زمان رابطه دستگاه خلافت با اعراب و ایرانیان به سبب انقلابات
و ... به عقب برگردیم و زمینه تاریخی ظهور «ترک»ها در تاریخ تمدن را بررسی نمائیم و
...

دکتر علی شریعتی | شخصیت نگار

از سا‌ل‌ 1348 جهت همکاری به‌ حسینیه‌ ارشا‌د دعوت‌ شد. تدریس‌ جا‌معه‌ شنا‌سی‌ مذهبی‌،
تا‌ریخ‌ شیعه‌، معا‌رف‌ اسلا‌می‌ و انجام سخنرانی هایی با هدف پیش برد اهداف اسلامی و نقد
حکومت ...

دانلود دانلود تحقیق رابطه اسلام و ايران ،رويكرد تمدنى رایگان - پرشین ...

12 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق رابطه اسلام و ايران ،رويكرد تمدنى فیلم آهنگ جدید از یوتیوب فروشنده
ایرانی بازار بادیگارد تلگرام زیرنویس فارسی در عملیات مورد ...

دکتر علی شریعتی | شخصیت نگار

از سا‌ل‌ 1348 جهت همکاری به‌ حسینیه‌ ارشا‌د دعوت‌ شد. تدریس‌ جا‌معه‌ شنا‌سی‌ مذهبی‌،
تا‌ریخ‌ شیعه‌، معا‌رف‌ اسلا‌می‌ و انجام سخنرانی هایی با هدف پیش برد اهداف اسلامی و نقد
حکومت ...

دکتر شریعتی

انتقاد شریعتی از هند و یونان زدگی در تاریخ علم و فلسفه ایران و اسلام، نشانه کمبود
.... با دانشجویان‌ ایرانی‌ از طریق‌ نوشتن‌ مقالات‌ و مدیریت‌ ماهنامه‌ی‌ «ایران‌ آزاد» به‌ طور
فعال‌ ... وی‌ در مجموعه‌ی‌ سخنرانیهای‌ خود مقولاتی‌ چون‌ «تمدن‌ و تجدد»، «انسان‌ و آزادی‌»، «
چهار ... اندیشه‌ی‌ شریعتی‌ در رابطه‌ با وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نیز مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌
است‌.

رابطه ی اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنی

واژه های کلیدی: اسلام، ایران، تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، مستشرقان. ... مطالعاتی که
با رویکرد نظریه پردازی درباره ی تمدن صورت می گیرد و به آنچه تاریخ .... آنها نیست،
ولی با توجّه به نیازی که در ادامه ی مقاله داریم، باید در اینجا موضعی مشخص اتخاذ کنیم
و ...

تربیت دینی در عصر نوگرایی - خبرگزاری شبستان

11 مه 2015 ... در یک جامعه دینی چون ایران برای اینکه ارزشهای دینی به صورت هنجارهای اجتماعی در ...
در این مقاله نویسنده با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی – تفسیری به ... در
جامعه، مفهوم نوگرایی و رابطه آن با اصالت اسلامی، عقلانیت در فرهنگ اسلامی .... عدم
انحصار جهان در ماده و دنياي مادي: در تمدن اسلامي جهان دو بخش بوده و دنياي مادي ...

رابطه - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی - دانلود مقاله کاملا رایگان و ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 12 رابطه ى اسلام و ايران؛ رويكرد تمدنى دكتر محسن الويرى 1 ...

اسلام - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی | BANK ELMI

مقاله در مورد بیماری های صدر اسلام 8 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل ... تعداد صفحات: 12 رابطه ى اسلام و ايران؛ رويكرد تمدنى دكتر محسن الويرى 1
نظريه پردازان تمدن، ... با برچسب: اسلام, ایران, تمدنی‌, رابطه, رابطهرابطه‌ی, رویکرد, و

مقالات - پژوهشی مطالعات تمدن اسلامی

تمدن مادى از سال ها پیش با طرح شعار جهانى سازى رویکرد هجومی را در توسعه و بسط ....
مقاله حاضر تلاشی است در خصوص جریان بندی فکری ایران در بعد از ورود علوم انسانی
...... اسلامی فقیر نموده، عدم توجه به تجرد ادراک، و رابطه وجودی نفس و بدن می‌باشد.

دکتر علی شریعتی | شخصیت نگار

از سا‌ل‌ 1348 جهت همکاری به‌ حسینیه‌ ارشا‌د دعوت‌ شد. تدریس‌ جا‌معه‌ شنا‌سی‌ مذهبی‌،
تا‌ریخ‌ شیعه‌، معا‌رف‌ اسلا‌می‌ و انجام سخنرانی هایی با هدف پیش برد اهداف اسلامی و نقد
حکومت ...

پرتال جامع علوم انسانی - رابطه ى اسلام و ایران رویکرد تمدنى

رابطه ى اسلام و ایران رویکرد تمدنى .... نیست، ولى با توجّه به نیازى که در ادامه ى
مقاله داریم، باید در اینجا موضعى مشخص اتخاذ کنیم و پاسخى روشن به این پرسش
بدهیم.

تحقیق تمدن ی - جستجو - وسریا

منبع : http://historia.blog.ir/post/کتابشناسی-مآخذ-تمدن-اسلام .... و ايران؛ رويکرد
تمدنى. محسن الويرى(1)نظريه پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى ... منبع : http://
yarifile.blogsky.com/1396/01/14/post-42029/تحقیق-درمورد-رابطه ى-اسلام-و-ایران-
18-ص ...

رابطه ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى‏ - راسخون

رابطه ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى‏ .... دارد.18 و براى هر یک از این دو مقوله نیز دین(
مراد از دین در این بخش از مقاله، دین اسلام است) نمونه اى کامل و آرمانى را ارائه داده است.

مؤسسه آينده روشن - گونه‌شناسی رویکردهای آموزۀ مهدویت درچارچوب ظرفیت ...

15 ژوئن 2015 ... این آموزه در پیروزی، تثبیت و بقای انقلاب اسلامی ایران نیز نقشی مؤثر داشته است.
... مهدویت، تمدن اسلامی، رویکردهای فکری _ فرهنگی، گونه‌شناسی، انقلاب اسلامی. مقدمه
... بر این ساس، پرسش محوری مقاله حاضر نیز این است که؛ با مبنا قرار دادن ...... _
الویری، محسن؛ سیدرضا مهدی‌نژاد، «رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن ...

مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ

مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می ...
رابطه فرهنگ و تمدن ۴ ... ۳- منصور نژاد، محمد (۱۳۴۰) رویکردهای نظری در گفتگوی تمدن
ها.

فرهنگ و تمدن غربي، فرهنگ و تمدن اسلامي؟ | پرسمان دانشجويي - اندیشه ...

جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا به امروز حامی ملت مظلوم فلسطین بوده است و این
حمایت‌ها باعث ... دو فرهنگ و تمدن اسلامي و فرهنگ وتمدن غربي ، چه تاثيري بر
يکديگر داشته اند؟ ..... ادوارد براون مى گويد: پروفسور دخويه عربى دان بزرگ، در مقاله
اى كه در موضوع طبرى و .... طبيعي است كه از اين رابطه و موجود چيزي جز رويكرد
استعماري برنمي‌آيد.

پاورپوینت در مورد ذرت

رضایت خروج از کشور جهت فرزند و پرداخت هزینه ها در خارج از کشور

نرم افزار اندروید آموزشی نژاد سگ پامرانین

طرح توجیهی بسته‌بنـدي گوشت قرمز با ظرفيت بسته بندي 1600 تن گوشت قرمز در سال(word) 17 صفحه

تحقیق اهمیت ورزش

رسم قوس در Civil3D

دانلود کتاب «روش های تحقیق در پژوهش های فرهنگ و ارتباطات»

دانلود پاورپوینت خواص سجده نماز برای سلامتی

مقدمه ای بر بوقلمون

تحقیق تباین و تنش در ساختار شعر « نشانی» سروده سهراب 16 ص