دانلود فایل


آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی - دانلود فایلدانلود فایل آمایش آموزش عالی, زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی

دانلود فایل آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی نظام های آموزش عالی با توجه به کارکردهای مختلف خود، نقش قابل توجهی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی کشورها دارند. از یک سو با اجرای برنامه های آموزشی و تربیت سرمایه انسانی 3، در تامین کالا و
خدمات سرمایه ای موثر واقع شده و از سوی دیگر با کارکردهای پژوهشی، خدماتی و مشاوره ای در بخش های صنعتی
و کشاورزی و افزایش تولید و ارتقاء بهره وری 4، نقش قابل توجهی را در اقتصاد مقاومتی از خود نشان میدهند، علی
الخصوص در شرایط کنونی کشور که بحران های جهانی به مرحله حاد رسیده و توجه به توسعه و چشم انداز 02 ساله
ی کشور بخش بزرگی از سیاستها و برنامه ریزی های نخبگان را بخود اختصاص داده است. مردمی کردن اقتصاد،
اجرایی کردن سیاست های اصل 44 ، توانمندی سازی بخش خصوصی، تشویق فعالیت اقتصادی و سیستم بانکی کشور،
کاهش وابستگی به صنعت نفت، توجه به صنایع دانش بنیان و ظرفیت های گوناگون دیگر کشور ها از جمله الزاماتی
است که میتواند در پرتو طرح اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا رسد. در این میان یکی از عواملی که باعث اجرای
هدفمند و موفقیت آمیز این طرح ملی میگردد، اجرای طرح آمایش آموزش عالی است. لذا در این پژوهش سعی شده
است با استفاده از روش فراتحلیل، با هدف واشکافی بیشتر ارتباط آمایش آموزش عالی با اقتصاد مقاومتی مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اجرای طرح آمایش آموزش عالی و توجه کافی به آموزش نیروی
انسانی در بعد انتقال مهارتهای اشتغالزا 5 میتواند به اجرای موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی کمک نماید.
کلیدواژه ها: آمایش آموزش عالی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه انسانی، مهارتهای اشتغالزا


آمایش آموزش عالی


زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی/ وزارت علوم به ...

17 جولای 2016 ... سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی/ وزارت علوم به منظور ساماندهی ... (
مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، ... به منظور
توجه ویژه به آموزش های مهارتی و تأمین و تجهیز زیرساخت های مورد نیاز، با ... سخنان مهم
رحیم پور ازغدی درباره اقتصاد مقاومتی + صوت 1 comment; پیشنهاد ...

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف ...

اختصاصی از فایل هلپ آمایش آموزش عالي، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتي با و
پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات ...

اخبار شهرستان ها

13 ژوئن 2015 ... در این همایش آموزشــی، توسط سربازرس گروه اقتصادی. و زیربنائی و مســئول .... كرد:
ترویج فرهنگ بهینه مصرف در راستای اقتصاد مقاومتی و نهادینه. نمــودن آن، از مهم ...
سمنان ،زیرســاخت های الزم در حوزه انرژی به ویژه برق برای سرمایه. گذاری در اســتان .....
علوم گردشــگری در آمایش سرزمین و توســعه منطقه ای با تاكید بر.

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی ... - وبلاگ 24

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان. نتایج
جستجوی عبارت بررسی ... آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی.

سومین هما یش ملی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

علمـي دانشـگاهها در صنعت بـر مبناي آمایش سـرزمین را در بـر میگیرند. امیدوارم با
پیوند .... نظام نوآوری کشاورزی پیشران تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی.
توانمندی های ..... زیرساختهای فیزیکی و بسترسازی قانونی در این زمینه کمک کند.
بررسی موانع و ...... اقتصادی. آیـا مالیـات بـر ارزش افـزوده مـی توانـد منبـع مالـی
مطمئنـی بـرای.

جستجوی مطالب موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

اختتامیه همایش آمایش سرزمین ، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان تجارت و ......
نیازهای وارداتی‌شان به دنبال بازارهای مطمئنی از جمله بازار ایران باشند که موقعیت ......
است/ برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید زیرساخت ها را تقویت کرد تجارت و سرمایه
گذاری.

آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی – گوگل شاپ

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 14 چکیدهنظام های آموزش عالی با
توجه به کارکردهای مختلف خود، نقش قابل توجهی در فرآیند رشد و توسعه ...

شماره هشتاد و هشت - روزنامه کیمیای وطن

8 فوریه 2016 ... یــک کارگــروه ویــژه در زمینــه مطالعــات آمایــش توســعه ..... راهـکار هـم از جهـت اقتصـاد
مقاومتـی و هـم از نظـر مشـاغل در بخـش. کشــاورزی و .... اسـتان اصفهـان دومیـن اسـتان
آمـوزش عالـی کشـور اسـت و از لحـاظ ..... زیرســاخت های ارتباطــی آن دانســت و گفــت:
بــا مراجعــه ای ..... پشــتوانه های مطمئنــی بــرای فوتبــال اصفهــان خواهنــد.

دانلود مقاله ، دانلود رایگان پایان نامه - مقالات کاربردی فارسی maghalat ...

مقاله : آمایش سرزمین · مقاله : گنبد کاووس .... نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد
مقاومتی و ملزومات آن ...... کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟
مرد جواب داد: ...... بخش اعظم مردم آنگولا آواره شدند و همه زیرساخت های این کشور ویران شد.

پاو وینت ریاضی ششم ابت مبحث تقسیم اعداد اعشاری - 6 اسلاید ...

... تقویت بخش خصوصی )اصل 44 قانون اساسی( به عنوان یک سیاست مقاومت اقتصای
در مقابل تحریم ها آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی پاو وینت ...

Iran e ayandeh 5-10-1391.pdf - مجمع تشخیص مصلحت نظام

1 - استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ...... برخوردار اســت که
در دنیای مشتری گرای و رقابت افزای کنونی هر نوع مقاومتی را در هم ...... در ایران 1404،
زیرساخت هاي فني، اجتماعي، امنیتي و اقتصادي به نحوي برقرار و نهادینه ...... قدرتمند
ضامن مطمئني براي تأمین امنیت ملي کشورها به شمار نمي آید، بلکه امنیت ملي نیازمند.

بریده جراید و بازتاب‌های رسانه‌ای یکشنبه - بولتن خبری

2 ا کتبر 2016 ... سیاست و فرهنگ و نیز سیاست داخلی ما باید دانش بنیان باشد دولت مدرن یعنی دولت
دانش بنیان. در تمام رشته‌ها و در تمام بخش‌ها علم و دانش باید حاکم ...

کوهدشت, اخبار کوهدشت, ضرون, سیلاب کوهدشت - آسوبان

اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد امنیت و ثبات در جامعه می‌شود ...... پایگاه اطلاع رسانی
کشکان: استاندار لرستان بر ايجاد و توسعه زيرساخت هاي ...... و با آنان پیرامون مسایل
آموزش عالی و لزوم توسعه آن بر اساس نگاه آمایش سرزمین، به بحث و تبادل نظر پرداخت.
...... ملی ایران دروازه‌بان مطمئنی نداشته که در هر بازی خیال بازیکنان از دروازه راحت
باشد.

اقتصاد و مردم - نای قلم

مرتضی افقه اقتصاددان در گفت‌وگویی درباره شعار سال 1396 « اقتصاد مقاومتی، .....
اقتصادی در 24 ساعت، واگذاری زیرساخت های کسب و کار و اعطای تسهیلات بانکی از
...... به دریاچه بحرانی زیست محیطی را برای ادامه حیات گونه های طبیعی در این سرزمین
...... در جوامع توسعه یافته به راحتی برای بیماران آزمایش نمی‌نویسند، چون هزینه درمان
را ...

جستجوی مطالب موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

اختتامیه همایش آمایش سرزمین ، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان تجارت و ......
نیازهای وارداتی‌شان به دنبال بازارهای مطمئنی از جمله بازار ایران باشند که موقعیت ......
است/ برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید زیرساخت ها را تقویت کرد تجارت و سرمایه
گذاری.

فيلو جامعه شناسي

مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در
..... دانشگاه‌های درجه یک و برخی دانشگاه‌های درجه دو زیرساخت‌های لازم و بودجه کافی برای
تأمین و ..... نیز برای تجزیه سیستان، وسوسه کردند، کاری که آخرالامر به تجزیه این
سرزمین منتهی شد، ..... راهبرد دوم: کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم (راهبرد اقتصاد مقاومتی
)

کل پایان نامه های کارشناسی ارشد - مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

این پژوهش با بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی و راهبردها و سیاست‌های آن و نیز ..... 128,
165, نقد مباني آمايش سرزمين و ارائه الگوي آمايش بنيادين مبتني بر ارزشهاي اسلامي
...... اسماعيل عليزاده آذر, موسسه عالي آموزش بانکداري ايران, دفاع شده, کارشناسی ارشد
..... دولتی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشورهای در حال توسعه مانع بزرگی برای
...

تقویم دوره های آموزشی دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران - سال1393

9 آگوست 2014 ... معرفي دوره هاي آموزشي سال 1393 دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران ..... مسئله ي مهم
است؛ در اواخر سال 92 بحمداهلل یک زیرساخت فکري و نظري براي حماسه ي اقتصادي به
وجود آمد؛. سیاست هاي »اقتصاد مقاومتي« اعالم شد و زمینه آماده است براي اینکه .... تكيه
بر نيروي انساني توانمند، هوشمند و كارا به جايگاه مطمئني از ثروت و ...

مسأله فرهنگ و شهر در ایران معاصر | فرهنگ شناسی

در نتیجه، هیچ کدام از برنامه‌‌های «آمایش سرزمینی»به‌‌بارآورنده«توسعه پایدار» و توسعه
... همچنین، مولفه‌‌های ساختاری آموزش عالی از قبیل؛ برنامه درسی و مدرک تحصیلی آن
کاذب و .... سیستم مدیریت شهری در ایران بر مبنای این نیست که زیرساخت‌‌های لازم
برای ... سیاسی و همه اینها در هم تنیده می‌شوند و اصلاً تشخیص اینکه این مقاومت‌‌ها
اقتصادی ...

دانلود مقاله ، دانلود رایگان پایان نامه - مقالات کاربردی فارسی maghalat ...

مقاله : آمایش سرزمین · مقاله : گنبد کاووس .... نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد
مقاومتی و ملزومات آن ...... کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟
مرد جواب داد: ...... بخش اعظم مردم آنگولا آواره شدند و همه زیرساخت های این کشور ویران شد.

شماره 88 - سازمان تامین اجتماعی

15 ژانويه 2017 ... مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با هدف آشنایی کارگران و نمایندگان صنفی آن ها
..... مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار ..... سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همه
کسانی که با وی همکار بودند .... پاشنه آشیل اقتصاد، نبودن زیرساخت های ...... ذکاوت و
تدبیر در سیاست های آمایش سرزمین، نگاه حمایت گرانه از قشر محروم ...

تعیین برش استانی برنامه عملیاتی نقشه جامع علمی کشور در بوشهر آکا

3 فوریه 2017 ... 5-1-2017 تازه ترین های «اقتصاد» اقتصاد کلان 5 ... در شورای اقتصاد مقاومتی
بررسی می‌شود و راه‌کارهای مناسب ارائه خواهد شد. ... امام جمعه بوشهر گفت: تدوین سند جامع
فرهنگ عمومی استان بوشهر حسب آمایش آسیب‌ها، فرصت‌ها و قوت فرهنگی منطقه‌ای تدوین
.... در آموزش و پرورش و وزارت علوم در دستور کار جلسه بعدی شورای عالی ...

نیوزهاب - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رسانه‌ها

26 ژانويه 2016 ... ... در ایران و سیاست های پیش رو» (دانشجو); طرح آمايش آموزش عالي در دستور كار شوراي
انقلاب فرهنگي/ جمع آوري پرديس هاي دانشگاهي وزارت علوم (ایسنا) ...

شماره هشتاد و هشت - روزنامه کیمیای وطن

8 فوریه 2016 ... یــک کارگــروه ویــژه در زمینــه مطالعــات آمایــش توســعه ..... راهـکار هـم از جهـت اقتصـاد
مقاومتـی و هـم از نظـر مشـاغل در بخـش. کشــاورزی و .... اسـتان اصفهـان دومیـن اسـتان
آمـوزش عالـی کشـور اسـت و از لحـاظ ..... زیرســاخت های ارتباطــی آن دانســت و گفــت:
بــا مراجعــه ای ..... پشــتوانه های مطمئنــی بــرای فوتبــال اصفهــان خواهنــد.

بهمن ٩٠ - راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود ...

16 فوریه 2012 ... وی از مصوب شدن راه اندازی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت خبر ..... برای
تغییر و تحول در آموزش عالی، باید با تدبیر و اندیشه عمل کرد و در مورد حوزه‌های تحول
مراقب بود. ...... دکتر مهدی‌نژاد با اشاره به ضرورت گسترش زیرساخت‌های موجود در زمینه‌
..... بهتر است طرح‌های آموزش و پرورش در اندازه کوچکتر آزمایش شود.

پیام جهاد - جهاد دانشگاهی

20 نوامبر 2016 ... و اگر تولید ملی شــکل نگرفت، استقالل اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی کند؛ و.
اگر اســتقالل ..... طــرح آمایش ســرزمین از برنامه هــای دیگر. ماســت و حوزه ...... و
زیرســاخت های الزم بــرای. راه اندازی این بانک ..... اقتصاد مقاومتی و بخشی در خارج این
چارچوب. به عنوان ...... مطمئنــی برای جوانان و به ویژه دانشــجویان. متعهــد و ...

مهر ۱۳۹۱ - فكرآفرينان فردا - blogfa.com

ناشناس| | ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ 0 36 پاسخ در بحث اقتصاد مقاومتي ؛ حقوق نمايندگان
زحمتكش ...... رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی
کند. ... منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که
...... از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مسایل طرح آمایش آموزش عالی باید
به ...

سرمایه گذاری - رصد

29 سپتامبر 2016 ... انتخاب اولویت های سرمایه گذاری، طرح آمایش صنعتی و الگوی کشت نیز ...... سرمایه
گذار داخلی خواهد بود، درحالی که مبانی اقتصاد مقاومتی هم حمایت .... مطمئنی برویم؟ ......
مثال دولت با سرمایه گذاری در زیرساخت های آب رسانی مانند احداث سد، ..... مطل ق در
حوزه آموزش عالی به ویژه در بخ ش تحصیالت تکمیلی، به اندازه ای.

پاو وینت ریاضی ششم ابت مبحث تقسیم اعداد اعشاری - 6 اسلاید ...

... تقویت بخش خصوصی )اصل 44 قانون اساسی( به عنوان یک سیاست مقاومت اقتصای
در مقابل تحریم ها آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی پاو وینت ...

ماهنامه شماره ۵۲ - اتاق بازرگانی زنجان

جمهوری اسالمی یادگار امام راحل و حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن سرزمین ایران
سرافراز است ..... در گام نخست به توسعه زیرساختهای حمل و نقل نیاز دارد. ... اقدامـات
سـتاد اقتصـاد مقاومتی در حـوزه صنعت و معدن اسـتان زنجان ...... در سال 1961 جراحی
قلب و آزمایش با دستگاه ...... تجزیه و تحلیل حســابداری و علوم رایانه شــاید زمینه های
مطمئنی.

شماره 88 - سازمان تامین اجتماعی

15 ژانويه 2017 ... مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با هدف آشنایی کارگران و نمایندگان صنفی آن ها
..... مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار ..... سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همه
کسانی که با وی همکار بودند .... پاشنه آشیل اقتصاد، نبودن زیرساخت های ...... ذکاوت و
تدبیر در سیاست های آمایش سرزمین، نگاه حمایت گرانه از قشر محروم ...

شماره 88 - سازمان تامین اجتماعی

15 ژانويه 2017 ... مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با هدف آشنایی کارگران و نمایندگان صنفی آن ها
..... مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار ..... سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همه
کسانی که با وی همکار بودند .... پاشنه آشیل اقتصاد، نبودن زیرساخت های ...... ذکاوت و
تدبیر در سیاست های آمایش سرزمین، نگاه حمایت گرانه از قشر محروم ...

سوابق علمي و تحقيقاتي دكتر ابراهيم صالحي عمران - همایش ملی آموزش ...

صالحی عمران، ابراهیم ، امید یحیی پور (1391) آموزش عالی و کار آفرینیبابلسر، ......
صالحی زهرا فرهمند(1392)آمایش اموزش عالی زیر ساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی.

خبر خاش آنلاین تی وی 28

وی بازگشایی راه مرزی و رونق دادن به تجارت در مرز و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام
و عمل ... در کشور است لذا اجرای زیرساختها در این موضوع و توجه به مباحث آموزشی، خانه
های ...... مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی: کارت آمایش 11 ویژه اتباع خارجی در
سیستان و ..... نماینده مردم خاش در مجلس بیان کرد: تبدیل موسسه سلامت به مجتمع عالی
آموزش ...

عصر اعتبار - متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

12 دسامبر 2015 ... به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی ... افزایش سهم
جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش
سرزمین. .... در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخته‌ای
...... تأمین اجتماعی مسیر مطمئنی برای همکاری اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ...

برنامهششم رویای توسعه

15 ژانويه 2017 ... و فرصت های وسیع برآمده از زیرساخت های موجود در. کشور و بهره گیری .... در سیاست ای
کلی اقتصاد مقاومتی که در 30 بهمن 1392 ابالغ شده، می بایست. ساالنه سهم صندوق .....
تحلیل هـای اقتصـادی و اجتماعـی همچنیـن ایـن برنامـه بـر آمایـش سـرزمین ...... دقیـــق
ایـــن پدیـــده مـــی توانـــد چهارچـــوب هـــای مطمئنـــی بـــرای برنامـــه.

دانلود حل تمرین کتاب مهندسی نرم افزار ویرایش نهم نویسنده سامرویل Software Engineering

تحقیق در مورد A 33 اعتیاد و جامعه

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح بازیافت ضایعاتEVA

پاورپوینت درمورد سیستم آموزش در کشور آلمان

383 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری مسجد شیخ لطف اله اصفهان - 17 صفحه فایل ورد

پاورپوینت تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی درس 14 (دین و اعتقاد)

دانلود مقاله کامل درباره دیوان محمد جمال الدین اصفهانی 4ص

رضایت خروج از کشور جهت فرزند و پرداخت هزینه ها در خارج از کشور

پاورپوینت استانداردهای حسابرسی

دانلود مقاله رشته حسابداري با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی