دانلود رایگان


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب

دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب معرفی :

گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست وشش صفحه
فهرست مطالب در زیر آمده است :


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه (بیان و طرح موضوع )

ارزیابی از وضع موجود

اهداف گزارش :

هدف اصلی :

اهداف فرعی :

مقایسه با شاخص :

ارزیابی از وضع موجود

الف) مشاهده:

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک

الف) عوامل ضعف آموزش درس فیزیک كه مربوط به محتواي كتاب هاي درسي ابتدايي مي باشد.

1ـ محدوديت زمان:

2ـ محدودكردن معلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب

3ـ عدم هماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس:

4ـ محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانش آموز

ج) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به روش هاي آموزش:

د) علل ضعف آموزش فیزیک كه مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک

1ـ نقش فضا و مكان:

2ـ نقش خانواده:

3ـ كلاس هاي خصوصي:

4ـ در اختيارنبودن يافته هاي علمي فیزیک:

5ـ كمبود تكنولوژي:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل های پیشنهادی

  1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری

  1. ایجاد شادی و نشاط در زنگ های درس فیزیک

3- ايجاد انگيزه در دانش آموزان

4 - مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه

6- برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر

7 – روشن کردن هدف مبحث فیزیک قبل از تدریس

انتخاب راه حل ها

چگونگی اجرای راه های جدید :

ارزیابی بعد از اجرای طرح

1 - نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :

2 – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی فیزیک

3 – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل

نقاط قوت اجرای طرح

تقاط ضعف :

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان


برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب


گزارش تخصصی دبیر


گزارش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش تخصصی دبیر معلم مدیر معاون

20 نوامبر 2016 ... شماره 5 : گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و ...
شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ...

مدیریت دبیرستان ابوریحان شهرستان خواف - گزارش عملکرد مدیر

مدرسه ای که مسئولیت اداره آن به بنده محول شده بود، دارای این مولفه ها بود: ... 11- ثبت
نام در پایه دوم ریاضی علیرغم میل باطنی دانش آموز فقط جهت تشکیل ... 15- آشنا کردن
دانش آموزان و دبیران با آئین نامه اجرایی مدارس و آئین نامه امتحانات ... 17-تبلیغ و
توجیه آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک و جلوگیری از انقراض این رشته در شهرستان.

گزارش تخصصی درس قرآن پایه سوم - دانلود

گزارش تخصصی آموزگار قرآن علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های
مناسب 30صفحه ..... کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس
فیزیک.

در این شماره می خوانید: - مجتمع آموزشی مفید

مرا نگاه می کنند؛ با چشمانی که پر از سؤال است؛ آقا شما چی درس. می دید؟ آقا دفتر ...
نشر ماست که بیمار است، نه مخاطبینی که به دلیل ضعف در نشر ... چه خوب است با
برطرف کردن موانع. پیش رو، سعی کنیم کتاب های مناسب را در سفره ای بچینیم تا هر
... تحصیلی گذشــته، در دبیرستان مفید ... ترتیب در سال 58 دبیر ادبیات دانش
آموزان پایه.

opportunities and threats of Iranian smart schools

*بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد هاي فراروي مدارس هوشمند ... سواد رايانه اي و
اطالعاتي دانش آموزان و دبيران اين مدارس در مقايسه با مدارس معمولي ..... جامعه آماري این
پژوهش كليه مدیران، دبيران و دانش آموزان سال سوم رشته ریاضي فيزیك،. دبيرستان هاي
هوشمند ایران در سال 1385 -86 را در بر مي گيرد، تعداد 4 مدرسه پایه در شهر تهران.

مشاوره

و اساس کار مشاور بر ایجاد رابطه توام با اعتماد با دانش آموز ، اولیاء، مدیر، معلم، و سایر
... 3- افزایش نقش اجتماعی مدارس در هدایت تحصیلی ، سازشی و حرفه ای دانش آموزان :
تحولات .... سوم:آنکه اگر چه راهنمایی از دیر باز به صورت غیر علمی و عملی و بدون پایه
های ..... 1- هدایت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان برای انتخاب رشته مناسب .

انتشارات علمي فار مشاوره پرسش و پاسخ

من دانشجوی آموز پایه سوم هستم کتابی دارم برای تست ولی حس می کنم دشواری لازم رو
نداره .... برای امسال کتاب درس نامه زیست پایه از همین مولف چاپ میشه؟ ..... برنامه ای
برای چاپ فار آزمون فیزیک پایه و ریاضیات پایه رشته ریاضی دارین؟ ...... گاج و
مبتکران نتوانستند نیاز دانش اموزان را برطرف کنند و درسنامه و تست های ضعیفی
داشتند !

کتاب معلم )راهنمای تدریس( رنگ شناسی تخصصی لباس

در بخش اول با کلیات، اهداف آموزشی، فرایند یاددهی- یادگیری، روش تدریس و رسانه های
آموزشی ... فصل دوم به ساختار بیانی رنگ پرداخته ایم و فصل سوم عمدتاً دربارة روش
های ... در درس رنگ شناسی تخصصی لباس، قسمت عمده ای از یادگیری توسط کارهای
عملی ... ضمن طبقه بندی دروس به گروه های عمومی و پایه، اصلی تخصصی و کارگاهی و
ارائة ...

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات ... برطـرف كـردن نقاط
ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو. نگاشـت می باشـد )درس ... در پايـه يازدهـم، كتاب
دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح. شـده و به ... آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته
های رياضـی فيزيك .... بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا. می
دهنـد.

مظالعات اجتماعی دوره اول متوسطه شهرستان ماکو

معلمان سوم و پنجم ... و گزارش عملکرد از بازدید های سه ماهه اول توسط سرگروه های درسی.
لازم به ذکر است معلمان چند پایه فقط می توانند در یکی از این کارگاه های آموزشی ....
نقاط قوت و خلاقیت های همکاران؛ایجادارتباط و هماهنگی بین همکاران و کمرنگ کردن نقاط
ضعف ... تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان
و ...

گزارش تخصصی درس قرآن پایه سوم - دانلود

گزارش تخصصی آموزگار قرآن علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های
مناسب 30صفحه ..... کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس
فیزیک.

مشاوره‌ی آموزشی : پاسخ ما : نشر دریافت

22 مه 2017 ... درصورتی‌که دانش‌آموزسال سوم دبیرستان در کنکور سراسری سال ٩۶ شرکت‌ ... من خیلی
کند درس می‌خونم و تست می‌زنم می‌تونم برای درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک .... من دانش
آموز سال سوم ریاضی هستم برای مشاوره با یکی از استادان کرج دچار شک ... دوست دارم
پایه‌ای و برای رتبه‌ای عالی بخونم درس‌های عمومی و شیمیم خوب بودن.

125 سوال همیشگی دانش آموزان کنکوری از مشاوران تحصیلی | آفتاب

21 فوریه 2015 ... سوالات متداول دانش آموزی (مشاوره ای) ... بله چون با این کار حتی ریزه کاری های تخته هم
بخاطر خواهد ماند و زمان کمتری ... شود(هر چند که دبیر هر درس علاقمند باشد که دانش آموزان
تمام هفته رابه مطالعه درس او بپردازند! ... از آن جا که درسال چهارم دبیرستان باید دروس
سه پایه را جمع کنید ،به نظر می ... زیرا جامع 1، فقط دروس پایه است.

مشاوره‌ی آموزشی : پاسخ ما : نشر دریافت

22 مه 2017 ... درصورتی‌که دانش‌آموزسال سوم دبیرستان در کنکور سراسری سال ٩۶ شرکت‌ ... من خیلی
کند درس می‌خونم و تست می‌زنم می‌تونم برای درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک .... من دانش
آموز سال سوم ریاضی هستم برای مشاوره با یکی از استادان کرج دچار شک ... دوست دارم
پایه‌ای و برای رتبه‌ای عالی بخونم درس‌های عمومی و شیمیم خوب بودن.

دانلود گزارش تخصصی معلمان - للبیت

شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ...

بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن ...

در دوران خدمتم با دانش آموزی مواجه شدم که دارای اختلالات رفتاری از قبیل شلوغي غير
نرمال ، مسخره كردن ديگران، اذيت دادن به ديگر دانش آموزان ،حسادت ، بي حوصلگي ...
براي گرد آوري اطلاعات روشهاي متعددي وجود دارد ؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به نظر مي
رسد ... براي كاهش ضعف تحصيلي ، از بين بردن مشكلات عاطفي توسط والدين ومعلم
مربوطه ...

آذر ۱۳۸۸ - مدیریت آموزشی

يعني كار كردن با مردم در مقابل كار كردن با اشيا و چيزها. ... امروزه دوره‌هاي آموزش
دانشگاهي در رشته‌هاي تخصصي، آشنايي با نگرش و روش‌هاي سيستمي و .... از جمله
بعنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص دریک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک
دوره ..... محل كارورزي و كارآموزي براي كارورز يا داوطلب، محلي است كه مديريت آن از دانش
فني و به روز ...

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 19 آذر 95 + فایل صوتی

9 دسامبر 2016 ... فیلم های مشاوره ای ... سومین عامل این است که چقدر ذهن شما شفاف است و در مورد روش‌های
درس خواندنتان ... در گزارش پیزا نیز که برای دانش‌آموزان 15ساله برگزار می‌شود، تمام ...
از سوم دبستان در آزمون‌ها شرکت می‌کردم و 2 سال (یک‌بار در دبیرستان و یک ... گاهی در
برخی از مطالب مشکل‌های درسی من در فیزیک با پرسش از دبیر هم حل ...

چگونه کنکوری درس بخوانیم - هیوا | سایت تخصصی مشاوره تحصیلی ...

از روزی که مشاوره برای دانش آموزان کنکوری را شروع کردیم هدفمان این بود که دانش ...
پس چه بهتر که روش های مطالعه و به اصطلاح کنکوری خواندن و برنامه ریزی کردن را از ...
شما را مجبور کنیم جزوه همه معلمان دبیرستان را بخوانید بلکه فقط و فقط در درس هایی
که .... اندکی تامل برروی مطلب، از مفهومی پایه ای و اساسی شروع می کنند و با
استدلالات ...

مشاوره دروس عمومی - انتشارات چهارخونه

روش درست مطالعه اينه كه اگه هدف شما مطالعه 5 درس ادبياته اول تمامي آرايه‌ها و نكات فني
اين .... دوستان توجه کنید که فصل اول و دوم و سوم ریاضی 1 یعنی «اعداد و نمادها و
مجموعه‌ها و ... 1ـ دو درس فيزيك و شيمي 1 با ضريب 2 جزء دروس پايه ایه كنكور
تقسيم‌بندي مي‌شن. ... 5ـ فيزيك و شيمي 1 درسي است كه دانش آموزان در سال اول هنرستان
خونده‌اند و اكثر ...

مشکلات خواندن در دوره ابتدایی و راه حل های آن - نوشته های یک آموزگار

4 فوریه 2015 ... گزارش خطا در نقشه ... یکی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل
کردن مسئله های ریاضی ... خواندن از مهّم¬ترین مهارت-های پایه¬ای برای رشد توانایی¬های
درونی ... در برخورد با این گونه مشکلات راه حل های متعددی وجود دارد اما مواردی که در زیر
.... الگوهای تدریس و ارزشیابی در مدارس ابتدایی، به ویژه در درس فارسی ...

برنامه سالانه مدرسه | گروه مدیران دوره اول متوسطه

15 فوریه 2016 ... اینجا یک برنامه سالانه را عینا درج می نمایم قضاوت با شماست… جهت مشاهده ادامه مطلب ...
شناخت علل کاهش در صد قبولی دانش آموزان پایه اول. تلاش در جهت ...

تدریس خصوصی انجمن دبیران و مشاوران ایران

تدریس خصوصی کنکور فیزیک . ... تدریس خصوصی ریاضی دهم ، تدریس خصوصی
ریاضی سوم دبیرستان ، تدریس خصوصی ... دبیران و فرهنگیان - کلیه مقاطع دانلود
درس پژوهی پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی دانلود ... تدریس خصوصی دانش آموز بیش
فعال .... ماهانه * روش صحيح مطالعه و برنامه ريزي دروس عمومي و خصوصي * همراهي دانش
آموز در ...

30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس ... موارد زیر در
دوره ابتدایی تا دبیرستان اعمال شده است و تاثیرات شگرفی بر دانش آموزان داشته
است : 1- به محض مشاهده علایم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جریان تدریس
یا ... 5- طوری برنامه ریزی شده که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پایه ، حدود 3 تا 5
...

16 - گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ...

28 آگوست 2016 ... گزارش تخصصی دبیر ریاضی:بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات . ... گزارش
تخصصی درس فیزیک گزارش تخصصی دبیر فیزیک گزارش . ... کردن ضعف پایه ای
دانش آموزان پایه سوم دبیرستاندر درس هندسه و جبر با روش های مناسب .

گزارش تخصصی معلمان

10 نوامبر 2016 ... 4- گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در
درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب ... 47- گزارش تخصصی دبیر
علوم تجربی – درس علوم تجربی ...

مصاحبه های سیناتهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

به گزارش «تابناک اجتماعی »؛ متأسفانه بسیاری از والدین با مهارت های تربیت .... و
اینکار باعث می شود دانش آموز تمایلی برای حل مسائل بیشتر جهت رفع نقاط ضعف
درسی .... در کلاس های کنکور که خیر شرکت نمی کردم اما از ابتدای سال سوم دبیرستان
زیر .... روشهای آنها بر پایه فرمول سازی است، یعنی برای تستهایی خاص، اقدام به
فرمول ...

میگنا - دلایل افت تحصیلی در درس فیزیک 1

30 مه 2010 ... علم فيزيك يكي از علوم پايه مهم در دنياي علم امروز مي با شد كه نقش مهمي در ... آموزان تا
سال اول دبيرستان تقريباً هيچ گونه پيشينه اي از درس فيزيك ... بنابراين مشكلات و
معضلات عديده اي را براي يادگيري دانش آموزان وآموزش دبيران فراهم آورده است. با ... از
ديگر جنبه هاي كلان افت تحصيلي در درس فيزيك سال اول دبيرستان ...

مصاحبه های سیناتهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

به گزارش «تابناک اجتماعی »؛ متأسفانه بسیاری از والدین با مهارت های تربیت .... و
اینکار باعث می شود دانش آموز تمایلی برای حل مسائل بیشتر جهت رفع نقاط ضعف
درسی .... در کلاس های کنکور که خیر شرکت نمی کردم اما از ابتدای سال سوم دبیرستان
زیر .... روشهای آنها بر پایه فرمول سازی است، یعنی برای تستهایی خاص، اقدام به
فرمول ...

گزارش تخصصی دبیر معلم مدیر معاون

20 نوامبر 2016 ... شماره 5 : گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و ...
شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ...

روش های برنامه ریزی هفتگی توسط رتبه 5 کنکور - کنکور

شیوه های برنامه ریزی. ... خلاصه ای از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان .....
مرحله‌ی دوم: بعد از مشخص کردن ساعت مطالعه، این میزان ساعت را با توجه به اهمیت درس‌ها
و ضعف و ... تذكر: حتی اگر یك هفته دبیر یك درس نیامد و درس جلو نرفت، شما حتما
باید آن را ... سوم از برنامه‌تان را به كارهای پایه و غیركلاسی اختصاص دهید؛ اما اگر
دبیرتان با ...

انتشارات علمي فار مشاوره پرسش و پاسخ

من دانشجوی آموز پایه سوم هستم کتابی دارم برای تست ولی حس می کنم دشواری لازم رو
نداره .... برای امسال کتاب درس نامه زیست پایه از همین مولف چاپ میشه؟ ..... برنامه ای
برای چاپ فار آزمون فیزیک پایه و ریاضیات پایه رشته ریاضی دارین؟ ...... گاج و
مبتکران نتوانستند نیاز دانش اموزان را برطرف کنند و درسنامه و تست های ضعیفی
داشتند !

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات ... برطـرف كـردن نقاط
ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو. نگاشـت می باشـد )درس ... در پايـه يازدهـم، كتاب
دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح. شـده و به ... آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته
های رياضـی فيزيك .... بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا. می
دهنـد.

گزارش فعالیت های مشاوره - هدایت - مدرسه هوشمند

و در ادامه راه های مقابله با اضطراب امتحان توسط دانش آموزان نظیر. تنظیم برنامه خواب ...
خدا را شاکریم که توانستیم میزبان اولیای گرامی در جلسه پایه ای سوم با سخنرانی.

چگونه کنکوری درس بخوانیم - هیوا | سایت تخصصی مشاوره تحصیلی ...

از روزی که مشاوره برای دانش آموزان کنکوری را شروع کردیم هدفمان این بود که دانش ...
پس چه بهتر که روش های مطالعه و به اصطلاح کنکوری خواندن و برنامه ریزی کردن را از ...
شما را مجبور کنیم جزوه همه معلمان دبیرستان را بخوانید بلکه فقط و فقط در درس هایی
که .... اندکی تامل برروی مطلب، از مفهومی پایه ای و اساسی شروع می کنند و با
استدلالات ...

مصاحبه های سیناتهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

به گزارش «تابناک اجتماعی »؛ متأسفانه بسیاری از والدین با مهارت های تربیت .... و
اینکار باعث می شود دانش آموز تمایلی برای حل مسائل بیشتر جهت رفع نقاط ضعف
درسی .... در کلاس های کنکور که خیر شرکت نمی کردم اما از ابتدای سال سوم دبیرستان
زیر .... روشهای آنها بر پایه فرمول سازی است، یعنی برای تستهایی خاص، اقدام به
فرمول ...

مظالعات اجتماعی دوره اول متوسطه شهرستان ماکو

معلمان سوم و پنجم ... و گزارش عملکرد از بازدید های سه ماهه اول توسط سرگروه های درسی.
لازم به ذکر است معلمان چند پایه فقط می توانند در یکی از این کارگاه های آموزشی ....
نقاط قوت و خلاقیت های همکاران؛ایجادارتباط و هماهنگی بین همکاران و کمرنگ کردن نقاط
ضعف ... تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان
و ...

چگونه طرح درس بنویسیم؟ - همیار فیزیک همیار فیزیک

17 دسامبر 2015 ... نام درس موضوع درس پایه تحصیلی نام مدرسه ... هدفهای جزئی یا مرحله ای از هدفهای کلی
محدودتر و نسبت به هدفهای رفتاری ... از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان درس
بتوانند : ... هدفهای رفتاری در طبقه های مختلف یادگیری قرارمی گیرند و متناسب با ....
مانند: حل تمرین ، نوشتن گزارش ،انجام آزمایش ، پیدا کردن پاسخ سوالات ...

علمی - مشکلات ونارسایی های درس تربیت بدنی درمدارس

4-دبیران دیگر درس ها و دیگران شامل همسایگان اقوام آشنایان هیچ گونه ایجاد انگیزه ....
1-آیا معلمان ورزش در هر سه مقطع(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان)دانش آموزان را از لحاظ ... ها
ونوع سیستم های بدنی دانش آموزان و تجویز فعالیت ورزشی مناسب با فیزیک و ...
جایگاه دروس تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور باید به صورت پایه ای مدنظر قرار
گیرد.

دبیرستان فرهنگ شادگان

دبیرستان فرهنگ شادگان - علمی ٰآموزشی واجتماعی - دبیرستان فرهنگ شادگان. ... فعال
دبیرستان فرهنگ وبلاگی جهت دبیران ،دانش آموزان و اولیاء محترم راه اندازی کنیم تا
بتوان ... البته این مقاله تقریباً بین دروس ریاضی پایه، دیفرانسیل، هندسه، هندسه‌ی
.... *تذکر: نشانه‌ی خوب یادگرفتن درس و خوب خلاصه‌برداری کردن این است که با
یک‌بار ...

برنامه سالانه مدرسه | گروه مدیران دوره اول متوسطه

15 فوریه 2016 ... اینجا یک برنامه سالانه را عینا درج می نمایم قضاوت با شماست… جهت مشاهده ادامه مطلب ...
شناخت علل کاهش در صد قبولی دانش آموزان پایه اول. تلاش در جهت ...

صدای معلم | تبعیض مضاعف در حق معلمان آموزش ابتدایی

کلاس های درس به ویژه برای سه سال اول ابتدایی باید توام با بازی و نشاط و حرکت
باشد. ... این در حالی است که دبیران شاغل در متوسطه، معمولا به طور تخصصی 1 تا 4
کتاب در رشته ... در خرداد ماه ، معلمان پایه های سوم تا ششم به همراه دانش آموزان خود، تا
نیمه خرداد به ... اگر قرار است بخشنامه ای دال بر حضور معلمان در مدارس بیاید باید همه
مقاطع را در ...

گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان | سه کلیک

برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه
تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب ... دانش آموزان مربوط به ضعف پایه ای درس
ریاضی در سال های قبل بود و بنده با راه حل هایی که در نظر گرفتم مشکلات دانش آموزان
را حل کردم .

مقالات پژوهشی - آمزش اقدام پژوهی همراه با مثال

در درس... با استفاده از روش... 3- افزايش توان يادگيري دانش آموزان يك كلاس (پايه...) در
مبحث. ..... اعتبار تحقيق با توجه به انگيزه اي كه محقق دنبال مي كند ، قابل درجه بندي
است. اگر دو تحقيق، از همه ي جهات ... عنوان: حل مشکل پرخاشگری یک دانش آموز (سوم
راهنمايي) .... مساله: بی علاقگی دانش آموزان سال اول یک دبیرستان به درس زیست
شناسی.

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات ... برطـرف كـردن نقاط
ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو. نگاشـت می باشـد )درس ... در پايـه يازدهـم، كتاب
دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح. شـده و به ... آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته
های رياضـی فيزيك .... بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا. می
دهنـد.

کاویتاسیون

فرم قرارداد تغییرات و تعمیرات

دانلود تحقیق اتم

دانلود مقاله کامل درباره معرفي باغ جهان نما شيراز

دانلودتحقیق درمورد عملكرد خانواده

نظری به پویه ی هنر تصویری و تزئینی در میهن ما

تحقیق درباره زندگینامه ابوبکر

طرح توجیهی پرورش مرغ بومی سال 91

Listening Plus-1-9 + فایل ویژه

دانلود مقاله بررسی کاربرد علم رباتیک و هوش مصنوعی در مسائل نظامی