دانلود رایگان


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب

دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب معرفی :

گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست وشش صفحه
فهرست مطالب در زیر آمده است :


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه (بیان و طرح موضوع )

ارزیابی از وضع موجود

اهداف گزارش :

هدف اصلی :

اهداف فرعی :

مقایسه با شاخص :

ارزیابی از وضع موجود

الف) مشاهده:

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک

الف) عوامل ضعف آموزش درس فیزیک كه مربوط به محتواي كتاب هاي درسي ابتدايي مي باشد.

1ـ محدوديت زمان:

2ـ محدودكردن معلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب

3ـ عدم هماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس:

4ـ محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانش آموز

ج) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به روش هاي آموزش:

د) علل ضعف آموزش فیزیک كه مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک

1ـ نقش فضا و مكان:

2ـ نقش خانواده:

3ـ كلاس هاي خصوصي:

4ـ در اختيارنبودن يافته هاي علمي فیزیک:

5ـ كمبود تكنولوژي:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل های پیشنهادی

  1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری

  1. ایجاد شادی و نشاط در زنگ های درس فیزیک

3- ايجاد انگيزه در دانش آموزان

4 - مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه

6- برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر

7 – روشن کردن هدف مبحث فیزیک قبل از تدریس

انتخاب راه حل ها

چگونگی اجرای راه های جدید :

ارزیابی بعد از اجرای طرح

1 - نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :

2 – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی فیزیک

3 – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل

نقاط قوت اجرای طرح

تقاط ضعف :

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان


برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب


گزارش تخصصی دبیر


گزارش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر - چهاردهمین کنفرانس آموزش ...

دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و روش ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮاﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ....
ﻧﻘﺶ ﺟﺸﻦ ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: 1- ﺳﺮورﻇﺎﻫﺮي* دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ 2- ﺟﻤﺎل ....
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﯿﻦ 29 داﻧﺶ-آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﺷﯿﺮاز، در درس ﺣﺴﺎﺑﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ.
.... از ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ، ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ.

دبیرستان فرهنگ شادگان

دبیرستان فرهنگ شادگان - علمی ٰآموزشی واجتماعی - دبیرستان فرهنگ شادگان. ... فعال
دبیرستان فرهنگ وبلاگی جهت دبیران ،دانش آموزان و اولیاء محترم راه اندازی کنیم تا
بتوان ... البته این مقاله تقریباً بین دروس ریاضی پایه، دیفرانسیل، هندسه، هندسه‌ی
.... *تذکر: نشانه‌ی خوب یادگرفتن درس و خوب خلاصه‌برداری کردن این است که با
یک‌بار ...

کتاب معلم )راهنمای تدریس( رنگ شناسی تخصصی لباس

در بخش اول با کلیات، اهداف آموزشی، فرایند یاددهی- یادگیری، روش تدریس و رسانه های
آموزشی ... فصل دوم به ساختار بیانی رنگ پرداخته ایم و فصل سوم عمدتاً دربارة روش
های ... در درس رنگ شناسی تخصصی لباس، قسمت عمده ای از یادگیری توسط کارهای
عملی ... ضمن طبقه بندی دروس به گروه های عمومی و پایه، اصلی تخصصی و کارگاهی و
ارائة ...

برنامه سالانه مدرسه | گروه مدیران دوره اول متوسطه

15 فوریه 2016 ... اینجا یک برنامه سالانه را عینا درج می نمایم قضاوت با شماست… جهت مشاهده ادامه مطلب ...
شناخت علل کاهش در صد قبولی دانش آموزان پایه اول. تلاش در جهت ...

برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ (منابع مطالعه) | ایران استخدام

22 مه 2017 ... ۲- جهت مطالعه دروس تخصصی آزمون های استخدامی، مطالعه کتب و مباحث و ... ۱۵- بعد از هر
شکستی موفقیت از راه میرسد، به شرط آنکه شکست درس و تجربه ای شود برای عملکرد
بهتر ... بسیاری از کاربران ایران استخدام که خود را به دانش علمی مناسبی مجهز ... در
مورد منابع عمومی مثل معارف و ادبیات بهتره کتابهای دبیرستان چاپ ...

علمی - مشکلات ونارسایی های درس تربیت بدنی درمدارس

4-دبیران دیگر درس ها و دیگران شامل همسایگان اقوام آشنایان هیچ گونه ایجاد انگیزه ....
1-آیا معلمان ورزش در هر سه مقطع(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان)دانش آموزان را از لحاظ ... ها
ونوع سیستم های بدنی دانش آموزان و تجویز فعالیت ورزشی مناسب با فیزیک و ...
جایگاه دروس تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور باید به صورت پایه ای مدنظر قرار
گیرد.

گزارش تخصصی دبیرفیزیک دبیرستان:برطرف کردن ضعف پایه ای

31 ا کتبر 2016 ... گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان
پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورت ورد و ...

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر - چهاردهمین کنفرانس آموزش ...

دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و روش ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮاﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ....
ﻧﻘﺶ ﺟﺸﻦ ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: 1- ﺳﺮورﻇﺎﻫﺮي* دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ 2- ﺟﻤﺎل ....
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﯿﻦ 29 داﻧﺶ-آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﺷﯿﺮاز، در درس ﺣﺴﺎﺑﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ.
.... از ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ، ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ.

گروه عربی ناحيه 1 آموزش و پرورش زنجان - مقاله علل افت تحصیلی درس ...

10 مارس 2012 ... علل افت دانش آموزان در درس عربي و راهکارهای عملی ... پیشنهادها و راهکارهای مناسب و
مؤثر را برای برطرف نمودن افت و ارتقاء وضعیت درس ... برای برطرف کردن ضعف و
نقص در هر امری ابتدا باید با تحقیق و .... و با اطلاعات پایه ای بسیار ضعیف به
کلاس های بالاتر راه می یابند . .... 10- رنگ آمیزی اعراب در سال اول دبیرستان.

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات ... برطـرف كـردن نقاط
ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو. نگاشـت می باشـد )درس ... در پايـه يازدهـم، كتاب
دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح. شـده و به ... آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته
های رياضـی فيزيك .... بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا. می
دهنـد.

چگونه کنکوری درس بخوانیم - هیوا | سایت تخصصی مشاوره تحصیلی ...

از روزی که مشاوره برای دانش آموزان کنکوری را شروع کردیم هدفمان این بود که دانش ...
پس چه بهتر که روش های مطالعه و به اصطلاح کنکوری خواندن و برنامه ریزی کردن را از ...
شما را مجبور کنیم جزوه همه معلمان دبیرستان را بخوانید بلکه فقط و فقط در درس هایی
که .... اندکی تامل برروی مطلب، از مفهومی پایه ای و اساسی شروع می کنند و با
استدلالات ...

با مرکزمشاوره موسسه - موسسه فرهنگی آموزشی دانش

و از همون دوم دبیرستان درس رو شل کردم بطوری معدل کتبی سال سوم شد ۱۰ و معدل کلم
شد ۱۴ و بعد از اون یکی از ..... **راه دوم: ادامه تحصیل از راه دانشگاه فنی حرفه ای، علمی
کاربردی : ... فلذا می بایست از پایه سوم رشته تجربی به پیش دانشگاهی ریاضی
تغییر رشته بدهید. ...... ویا طولانی کردن طول تحصیل با اخذ واحد های کمتر در ترم های
آخر!!!

گزارش تخصصی جدید | درسی فایل

8 دسامبر 2016 ... 2-دانلود گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی با موضوع حل مشکل بدخطی و ... 7-دانلود
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت دانلود کلیک کنید) ... 10-
دانلود گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش ... 44-دانلود
گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ...

مشاوره

و اساس کار مشاور بر ایجاد رابطه توام با اعتماد با دانش آموز ، اولیاء، مدیر، معلم، و سایر
... 3- افزایش نقش اجتماعی مدارس در هدایت تحصیلی ، سازشی و حرفه ای دانش آموزان :
تحولات .... سوم:آنکه اگر چه راهنمایی از دیر باز به صورت غیر علمی و عملی و بدون پایه
های ..... 1- هدایت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان برای انتخاب رشته مناسب .

تحقیقات آموزشی واقدام پژوهی

پژوهش در عمل قالبی برای معرفی مجموعه ای از روش های تحقیق است که عمل(یا تغییر) و
.... مطالعه وروان خواني را به دانش آموزان خود بياموزد وسپس در پي برطرف كردن اشكالات
در ... است به خصوص در درس املا و روخوانی ضعف شدید داشته و با گذشت زمان در پایه های
.... پايه چهاردرس شيمي،فيزيك،زمين شناسي وزيست شناسي دوره متوسطه رااين درس مهم
...

آذر ۱۳۸۸ - مدیریت آموزشی

يعني كار كردن با مردم در مقابل كار كردن با اشيا و چيزها. ... امروزه دوره‌هاي آموزش
دانشگاهي در رشته‌هاي تخصصي، آشنايي با نگرش و روش‌هاي سيستمي و .... از جمله
بعنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص دریک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک
دوره ..... محل كارورزي و كارآموزي براي كارورز يا داوطلب، محلي است كه مديريت آن از دانش
فني و به روز ...

گزارش تخصصی معلمان

10 نوامبر 2016 ... 4- گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در
درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب ... 47- گزارش تخصصی دبیر
علوم تجربی – درس علوم تجربی ...

تحقیقات آموزشی واقدام پژوهی

پژوهش در عمل قالبی برای معرفی مجموعه ای از روش های تحقیق است که عمل(یا تغییر) و
.... مطالعه وروان خواني را به دانش آموزان خود بياموزد وسپس در پي برطرف كردن اشكالات
در ... است به خصوص در درس املا و روخوانی ضعف شدید داشته و با گذشت زمان در پایه های
.... پايه چهاردرس شيمي،فيزيك،زمين شناسي وزيست شناسي دوره متوسطه رااين درس مهم
...

مشاوره ی فردی و گروهی با توجه به نیاز دانش آموزان - وب سایت دبيرستان ...

ی مباحث الزم در یک درس، به دانش آموزان آموزش داده شده و به کمک تمرین ... درسی، از سال
اول دبیرستان دانش آموزان، باید یاد بگیرند تا روش فکر کردن به ... گیرد تا ضعف ....
سوم آذرماه. ) تاریخ دقیق متعاقباً اعالم خواهد شد .(. جلسه مالقات اولیاء با دبیران در هفته
... ای. در. زمینه. های. سازگاری،. تحصیلی. و. انتخاب. رشته،. در. هر. سه. پایه. ▫. مشاوره.

دانشجویان علوم تربیتی - ( آسيب‌ شناسي آموزش زبان‌ انگليسي در مدارس ...

یکی از راه حل های مناسب برای رفع مشکلات آموزشی موجود دراین زمینه الگوبرداری
سنجیده ... دانش آموزان از سال ها آموزش و فراگيري درس زبان انگليسي در مدرسه ثمره اي
به دست نمي ... ضعف نيروي انساني در آموزش زبان انگليسي، امکانات، شرايط، ابزارها و
فضاي .... که دانش آموز در پايه سوم ابتدايي با الفباي انگليسي آشنا شود و در پايه
چهارم با ...

THE + Class - فیزیک3

10 نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک سوم تجربی دبیرستان همراه با پاسخ تشریحی تا
93 ... >تست های طبقه بندی شده از فصل جریان الکتریکی - پایه سوم دبیرستان ....
ی اکثر دانش آموزان دبیرستانی، بیش تر به خاطر ضعف مهارت های امتحانی به ویژه
مهارت ... پس از یاد گرفتن کامل مطلب، حل تمرین های کتاب درسی و برطرف کردن
اشکالات، ...

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معلم ابتدایی ضعف املای دانش آموزان

... معلم ابتدایی چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم، با فرمت ...
دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و ... دوره
تحصیلی : ابتدایی متوسطه اول (راهنمایی) متوسطه دوم (دبیرستان) هنرستان ... با این
مهم ایجاد کنم و همچنین روش ها و طرح های مناسبی را جهت علاقمندی آنان به درس املا فراهم
نمایم.

بهترین گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس املا - فایلار:مقاله-پروژه ...

9 نوامبر 2016 ... ۱۵- گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه چهارم. ... ۴ روز
پیش – پایه سوم با راه حل های مناسب با بهترین کیفیت در قالب word و … ۲ . .... را
خوب نوشته ای برای برطرف شدن چند اشکال املا از روی خط اول تا چهارم درس . .... دانلود
گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان در باب لذت بخش کردن ساعت ...

پژوهشگران مرند - نمونه ای از اقدام پژوهی همکاران

تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، ...
مقطع دبيرستان با ضميمه راهنمايي شامل يک کلاس، در هر پايه دوره ی متوسطه است. ... با
عنوان آزمايش کنيد مثل کتاب فيزيک نيامده است و موقعي که پرسيدم چرا درس را آماده ...
و بعنوان نمونه دفتر الف سال سوم دوره راهنمايي را برايم آورده بودند که پر از سئوال بود.

مصاحبه های سیناتهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

به گزارش «تابناک اجتماعی »؛ متأسفانه بسیاری از والدین با مهارت های تربیت .... و
اینکار باعث می شود دانش آموز تمایلی برای حل مسائل بیشتر جهت رفع نقاط ضعف
درسی .... در کلاس های کنکور که خیر شرکت نمی کردم اما از ابتدای سال سوم دبیرستان
زیر .... روشهای آنها بر پایه فرمول سازی است، یعنی برای تستهایی خاص، اقدام به
فرمول ...

مجتمع آموزشی شایستگان | ایران کلاس

مشاهدات همكاران به خصوص مشاورين پايه حاكي از آن است كه اكثر دانش آموزان اين ... توجه
به اين نكته، ما را بر آن داشت كه با تشكيل كلاس هاي المپياد،فعاليت هاي ... دبيران
ارجمند با ارائه تمرينات مناسب برنامه خود را مشخص نموده و انتظار دارند كه ... تجزيه و
تحليل عمل كرد دانش آموزان، ما را بر آن داشت با مكتوب كردن مطالبي درباره موضوعات
اصلي، راه ...

آذر ۱۳۸۸ - مدیریت آموزشی

يعني كار كردن با مردم در مقابل كار كردن با اشيا و چيزها. ... امروزه دوره‌هاي آموزش
دانشگاهي در رشته‌هاي تخصصي، آشنايي با نگرش و روش‌هاي سيستمي و .... از جمله
بعنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص دریک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک
دوره ..... محل كارورزي و كارآموزي براي كارورز يا داوطلب، محلي است كه مديريت آن از دانش
فني و به روز ...

برنامه سالانه مدرسه | گروه مدیران دوره اول متوسطه

15 فوریه 2016 ... اینجا یک برنامه سالانه را عینا درج می نمایم قضاوت با شماست… جهت مشاهده ادامه مطلب ...
شناخت علل کاهش در صد قبولی دانش آموزان پایه اول. تلاش در جهت ...

راه هایی جهت افزایش یادگیریُ پیشرفت دانش آموز - دبیرستان دخترانه ...

دبیرستان دخترانه باقرالعلوم - راه هایی جهت افزایش یادگیریُ پیشرفت دانش ... 66
درصد از والدين در اين مرحله به فرزندان دانش آموز خود کمک مي کنند و 59 درصد ... زماني را
براي گفتگو و نه سوال و جواب هاي گزارشي و خسته کننده با دانش آموز اختصاص دهيد.
..... در درس فیزیک نمره خوبی نگرفته ای، به این علت است که در این درس ضعیف
هستی.

دبیرستان فرهنگ شادگان

دبیرستان فرهنگ شادگان - علمی ٰآموزشی واجتماعی - دبیرستان فرهنگ شادگان. ... فعال
دبیرستان فرهنگ وبلاگی جهت دبیران ،دانش آموزان و اولیاء محترم راه اندازی کنیم تا
بتوان ... البته این مقاله تقریباً بین دروس ریاضی پایه، دیفرانسیل، هندسه، هندسه‌ی
.... *تذکر: نشانه‌ی خوب یادگرفتن درس و خوب خلاصه‌برداری کردن این است که با
یک‌بار ...

اقدام عجیب وزارت آموزش و پرورش | فرهنگ نیوز

13 آوريل 2016 ... اخیرا وزارت آموزش و پرورش با تخصصی خواندن درس تعلیمات دینی، ساعات آن ... بر
اساس اين مصوبه, ساعات درس تعليمات ديني و قرآن در پايه دهم از 4 ... در این نگاه، درس
دینی ارزشی بسیار کمتر از ریاضی و فیزیک و شیمی دارد ... حال باید پرسید اگر
وزارت آموزش و پرورش، آموزش دین به دانش آموزان را امری تخصصی بداند که ...

سیف ا...جلالی كارشناس مسئول پيش دانشگاهي - گروه نظري و پيش ...

اين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان هر رشته نظري (رياضي فيزيك ، علوم تجربي ،
علوم ... 19-درصد فارغ التحصيلي سال سوم متوسطه در دبيرستانهاي لازم التوجه ... 6-
خلاقيت و طرح شبكه اي مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيري خصوصا" فراگيري
.... بهره هوشی،پایه درسی، نقاط قوت و ضعف در دروس مختلف،اهداف آموزشی ، عادات و
روشهای ...

به نمره ۱۹ و ۲۰ بچه‌هایتان اعتماد نکنید! - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

31 جولای 2016 ... به گزارش خبرآنلاین، شیرزاد عبدالهی نوشت: ... اعتراضات اخیر دانش آموزان کلاس نهم و
اولیای آنها نهایتا به عقب نشینی محدود ... برخی از دبیران هم نمره فروشی می کنند. ... 80
درصد بچه های سوم متوسطه اول با در دست داشتن کارنامه های با معدل 18 و 19 و 20 با ...
مدیر مدرسه ای به درستی می گفت : " تورم در رشته تجربی دختران و ...

125 سوال همیشگی دانش آموزان کنکوری از مشاوران تحصیلی | آفتاب

21 فوریه 2015 ... سوالات متداول دانش آموزی (مشاوره ای) ... بله چون با این کار حتی ریزه کاری های تخته هم
بخاطر خواهد ماند و زمان کمتری ... شود(هر چند که دبیر هر درس علاقمند باشد که دانش آموزان
تمام هفته رابه مطالعه درس او بپردازند! ... از آن جا که درسال چهارم دبیرستان باید دروس
سه پایه را جمع کنید ،به نظر می ... زیرا جامع 1، فقط دروس پایه است.

صدای معلم | تبعیض مضاعف در حق معلمان آموزش ابتدایی

کلاس های درس به ویژه برای سه سال اول ابتدایی باید توام با بازی و نشاط و حرکت
باشد. ... این در حالی است که دبیران شاغل در متوسطه، معمولا به طور تخصصی 1 تا 4
کتاب در رشته ... در خرداد ماه ، معلمان پایه های سوم تا ششم به همراه دانش آموزان خود، تا
نیمه خرداد به ... اگر قرار است بخشنامه ای دال بر حضور معلمان در مدارس بیاید باید همه
مقاطع را در ...

گزارش فعالیت های مشاوره - هدایت - مدرسه هوشمند

و در ادامه راه های مقابله با اضطراب امتحان توسط دانش آموزان نظیر. تنظیم برنامه خواب ...
خدا را شاکریم که توانستیم میزبان اولیای گرامی در جلسه پایه ای سوم با سخنرانی.

وبلاگ شخصی علوم تربیتی رضا فراشبندی - موضوعات جهت نوشتن ...

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ...
بررسی رابطه خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان پسرانه پایه
سوم مدارس ... و سبک های یادگیری در دانش آموزان دختر مقطع سوم رشته ریاضی فیزیک
مناطق 4 و .... بررسی مقایسه ای سازگاری اجتماعی،عاطفی و آموزشی دانش آموزان
دبیرستانی ...

ﻓﺼﻞ اول ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ﺗﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد و ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ .... ﺗﺨﺼﺼﯽ. )
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ. ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ. اي ﺷﯿﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن. 29. واﺣﺪ درس. ﻫﺎي. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ. -. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪ.

به نمره ۱۹ و ۲۰ بچه‌هایتان اعتماد نکنید! - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

31 جولای 2016 ... به گزارش خبرآنلاین، شیرزاد عبدالهی نوشت: ... اعتراضات اخیر دانش آموزان کلاس نهم و
اولیای آنها نهایتا به عقب نشینی محدود ... برخی از دبیران هم نمره فروشی می کنند. ... 80
درصد بچه های سوم متوسطه اول با در دست داشتن کارنامه های با معدل 18 و 19 و 20 با ...
مدیر مدرسه ای به درستی می گفت : " تورم در رشته تجربی دختران و ...

برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ (منابع مطالعه) | ایران استخدام

22 مه 2017 ... ۲- جهت مطالعه دروس تخصصی آزمون های استخدامی، مطالعه کتب و مباحث و ... ۱۵- بعد از هر
شکستی موفقیت از راه میرسد، به شرط آنکه شکست درس و تجربه ای شود برای عملکرد
بهتر ... بسیاری از کاربران ایران استخدام که خود را به دانش علمی مناسبی مجهز ... در
مورد منابع عمومی مثل معارف و ادبیات بهتره کتابهای دبیرستان چاپ ...

مشاوره

و اساس کار مشاور بر ایجاد رابطه توام با اعتماد با دانش آموز ، اولیاء، مدیر، معلم، و سایر
... 3- افزایش نقش اجتماعی مدارس در هدایت تحصیلی ، سازشی و حرفه ای دانش آموزان :
تحولات .... سوم:آنکه اگر چه راهنمایی از دیر باز به صورت غیر علمی و عملی و بدون پایه
های ..... 1- هدایت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان برای انتخاب رشته مناسب .

تحقیقات آموزشی واقدام پژوهی

پژوهش در عمل قالبی برای معرفی مجموعه ای از روش های تحقیق است که عمل(یا تغییر) و
.... مطالعه وروان خواني را به دانش آموزان خود بياموزد وسپس در پي برطرف كردن اشكالات
در ... است به خصوص در درس املا و روخوانی ضعف شدید داشته و با گذشت زمان در پایه های
.... پايه چهاردرس شيمي،فيزيك،زمين شناسي وزيست شناسي دوره متوسطه رااين درس مهم
...

کتاب معلم )راهنمای تدریس( رنگ شناسی تخصصی لباس

در بخش اول با کلیات، اهداف آموزشی، فرایند یاددهی- یادگیری، روش تدریس و رسانه های
آموزشی ... فصل دوم به ساختار بیانی رنگ پرداخته ایم و فصل سوم عمدتاً دربارة روش
های ... در درس رنگ شناسی تخصصی لباس، قسمت عمده ای از یادگیری توسط کارهای
عملی ... ضمن طبقه بندی دروس به گروه های عمومی و پایه، اصلی تخصصی و کارگاهی و
ارائة ...

در این شماره می خوانید: - مجتمع آموزشی مفید

مرا نگاه می کنند؛ با چشمانی که پر از سؤال است؛ آقا شما چی درس. می دید؟ آقا دفتر ...
نشر ماست که بیمار است، نه مخاطبینی که به دلیل ضعف در نشر ... چه خوب است با
برطرف کردن موانع. پیش رو، سعی کنیم کتاب های مناسب را در سفره ای بچینیم تا هر
... تحصیلی گذشــته، در دبیرستان مفید ... ترتیب در سال 58 دبیر ادبیات دانش
آموزان پایه.

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 19 آذر 95 + فایل صوتی

9 دسامبر 2016 ... فیلم های مشاوره ای ... سومین عامل این است که چقدر ذهن شما شفاف است و در مورد روش‌های
درس خواندنتان ... در گزارش پیزا نیز که برای دانش‌آموزان 15ساله برگزار می‌شود، تمام ...
از سوم دبستان در آزمون‌ها شرکت می‌کردم و 2 سال (یک‌بار در دبیرستان و یک ... گاهی در
برخی از مطالب مشکل‌های درسی من در فیزیک با پرسش از دبیر هم حل ...

متفرقه رازِ شاگرد اول شدنِ شاگرد اولها چیست ؟؟؟ ( شاگرد اولها پاسخ ...

شاگرد اولها در لحظه ای که معلم داره درس میده , شوق و کنجکاوی و هیجانِ .... من خودم از
ابتدایی تا دوم دبیرستان شاگرد اول بودم به نظر من اینکه میگن طرف همون سر کلاس یاد
میگیره و دیگه شب امتحان نمیخونه بخاطر اینه که پایه اش قوی هست. ..... یک دانش آموز
هرچقدر خرخون باشه ، اگه نتونه با معلم ها ارتباط برقرار کنه موفق نمیشه .

صدای معلم | تبعیض مضاعف در حق معلمان آموزش ابتدایی

کلاس های درس به ویژه برای سه سال اول ابتدایی باید توام با بازی و نشاط و حرکت
باشد. ... این در حالی است که دبیران شاغل در متوسطه، معمولا به طور تخصصی 1 تا 4
کتاب در رشته ... در خرداد ماه ، معلمان پایه های سوم تا ششم به همراه دانش آموزان خود، تا
نیمه خرداد به ... اگر قرار است بخشنامه ای دال بر حضور معلمان در مدارس بیاید باید همه
مقاطع را در ...

برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ (منابع مطالعه) | ایران استخدام

22 مه 2017 ... ۲- جهت مطالعه دروس تخصصی آزمون های استخدامی، مطالعه کتب و مباحث و ... ۱۵- بعد از هر
شکستی موفقیت از راه میرسد، به شرط آنکه شکست درس و تجربه ای شود برای عملکرد
بهتر ... بسیاری از کاربران ایران استخدام که خود را به دانش علمی مناسبی مجهز ... در
مورد منابع عمومی مثل معارف و ادبیات بهتره کتابهای دبیرستان چاپ ...

گزارش تخصصی درس قرآن پایه سوم - دانلود

گزارش تخصصی آموزگار قرآن علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های
مناسب 30صفحه ..... کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس
فیزیک.

آموزش اقدام پژوهی به زبان ساده - geomaticژئوماتیک(از رضا ساعی مهربان)

*مرحله اول- تشخیص و تبیین مساله: محقق با مساله ای روبه رو می شود ، ابعاد ... *مرحله
سوم- نتیجه گیری: نتیجه فعالیت خود را ملاحظه و مورد دقت قرار می دهد . ... «ضعف
یادگیری دانش آموزان یک کلاس (پایه اول دبیرستان)در مبحث اتحادهای جبری درس
ریاضیات.» ... سعی می کردم با روش های مناسب و ابتکاری ، در بهبود یادگیری دانش
آموزان بکوشم.

با مرکزمشاوره موسسه - موسسه فرهنگی آموزشی دانش

و از همون دوم دبیرستان درس رو شل کردم بطوری معدل کتبی سال سوم شد ۱۰ و معدل کلم
شد ۱۴ و بعد از اون یکی از ..... **راه دوم: ادامه تحصیل از راه دانشگاه فنی حرفه ای، علمی
کاربردی : ... فلذا می بایست از پایه سوم رشته تجربی به پیش دانشگاهی ریاضی
تغییر رشته بدهید. ...... ویا طولانی کردن طول تحصیل با اخذ واحد های کمتر در ترم های
آخر!!!

در این شماره می خوانید: - مجتمع آموزشی مفید

مرا نگاه می کنند؛ با چشمانی که پر از سؤال است؛ آقا شما چی درس. می دید؟ آقا دفتر ...
نشر ماست که بیمار است، نه مخاطبینی که به دلیل ضعف در نشر ... چه خوب است با
برطرف کردن موانع. پیش رو، سعی کنیم کتاب های مناسب را در سفره ای بچینیم تا هر
... تحصیلی گذشــته، در دبیرستان مفید ... ترتیب در سال 58 دبیر ادبیات دانش
آموزان پایه.

الگوهای تدريس - معلم موفق

19 ژوئن 2007 ... متاسفانه در بخش آموزشي كماكان همان روش هاي قديمي و سنتي استاد- ... مي دهند كه با
ابزارهاي گذشته در برنامه هاي آموزشي حرفه اي و تخصصي از روشهاي جديد ... رسمي
آموزشي كشور از مقطع ابتدايي تا پايان دوره دبيرستان مي باشد. ... مثلاً مي توان از
دانش آموزان خواست كه به جاي ارائه گزارش توضيحي از يك ..... فيزيک سوم تجربی

جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان ...

10 سپتامبر 2015 ... جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان ...
مشاورتحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به رشته هاي
.... درسي دررشته هاي تحصيلي و ضرورت انتخاب مناسب 6- توسعه مشاغل و حرفه و ....
دانش آموزاني مشاور بايد براي فراگيري دروس پايه از نقطه اي که ضعف دارد برنامه ...

دانشجویان علوم تربیتی - ( آسيب‌ شناسي آموزش زبان‌ انگليسي در مدارس ...

یکی از راه حل های مناسب برای رفع مشکلات آموزشی موجود دراین زمینه الگوبرداری
سنجیده ... دانش آموزان از سال ها آموزش و فراگيري درس زبان انگليسي در مدرسه ثمره اي
به دست نمي ... ضعف نيروي انساني در آموزش زبان انگليسي، امکانات، شرايط، ابزارها و
فضاي .... که دانش آموز در پايه سوم ابتدايي با الفباي انگليسي آشنا شود و در پايه
چهارم با ...

مظالعات اجتماعی دوره اول متوسطه شهرستان ماکو

معلمان سوم و پنجم ... و گزارش عملکرد از بازدید های سه ماهه اول توسط سرگروه های درسی.
لازم به ذکر است معلمان چند پایه فقط می توانند در یکی از این کارگاه های آموزشی ....
نقاط قوت و خلاقیت های همکاران؛ایجادارتباط و هماهنگی بین همکاران و کمرنگ کردن نقاط
ضعف ... تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان
و ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان - للبیت

شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ...

چگونه می توان روش سنتی تدریس را به روش فعال تغییر داد؟

در بعضی از روش های گفته شده با فراهم کردن امکانات ساده ای هم چون تغییر آرایش و ...
به عبارت دیگر تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز ... ب-
نقاط ضعف دانش آموزان برای معلم روشن می شود. ... روش حل مساله از جمله ی روش های فعال
است که می توان در یک کلاس درس ریاضی به کار برد. .... جمله. شماره جمله. اول. دوم. سوم.
n ام ...

راه هایی جهت افزایش یادگیریُ پیشرفت دانش آموز - دبیرستان دخترانه ...

دبیرستان دخترانه باقرالعلوم - راه هایی جهت افزایش یادگیریُ پیشرفت دانش ... 66
درصد از والدين در اين مرحله به فرزندان دانش آموز خود کمک مي کنند و 59 درصد ... زماني را
براي گفتگو و نه سوال و جواب هاي گزارشي و خسته کننده با دانش آموز اختصاص دهيد.
..... در درس فیزیک نمره خوبی نگرفته ای، به این علت است که در این درس ضعیف
هستی.

مهندسی صنایع - خدمات آموزشی - گزینه دو

31 دسامبر 2012 ... مشاهده مطلب مهندسی صنایع از معرفی رشته های تحصیلی. ... ویژه پایه سوم دبیرستان و
پایه دهم ... قوانين و روش هاي تجزيه و تحليل مهندسي و دانش تخصصي خود بهره مي گيرد.
... توانايي علمي: دانشجويان رشته مهندسي صنايع بايد در دو درس رياضي و فيزيك ...
دبيرستاني بخصوص دانش آموزان رشته رياضي به ارتباط نزديك با ...

کلاس مهرپاک - ریاضی و .....ویژه دانش آموزان دوره دوم دبیرستانی

نیم ساعت مطالعه و 5 دقیقه استراحت ، روش بسیار خوبی برای مطالعه كردن است . ...
یکی دیگر از پیش زمینه های لازم در این رشته ، قوی بودن دانش آموز در درس فیزیک و
شیمی .... دانش‌آموزان پایه اول انتخاب رشته تحصیلی پس از اتمام سال اول دبیرستان
می‌باشد. ..... روش سوم : با چرخاندن و کنارهم قرار دادن چهارمثلث مساوی یک مربع درست می
شود .

خدمات - موسسه هدایت فرهیختگان جوان

خدمات مشاوره ای ویژه دانش آموزان، دانشجویان و اولیا ... مشاوره های راهنمایی تحصیلی و
برنامه ریزی درسی؛ شامل: ... (مشاوره مذکور با سه روش ارائه خدمات صورت می پذیرد). ...
امکان گزارش گیری مقایسه ای بین مدارس، کلاس ها و پایه های تحصیلی; ایجاد ارتباط
مجازی ... آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان; تحلیل نیازهای آموزشی دانش آموزان;
فاکتورهای ...

اسفند ۱۳۸۹ - اقدام پژوهی...

و چگونه می‌توانم با به کارگیری شیوه‌اي مناسب، این مشکل را برطرف سازم؟ ... پیاده
کردن روشهای متنوع و گوناگون و متناسب با اهداف نگارش و نوشتن در درس زبان ....
چگونه توانستم دانش آموزان پایه اول متوسطه دبیرستان دخترانه ریحانه النبی را به
ترک گناهان ... 1)حجم بالای درسها اجازه ای برای تحقیق نمی دهد(درگیر بودن دانش آموزان
سوم و پیش ...

الگوهای تدريس - معلم موفق

19 ژوئن 2007 ... متاسفانه در بخش آموزشي كماكان همان روش هاي قديمي و سنتي استاد- ... مي دهند كه با
ابزارهاي گذشته در برنامه هاي آموزشي حرفه اي و تخصصي از روشهاي جديد ... رسمي
آموزشي كشور از مقطع ابتدايي تا پايان دوره دبيرستان مي باشد. ... مثلاً مي توان از
دانش آموزان خواست كه به جاي ارائه گزارش توضيحي از يك ..... فيزيک سوم تجربی

علمی - مشکلات ونارسایی های درس تربیت بدنی درمدارس

4-دبیران دیگر درس ها و دیگران شامل همسایگان اقوام آشنایان هیچ گونه ایجاد انگیزه ....
1-آیا معلمان ورزش در هر سه مقطع(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان)دانش آموزان را از لحاظ ... ها
ونوع سیستم های بدنی دانش آموزان و تجویز فعالیت ورزشی مناسب با فیزیک و ...
جایگاه دروس تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور باید به صورت پایه ای مدنظر قرار
گیرد.

مشاوره‌ی آموزشی : پاسخ ما : نشر دریافت

22 مه 2017 ... درصورتی‌که دانش‌آموزسال سوم دبیرستان در کنکور سراسری سال ٩۶ شرکت‌ ... من خیلی
کند درس می‌خونم و تست می‌زنم می‌تونم برای درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک .... من دانش
آموز سال سوم ریاضی هستم برای مشاوره با یکی از استادان کرج دچار شک ... دوست دارم
پایه‌ای و برای رتبه‌ای عالی بخونم درس‌های عمومی و شیمیم خوب بودن.

گزارش تخصصی دبیر معلم مدیر معاون

20 نوامبر 2016 ... شماره 5 : گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و ...
شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ...

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات ... برطـرف كـردن نقاط
ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو. نگاشـت می باشـد )درس ... در پايـه يازدهـم، كتاب
دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح. شـده و به ... آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته
های رياضـی فيزيك .... بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا. می
دهنـد.

گزارش تخصصی معلمان

10 نوامبر 2016 ... 4- گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در
درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب ... 47- گزارش تخصصی دبیر
علوم تجربی – درس علوم تجربی ...

مظالعات اجتماعی دوره اول متوسطه شهرستان ماکو

معلمان سوم و پنجم ... و گزارش عملکرد از بازدید های سه ماهه اول توسط سرگروه های درسی.
لازم به ذکر است معلمان چند پایه فقط می توانند در یکی از این کارگاه های آموزشی ....
نقاط قوت و خلاقیت های همکاران؛ایجادارتباط و هماهنگی بین همکاران و کمرنگ کردن نقاط
ضعف ... تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان
و ...

پاورپوينت کیفیت حسابرسی- 36 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی کامل با فونداسیون و انواع آنها

دانلود طرح جابر آماده با موضوع گیاهان دارویی

حل المسائل طراحی مدار های مجتمع آنالوگ CMOS دکتر بهزاد رضوی

طرح توجیهی تولید آنتیموان

دانلود تحقیق گیاه داروئی نعناع

جلسه اول از دوره آموزش 100 ترفند در اکسل

پروژه سينك ظرفشويي

دانلود تحقیق ريشه ضرب المثل هاي ايراني

شناسایی فاکتور های موفقیت کلیدی در بازاریابی مواد آرایشی بر اساس تحلیل دانش ، گرایش و تمرین با استفاده از تکنیک تاپسیس ( مورد ایران )