دانلود رایگان


آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی - دانلود رایگاندانلود رایگان آمایش آموزش عالی, زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی

دانلود رایگان آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی نظام های آموزش عالی با توجه به کارکردهای مختلف خود، نقش قابل توجهی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی کشورها دارند. از یک سو با اجرای برنامه های آموزشی و تربیت سرمایه انسانی 3، در تامین کالا و
خدمات سرمایه ای موثر واقع شده و از سوی دیگر با کارکردهای پژوهشی، خدماتی و مشاوره ای در بخش های صنعتی
و کشاورزی و افزایش تولید و ارتقاء بهره وری 4، نقش قابل توجهی را در اقتصاد مقاومتی از خود نشان میدهند، علی
الخصوص در شرایط کنونی کشور که بحران های جهانی به مرحله حاد رسیده و توجه به توسعه و چشم انداز 02 ساله
ی کشور بخش بزرگی از سیاستها و برنامه ریزی های نخبگان را بخود اختصاص داده است. مردمی کردن اقتصاد،
اجرایی کردن سیاست های اصل 44 ، توانمندی سازی بخش خصوصی، تشویق فعالیت اقتصادی و سیستم بانکی کشور،
کاهش وابستگی به صنعت نفت، توجه به صنایع دانش بنیان و ظرفیت های گوناگون دیگر کشور ها از جمله الزاماتی
است که میتواند در پرتو طرح اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا رسد. در این میان یکی از عواملی که باعث اجرای
هدفمند و موفقیت آمیز این طرح ملی میگردد، اجرای طرح آمایش آموزش عالی است. لذا در این پژوهش سعی شده
است با استفاده از روش فراتحلیل، با هدف واشکافی بیشتر ارتباط آمایش آموزش عالی با اقتصاد مقاومتی مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اجرای طرح آمایش آموزش عالی و توجه کافی به آموزش نیروی
انسانی در بعد انتقال مهارتهای اشتغالزا 5 میتواند به اجرای موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی کمک نماید.
کلیدواژه ها: آمایش آموزش عالی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه انسانی، مهارتهای اشتغالزا


آمایش آموزش عالی


زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتقای کیفیت آموزش عالی با طرح آمایش/ماموریت گرا شدن دانشگاهها ...

... تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای کیفیت آموزش عالی بر مبنای طرح آمایش خبر داد. ...
شده در سال جاری اظهار داشت: در زمینه ارتقا و ساماندهی آموزش عالی، تکمیل زیرساخت ...

نامه شـــورا، شـــامره 73 ، شـــهریور مـــاه 1393 - محصولات شوراي عالي ...

16 سپتامبر 2014 ... حضرت آیت اهلل خامنه ای، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای بالفعل کردن.
ظرفیت های داخلی و ..... با تدوین سند »آمایش آموزش عالی« ترکیب دانشجویان کشور.
متناسب می شود ...... و نخبـگان، بـر لـزوم اهتمـام جدی تر به زیرسـاخت های جـذب نخبگان
...... از یک بستر مناسب، مستحکم و مطمئنی شروع می شد و نه از یک جایی.

پیام جهاد - جهاد دانشگاهی

20 نوامبر 2016 ... و اگر تولید ملی شــکل نگرفت، استقالل اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی کند؛ و.
اگر اســتقالل ..... طــرح آمایش ســرزمین از برنامه هــای دیگر. ماســت و حوزه ...... و
زیرســاخت های الزم بــرای. راه اندازی این بانک ..... اقتصاد مقاومتی و بخشی در خارج این
چارچوب. به عنوان ...... مطمئنــی برای جوانان و به ویژه دانشــجویان. متعهــد و ...

دانلود مقاله ، دانلود رایگان پایان نامه - مقالات کاربردی فارسی maghalat ...

مقاله : آمایش سرزمین · مقاله : گنبد کاووس .... نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد
مقاومتی و ملزومات آن ...... کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟
مرد جواب داد: ...... بخش اعظم مردم آنگولا آواره شدند و همه زیرساخت های این کشور ویران شد.

سرمایه گذاری - رصد

29 سپتامبر 2016 ... انتخاب اولویت های سرمایه گذاری، طرح آمایش صنعتی و الگوی کشت نیز ...... سرمایه
گذار داخلی خواهد بود، درحالی که مبانی اقتصاد مقاومتی هم حمایت .... مطمئنی برویم؟ ......
مثال دولت با سرمایه گذاری در زیرساخت های آب رسانی مانند احداث سد، ..... مطل ق در
حوزه آموزش عالی به ویژه در بخ ش تحصیالت تکمیلی، به اندازه ای.

روزنامه اطلاعات | Ettelaat Newspaper | صفحه 239 - موسسه اطلاعات

6 ژانويه 2017 ... وی گفت: با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی به زنان بی سرپرست و بدسرپرست .... واعظی
به وضعیت ارتباطی گیلان اشاره کردوگفت: هر آنچه در ارتباط با زیرساخت‌ها قول داده
ایم، ...... نیازسنجی و آمایش سرزمین برای انتخاب عرصه‌ها، انعقاد تفاهمنامه با ...... هدفمان
این است که شخص مطمئنی را برای انجام کارها بفرستیم، ما افراد را ...

آموزشی آموزش عالی ‌ها ‌های آموزش عالی معاون آموزشی آموزشی شریعتی نیاسر ...

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان.
اختصاصی از .... آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی. اختصاصی
از ...

مطالب جدیدتر - شبکه آواتاری - blogfa.com

تحریم‌های اقتصادی و بداخلاقی شرکای تجاری ایران در سال‌های گذشته ایران را به ... به
خود اختصاص دهند، گویا این ابرقدرت تولید ماشین‌ها در سرزمین خود نیز جایگاهی ندارند.
..... برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های 1395-1399، اهداف، پیش‌بینی
...... آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح ...

اخبار شهرستان ها

13 ژوئن 2015 ... در این همایش آموزشــی، توسط سربازرس گروه اقتصادی. و زیربنائی و مســئول .... كرد:
ترویج فرهنگ بهینه مصرف در راستای اقتصاد مقاومتی و نهادینه. نمــودن آن، از مهم ...
سمنان ،زیرســاخت های الزم در حوزه انرژی به ویژه برق برای سرمایه. گذاری در اســتان .....
علوم گردشــگری در آمایش سرزمین و توســعه منطقه ای با تاكید بر.

رفع مشکلات آموزشی بخش اسماعیلی جیرفت در اولویت است | خبر فارسی

شور انتخاباتی را به افراط نکشانید/وجود اقتصاد مقاومتی راه مقابله با آمریکاست ....
تقویت زیرساخت های مرزی در استان های شرق کشور در دستور کار است ... اعرافی ادامه داد
: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند آموزش و پرورش را تصویب کرده که جزو ..... با بیان
اینکه برنامه های راهبردی با رویکرد آمایش مورد توجه خواهد بود، گفت: در این صورت ...

بریده جراید و بازتاب‌های رسانه‌ای یکشنبه - بولتن خبری

2 ا کتبر 2016 ... سیاست و فرهنگ و نیز سیاست داخلی ما باید دانش بنیان باشد دولت مدرن یعنی دولت
دانش بنیان. در تمام رشته‌ها و در تمام بخش‌ها علم و دانش باید حاکم ...

سرمایه گذاری - رصد

29 سپتامبر 2016 ... انتخاب اولویت های سرمایه گذاری، طرح آمایش صنعتی و الگوی کشت نیز ...... سرمایه
گذار داخلی خواهد بود، درحالی که مبانی اقتصاد مقاومتی هم حمایت .... مطمئنی برویم؟ ......
مثال دولت با سرمایه گذاری در زیرساخت های آب رسانی مانند احداث سد، ..... مطل ق در
حوزه آموزش عالی به ویژه در بخ ش تحصیالت تکمیلی، به اندازه ای.

تعیین برش استانی برنامه عملیاتی نقشه جامع علمی کشور در بوشهر آکا

3 فوریه 2017 ... 5-1-2017 تازه ترین های «اقتصاد» اقتصاد کلان 5 ... در شورای اقتصاد مقاومتی
بررسی می‌شود و راه‌کارهای مناسب ارائه خواهد شد. ... امام جمعه بوشهر گفت: تدوین سند جامع
فرهنگ عمومی استان بوشهر حسب آمایش آسیب‌ها، فرصت‌ها و قوت فرهنگی منطقه‌ای تدوین
.... در آموزش و پرورش و وزارت علوم در دستور کار جلسه بعدی شورای عالی ...

files/majale 3.pdf - دکتر مداحی

رضورت تدوین سند توسعه ای استان ها بر اساس آمایش رسزمینی. ... برگزاری نشست
شورای عالی مناطق آزاد و کمیسیون چشم انداز دبیرخانه مجمع استانها. ... رشدبهره وری
نیروی کارورسمایه پیش رشط تحقق اقتصادمقاومتی. ...... وجــود دارد، زیرســاخت های ....
توســعه توانســتند بــه مرحلــه مطمئنــی از ..... بیسـت و یکـم بـر ارتبـاط بیـن آمـوزش
عالـی.

بهمن ٩٠ - راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود ...

16 فوریه 2012 ... وی از مصوب شدن راه اندازی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت خبر ..... برای
تغییر و تحول در آموزش عالی، باید با تدبیر و اندیشه عمل کرد و در مورد حوزه‌های تحول
مراقب بود. ...... دکتر مهدی‌نژاد با اشاره به ضرورت گسترش زیرساخت‌های موجود در زمینه‌
..... بهتر است طرح‌های آموزش و پرورش در اندازه کوچکتر آزمایش شود.

عصر اعتبار - متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

12 دسامبر 2015 ... به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی ... افزایش سهم
جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش
سرزمین. .... در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخته‌ای
...... تأمین اجتماعی مسیر مطمئنی برای همکاری اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ...

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی ... - وبلاگ 24

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان. نتایج
جستجوی عبارت بررسی ... آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی.

آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی | جستجو - بهتینا

عبارت آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی در بین اطلاعات
جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار
اطلاعات ...

Iran e ayandeh 5-10-1391.pdf - مجمع تشخیص مصلحت نظام

1 - استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ...... برخوردار اســت که
در دنیای مشتری گرای و رقابت افزای کنونی هر نوع مقاومتی را در هم ...... در ایران 1404،
زیرساخت هاي فني، اجتماعي، امنیتي و اقتصادي به نحوي برقرار و نهادینه ...... قدرتمند
ضامن مطمئني براي تأمین امنیت ملي کشورها به شمار نمي آید، بلکه امنیت ملي نیازمند.

بیست و دومین - ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر - دانشگاه علوم پزشکی ...

که افراد مطمئنی باشند ..... دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با اشاره به
تصویب سند آمایش آموزش ..... کیفیت پایین غذا، نبود درمانگاه، عدم ارائه خدمات
بهداشتی و زیرساخت های ورزشی ..... نند پایان نامه ها و تحقیقات خود با موضوعات
اقتصاد مقاومتی،.

بیست و دومین - ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر - دانشگاه علوم پزشکی ...

که افراد مطمئنی باشند ..... دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با اشاره به
تصویب سند آمایش آموزش ..... کیفیت پایین غذا، نبود درمانگاه، عدم ارائه خدمات
بهداشتی و زیرساخت های ورزشی ..... نند پایان نامه ها و تحقیقات خود با موضوعات
اقتصاد مقاومتی،.

آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی - 11gig.ir

آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی نظام های آموزش عالی با توجه
به کارکردهای مختلف خود، نقش قابل توجهی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی،

سرمایه گذاری - رصد

29 سپتامبر 2016 ... انتخاب اولویت های سرمایه گذاری، طرح آمایش صنعتی و الگوی کشت نیز ...... سرمایه
گذار داخلی خواهد بود، درحالی که مبانی اقتصاد مقاومتی هم حمایت .... مطمئنی برویم؟ ......
مثال دولت با سرمایه گذاری در زیرساخت های آب رسانی مانند احداث سد، ..... مطل ق در
حوزه آموزش عالی به ویژه در بخ ش تحصیالت تکمیلی، به اندازه ای.

نیوزهاب - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رسانه‌ها

26 ژانويه 2016 ... ... در ایران و سیاست های پیش رو» (دانشجو); طرح آمايش آموزش عالي در دستور كار شوراي
انقلاب فرهنگي/ جمع آوري پرديس هاي دانشگاهي وزارت علوم (ایسنا) ...

تعیین برش استانی برنامه عملیاتی نقشه جامع علمی کشور در بوشهر آکا

3 فوریه 2017 ... 5-1-2017 تازه ترین های «اقتصاد» اقتصاد کلان 5 ... در شورای اقتصاد مقاومتی
بررسی می‌شود و راه‌کارهای مناسب ارائه خواهد شد. ... امام جمعه بوشهر گفت: تدوین سند جامع
فرهنگ عمومی استان بوشهر حسب آمایش آسیب‌ها، فرصت‌ها و قوت فرهنگی منطقه‌ای تدوین
.... در آموزش و پرورش و وزارت علوم در دستور کار جلسه بعدی شورای عالی ...

عصر بازار - طرح‌های کلان در راستای اقتصاد مقاومتی مشمول حمایت‌های ...

20 ا کتبر 2016 ... احمدی اجرای این طرح را لازمه اجرای آمایش آموزش عالی دانست و تصریح کرد: از سوی دیگر
برای توسعه فناوری‌های کشور نیاز به پیش بینی وضعیت ...

مسأله فرهنگ و شهر در ایران معاصر | فرهنگ شناسی

در نتیجه، هیچ کدام از برنامه‌‌های «آمایش سرزمینی»به‌‌بارآورنده«توسعه پایدار» و توسعه
... همچنین، مولفه‌‌های ساختاری آموزش عالی از قبیل؛ برنامه درسی و مدرک تحصیلی آن
کاذب و .... سیستم مدیریت شهری در ایران بر مبنای این نیست که زیرساخت‌‌های لازم
برای ... سیاسی و همه اینها در هم تنیده می‌شوند و اصلاً تشخیص اینکه این مقاومت‌‌ها
اقتصادی ...

سوابق علمي و تحقيقاتي دكتر ابراهيم صالحي عمران - همایش ملی آموزش ...

صالحی عمران، ابراهیم ، امید یحیی پور (1391) آموزش عالی و کار آفرینیبابلسر، ......
صالحی زهرا فرهمند(1392)آمایش اموزش عالی زیر ساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی.

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات ...

27 ژانويه 2017 ... ورابطه ی آن را توسعه ی اقتصادی فروابط اجتماعی بیان می کند و دیدگاه سیاست
گزاران و ... فصل دوّم : سیر تحول و تکامل برنامه ریزی آموزشی و پرورشی.

ماهنامه شماره ۵۲ - اتاق بازرگانی زنجان

جمهوری اسالمی یادگار امام راحل و حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن سرزمین ایران
سرافراز است ..... در گام نخست به توسعه زیرساختهای حمل و نقل نیاز دارد. ... اقدامـات
سـتاد اقتصـاد مقاومتی در حـوزه صنعت و معدن اسـتان زنجان ...... در سال 1961 جراحی
قلب و آزمایش با دستگاه ...... تجزیه و تحلیل حســابداری و علوم رایانه شــاید زمینه های
مطمئنی.

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف ...

اختصاصی از فایل هلپ آمایش آموزش عالي، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتي با و
پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات ...

لينك دانلود - انجمن علمی اسلام و پیشرفت

نفــت در بیــش از یکصــد ســال اخیــر، صــرف توســعه زیرســاختها و چــه میــزان ....
معتقدنــد ادبیــات اقتصــاد مقاومتــی صرفــا متعلــق بــه ایــران نیســت و ...... قانـون
بیاندیشـیم و مصادیـق توسـعه را سـهمیه ای نبینیـم و بـه آمایـش سـرزمین پایبنـد
باشـیم ...... آن هـا را نداشـته باشـد آن گاه مي تـوان بـه رصـد دقیـق و مطمئنـی دسـت یافـت.

افزایش تولید و اشتغال با محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی - عیارآنلاین

21 مارس 2017 ... به‌عنوان‌مثال، هنوز زیرساخت اطلاعاتی جامع و مطمئنی درباره تولیدات داخلی وجود ندارد و
... سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه · سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ... سخنان مهم
رحیم پور ازغدی درباره اقتصاد مقاومتی + صوت 1 comment; پیشنهاد ...

مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان بوشهر

مسعود نصوری مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ... در خصوص ایجاد
زیرساخت ها و طرح های زیربنایی برای فازهای پارس جنوبی همکاری خوبی با ...... معتقد
است : برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی باید چشم انداز مطمئنی را در بازار ارز
...... نقش مهم عسلویه و تعامل بین انسان با سرزمین مادری با تدوین آمایش برگزار شد .

Ⅰ ⅠⅠ Ⅰ ⅠⅠ - در حال انتقال سرور

10 سپتامبر 2015 ... اصولي با بهره گیري از آموزش هاي مهارتي .... مطمئنی برای تامین آب شهروندان داریم. ....
ببرد و اقتصاد مقاومتی را پیاده کند، گفت: اگر این .... سرزمین نیز احساس می کنند.
.... جش نواره تئاتر استان یا تماش ای نمایش ها آماده می کردند، به دلیل برخی
مشکالت زیرساختی در ...... نباید دولتی باشد و در طرح آمایش آموزش. عالی ...

آموزشی آموزش عالی ‌ها ‌های آموزش عالی معاون آموزشی آموزشی شریعتی نیاسر ...

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان.
اختصاصی از .... آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی. اختصاصی
از ...

بهمن ٩٠ - راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود ...

16 فوریه 2012 ... وی از مصوب شدن راه اندازی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت خبر ..... برای
تغییر و تحول در آموزش عالی، باید با تدبیر و اندیشه عمل کرد و در مورد حوزه‌های تحول
مراقب بود. ...... دکتر مهدی‌نژاد با اشاره به ضرورت گسترش زیرساخت‌های موجود در زمینه‌
..... بهتر است طرح‌های آموزش و پرورش در اندازه کوچکتر آزمایش شود.

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی ... - وبلاگ 24

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان. نتایج
جستجوی عبارت بررسی ... آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی.

Ⅰ ⅠⅠ Ⅰ ⅠⅠ - در حال انتقال سرور

10 سپتامبر 2015 ... اصولي با بهره گیري از آموزش هاي مهارتي .... مطمئنی برای تامین آب شهروندان داریم. ....
ببرد و اقتصاد مقاومتی را پیاده کند، گفت: اگر این .... سرزمین نیز احساس می کنند.
.... جش نواره تئاتر استان یا تماش ای نمایش ها آماده می کردند، به دلیل برخی
مشکالت زیرساختی در ...... نباید دولتی باشد و در طرح آمایش آموزش. عالی ...

با پرونده هایی درباره: شفافیت آماری آموزش و پرورش فقر آموزشی از نگاه ...

24 آوريل 2016 ... اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در آموزش وپرورش دیده شده. اســت و باید به آن ... حضور جناب
عالی توجه ویژه ای به ابعاد مختلف آن در وســع ...... کارت آبی (یا آمایش) بگیرند. .... به
این صورت اســت که بعد از پیداشدن بانی در یک شهر و تأمین هزینه زیرساختی شعبه
...... مطمئنی اســت که حتما بازگشــت ســرمایه دارد» یا بــه تعبیر.

تربت حیدریه - سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت ...

مطمئنی. در. بخش. محیط. زیست،. انرژی. و. پدافند. زیستی. دست. یافت . رجاء. واثق ....
آمایش. سرزمین. ا. ستان،تربت. حیدریه. به. عنوان. مركزیت. ناحیه. مركزی. آمایشی. با ...
زیرساختهای. سیاسی،. اجتماعی،. كالبدی. و. اقتصادی. است . باید. مدیریت. توسعه. من
..... انداز. 24. ساله. توسعه. كشور. برمبنای. اقتصاد. مقاومتی. و. طرح. آمایش. سرزمین. به
.

زندگی با ام اس (MS)

پروژه رشته مهندسی صنایع - تاثیر ERP در SCM با فرمت ورد

گزارش كارآموزي عيب يابي موتورهايDC 55 ص

دانلود پاورپوینت با افکتهای منحصر به فرد برای رشته های کشاورزی با عنوان سمپاشی با تشخیص سنسورها

پکیج نمونه قرارداد های مشارکتی با قابلیت پرینت و ویرایش تخفیف ویژه فقط برای 10 روز

تحقیق در مورد آشنايي با سيستمهاي سوخت رساني کاربراتوري و انژکتوري 15 ص

دانلود رایگان تست موفق ترین تست هوش در میان روانشناسان تست EQI

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

دانلود پاورپوینت عقاب طلایی

نمونه سوال فیزیک دهم