دانلود فایل


دانلود مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع)‌ در دوران 23 سال اسلام - دانلود فایلدانلود فایل نحوه به خلافت رسیدن ابوبکر و فعالیت های حضرت علی (ع)‌ در دوران 23 سال اسلام یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است

دانلود فایل دانلود مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع)‌ در دوران 23 سال اسلام عنوان: نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع) در دوران 23 سال اسلام
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 45


خلاصه آنچه در مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع) در دوران 23 سال اسلام می خوانید :1ـ يكي از مسائلي كه در مورد خوارج ذكر شده اين است كه آنها مردماني عابد و زاهد بوده اند چنانچه به رهبر آنها عبدالله بن وهب لقب ذوالثفنات داده بودند و اين اشاره به اثرات سجود بر پيشاني او بوده است در كنار اين عبادت يك نوع حماقت و كج فهمي وجود دارد كه مانع از حركت فرد در يك مسير صحيح مي باشد، اضافه بر آن همين عبادت همانگونه كه يك عجبي را براي شخص در حق بودن حتمي براي او بوجود مي آورد ديگران را نيز به اشتباه واداشته و گمان مي كنند كه خط صحيح همان است.
2ـ مطلب ديگر در مورد تاويلات و تفسيرات باطلي است كه از قرآن ارائه مي دادند آنها بعضي از آيات را بدون توجه به ساير آيات تفسير و توجيه مي كردند از جمله همان گونه كه ديديد از كلمه لاحكم الالله برداشتي غلط مي كردند كما اينكه با برداشتهاي غلط، انجام هر گناه كبيره را كفر مي دانستند و وقتي در دعاي حضرت نوح (ع) مي خوانند كه: رب لاتذرعلي الارض من الكافرين دياراً تصميم مي گرفتند تا بر طبق آن هيچ كافري را زنده نگذارند حتي در اين رابطه آنها در كشتن افراد بي گناهي همچون زنان و پيران و كودكان نيز دريغ نمي كردند و معروف به خشونت و كشتار در مورد كودكان و زنان بودند .
3ـ چنين صفاتي موجب مي گرديد كه هميشه حالت خشونت در آنها يافت شود لذا بود كه بيشتر جوانان را كه داراي احساسات بودند به اين سو جذب مي كردند و متهم نيز بودند كه جوانها طرفدار آنها هستند
4ـ فاصله زياد اعتقادي بين آنها و ساير مردم، بتدريج موجب جدائي آنها از لحاظ فكري از سايرين شده بود و لذا افرادي نيز كه متابعت آنها را مي كردند از جهت تربيت فكري، تحت تعليم رهبران خوارج بودند بدون آنكه با ديگران ارتباط زيادي داشته باشند همين مطلب موجب بقاي آنها ولو در سخت ترين شرايط گشته بود لذا بود كه امام در مورد افرادي كه به خوارج گرايش پيدا كرده بودند فرمودند: اينها تابعيت حق را پذيرفته اند اما جوانب آنرا نمي شناسند و اولين شبهه اي كه براي آنها بوجود آيد شك در قلوب آنها نفوذ مي كند و در مورد ديگري امام مي فرمايد: اينان مردمان خشني هستند كه از هر گوشه گرد آمده اند و قبل از هر چيز احتياج به تعليم و تاديب دارند، احتياج به كسي دارند كه قيم آنها بوده و دست آنها را بگيرد .
5ـ در حالي كه پس از علي(ع) بني اميه حاكم مي شدند وجود خوارج به لحاظ دشمني سخت آنها با بني اميه به شكل گسترده، طبيعي بود وقتي پس از جنگ با خوارج به علي(ع) خبر دادند كه همگي خوارج كشته شدند امام فرمودند اين طور نيست.
كلا والله نطف في اصلاب الرجال و قرارات النساء كلما نجم منهم قرن قطع يكون آخرهم لصوصاً سلابين
اين گروه علي رغم آنكه باطل بود در مقابل انحرافات بني اميه، بقاءش تضمين شده به نظر مي رسيد خط مشي علي(ع) بود كه از چهار هزار نفر آنها و آن همه استواري و بظاهر عابد و زاهد تنها ده نفر از آنها را آنهم با فرار كردن باقي مي گذارد.
به نظر مي رسد اين گفتار علي(ع) كنايه از اين باشد كه اين گروهها كه با احساسات سركار دارند و با ظاهري مومن و با استفاده از شعارهاي قرآني قصد اعمال نفوذ دارند اگر در موقع حاكميت مشي علي(ع) باشد چيزي از آنها باقي نمي ماند اما اگر بني اميه بر سر كار آيند آنها هميشه در اصلاب مردان باقي خواهند ماند همانطور كه ماندند.
علي (ع) بخاطر همين خصوصيات بود كه در آگاهي دادن به آنها فوق العاده تلاش كرد، او كوشش مي كرد تا بهرطريقي شده آنها را به خطاهايشان واقف كند اما وقتي دست به سلاح بردند علي(ع) چاره اي جز جنگ با آنها نداشت، در عين حال بعد از جنگ، اسراي آنها را آزاد كرده و زخمي هاي آنها را به خانواده هايشان باز گرداند ، تا حس نيت خود را آشكار سازد.
امام چون مي دانست حاكميت پس از او با بني اميه است به اصحاب و شيعيان خود فرمود تا در آن موقع رو در رو با خوارج نجنگند:
لاتقاتلو الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فاخطا كمن طلب الباطل فادركه
پس از من با خوارج كارزار نكنيد زيرا كسي كه در طلب حق بوده و خطا كرده همچون كسي (معاويه) نيست كه در طلب باطل بوده و بدان رسيده است اما در اين مورد كه چرا پس از او با خوارج درگير نشوند اين علت را ذكر مي كند كه خوارج ابتداء به قصد اخذ حق حركت كردند اما اشتباه كردند اما بني اميه از ابتدا بدنبال باطل بودند و بدان رسيده اند از اين جهت اولي آنست كه با بني اميه مبارزه شود نه با خوارج.
نكته ديگري كه در ارتباط با خوارج در اين جنگ قابل توجه است اينكه امام فرمود:
هيچكس جز من جرات جنگيدن با خوارج را نداشت .
اين مطلب بدين جهت بود كه خوارج با آن چهره حق بجانبي كه بخود گرفته و در عبارت از همه جلوتر بودند كمتر كسي جرات جنگيدن با آنها را داشت امام علي(ع) كه خود از جهات مختلف برتر از آنها بوده و عابد و زاهدتر از او وجود داشت براحتي مي توانست با آنها نبرد كرده و هيچ شبهه اي نيز براي كسي باقي نگذارد امام در اين حركت خود با كساني مي جنگد كه خشك مقدس بوده و با اظهار حق راه باطل را مي رفتند آنها ناآگاهانه بدام شيطان درغلتيده بودند، امام به آنها اجازه حيات داد تا وقتي كه آنها نيز آرامش داشته باشند به محض آنكه دست به قتل و غارت زدند، ديگر تامل جائز نبوده و كشتن آنها واجب بود و علي چنين كرد.
پس از خوارج:
جنگ با خوارج نهروان پايان يافت و امام (ع) در پي تهيه مقدمات حمله ديگري به شام برآمد در آن موقع امام به مردم فرمود:
فان الله قد احسن بكم واعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا الي عدوكم من اهل الشام
خداوند به شما احسان كرده و پيروزي شما را قوت بخشيده فوراً به سوي دشمن خود در شام حركت كنيد.
اما اين بار مردم تحركي از خود نشان ندادند و حركت غلطي كه پس از صفين با اصرار خود اين مردم ايجاد شده اثر سوء آن يعني جنگ خانمانسوز نهروان بر خود آنها وارد شده بود، آنها را از حركت مجدد بازداشت اشعث بن قيس يكي از رهبران قبيله اي اظهار خستگي كرد و روحيه ياس و نااميدي را در مردم ايجاد كرد بعضي مردم نيز بنابه نقل ثقفي ته دل ايده خوارج را داشتند (نه از معاويه خشنود بودند و نه از علي(ع)) و بعضي نيز اساساً تمام وجودشان را ترديد فرا گرفته بود ، امام در اين دوره است كه سخنان شماتت آميز خود را بر مردم عراق ميگويد و آنها را متهم به ضعف كرده و بارها و بارها از عدم همكاري آنها ناله مي كند، معاويه از اين كندي و بي تحركي مردم عراق استفاده كرده و سعي در زدن ضربات ديگر بر مناطقي است كه تا آن موقع تحت نفوذ علي(ع) بودند.
مصر: پس از كشته شدن عثمان و فرار مالي او عبدالله بن سعد ابي سرح به دمشق، قيس بن عباده از طرف امام والي آن ديار گرديد معاويه از همان ابتدا درصدد فريب قيس برآمد و ضمن نوشتن نامه اي كه جهت تندي نداشت گفت كه بايد تامل كند، معاويه كه خيال كرده بود قيس جذب او شده به مردم گفته بود كه قيس نيز از آنها هواداري كرده است اما پس از چندي قيس در جواب نامه دوم به او تندي كرده و او و همراهانش را گمراه خواند و گفت كه حاضر به همكاري با آنها نيست .
اني بعثت اليكم سيفاً من سيوف الله … فانه لايقدم ولا تهجم الا بامري وقد اثرتكم به علي نفسي
من شمشيري از شمشيرهاي خداوند را به سوي شما فرستادم… او جز با امر من حركتي نخواهد كرد من در فرستادن او به سوي شما ايثار كردم.
وقتي خبر شهادت او به علي(ع) رسيد امام گريه فراوان كردند و فرمودند وعلي مثلك فلتبكي البواكي معاويه از اين خبر بسيار مسرور شد و اعلام كرد كه علي(ع) دو دست داشت يكي عمار بود كه در صفين كشته شد و ديگر مالك كه امروز .
بصره: يكي از نقاط ديگري كه مورد نظر معاويه بود شهر بصره بود اين شهر چندي قبل از آن، با آمدن عايشه و ساير كساني كه براي انتقام خون عثمان بسيج شده بودند عثماني شده بود، از اين جهت اميد معاويه اين بود كه پس از آن همه كشته هايي كه اين مردم در جمل داده اند از علي(ع) نفرت پيدا كرده و با معاويه همداستان شوند. از اين جهت معاويه شخصي را بنام عبدالله بن الحضرمي به بصره فرستاد تا با تبليغ و تحريك آنها را بسوي معاويه جذب كنند در آن موقع عبدالله بن عباس والي آن شهر بود و خود براي انجام كاري به كوفه رفته بود و زياد بن عبيد ابيه را بر جاي نهاده بود، با اين پيش آمد، زياد وقتي كثرت طرفداران عبدالله الحضرمي را ديد از دارالاماره خارج شد و در ميان يكي از قبائل پناهيد او با فرستادن نامه اي به كوفه از علي كمك خواست تا جاريه بن قدامه را به بصره بفرستد جاريه به بصره رفت او نيز با تبليغ مردم بتدريج قبائل را از هواداري ابن حضرمي بازداشت امام نيز نامه اي همراه با تهديد و تبشير براي آنها فرستاد پس از چندي درگيري بين آنها صورت گرفت و ابن حضرمي در محاصره جاريه بن قدامه در ميان آتش سوخت.
عمان: والي امام در اين ديار، حلف بن عوف ازدي بود، پس از جنگ خوارج، قوم بني ناجيه كه ضعف حاكميت را مشاهده كردند، مرتد شده و مسيحي شدند امام(ع) براي سركوبي آنها معقل بن قيس را فرستاد و او در يك درگيري با آنها، خريت بن راشد رهبر آنها را به قتل رسانده و آنها را به شكست كشانيد .
اين منطقه نيز يكي از مناطقي بود كه مورد تجاوز معاويه قرار گرفت، نعمان بشير يكي از فرماندهان معاويه به اين منطقه حمله برد كعب بن مالك والي امام با فرستادن پيامي براي امام از او درخواست كمك كرد، امام نيز براي تهييج مردم به منبر رفته و آنها را نسبت به اين واقعه هشدار دارد اما در آن محفل، كسي اعلام آمادگي نكرد، پس از آن عدي بن حاتم خود با هزار نفر از قبيله طي عازم شد و دشمن را فراري دادند.
مكه، يمن و مدينه:
بسربن ارطاه يكي از فرماندهان جنايتكار معاويه مامور حجاز شد او به مكه و مدينه رفته و در ميان مردم كوشش كرد تا براي معاويه بيعت بگيرد و پس از آن رو به سوي يمن رفت، عبيدالله بن عباس كارگزار آن ديار از ناحيه علي، فرار كرد وبسربن ارطاه دو فرزند او را سر بريد، او خانه كساني را كه متمايل به علي بودند غارت كرده بسياري از آنها را به شهادت رساند، امام جاريه بن قدامه را بسوي او فرستاد و او در حال تعقيب بسر برد كه خبر شهادت علي به او رسيد او وارد مدينه شد و در آنجا پس از گرفتن بيعت مردم براي حسن بن علي(ع) بسوي كوفه بازگشت.
قطقطانه:
يكي از مناطق ديگري كه مورد هجوم معاويه قرار گرفت اين منطقه بود ضحاك بن قيس با تعداد كثيري به اين ديار هجوم آورده و ابن عميش والي امام را به شهادت رساند. خبر آن به امام رسيد اما كمتر كسي پاسخ امام را داد در همين موقع بود كه امام فرمود: كه اي كاش در مقابل هر هشت نفر شما يك نفر شامي همراه من بود ، پس از آن 4 هزار نفر با همكاري اصحاب امام گرد آمدند و به فرماندهي حجربن عدي راهي اين منطقه شدند، با رسيدن خبر به ضحاك او شبانه بسوي شام فرار كرد از نمونه اين حملات بازهم در سال 39 هـ و اوائل 40 يافت مي شود از جمله، حمله عبدالله بن مسعده كه قبل از بسر به مكه و مدينه تجاوز كرد و با فرستادن مسيب بن نجبه از سوي امام دستگير شد اما شبانه فرار كرد .
هدف معاويه عمدتاً آن بود تا به مردم مسلمان سراسر اين مناطق بفهماند علي قدرت حكومت نداشته و يك فرد لايق براي حكومت نيست، طبيعي بود كه با سلب شدن امنيت مردم بتدريج موقعيت امام روبه ضعف مي نهاد و زمينه براي حكومت معاويه آماده تر مي شد جالب اين است كه بعدها نيز وقتي سخن از حكومت علويان پيش مي آمد اين شايعه شهرت داشت كه اينها توانايي حكومت را ندارند ، و اين خود بخود توانست مردم را از حمايت آنها باز دارد.
بخشی از فهرست مطالب مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع) در دوران 23 سال اسلامعلت تشكيل سقيفه
نظريه احمد حسين يعقوب
خلافت ابي بكر
ابي بكر
علي عليه السلام در دوران خلافت 25 ساله پس از پيامبر(ص)
الف: خلفاء و علي (ع)
ب: موضع امام (ع) در بيان مواضع خود را خلافت
تلاش امام براي تحقق امامت:
علي عليه السلام در مقابل مشكلات:
1ـ مشكل عدالت اقتصادي:
مشكل مسائل نژادي:
3ـ مشكل انحرافات ديني:
4ـ مشكل فساد داخلي:
موضع امام در اصلاح وضع داخلي:
عايشه دختر ابي بكر ام المومنين و آغاز جنگ جمل
هجرت علي (ع) به عراق
علي (ع) و معاويه:
همراهي معاويه و عمروبن عاص:
مقدمات درگيري:
حكميت و تفرقه:
خوارج و ويژگيها
پس از خوارج:
مكه، يمن و مدينه:
قطقطانه:
منابع و ماخذ


علی علیه السلام در دوران خلافت 25 ساله پس از پیامبر(ص)


خلفا و علی (ع)


موضع امام (ع) در بیان مواضع خود را خلافت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... لطفا اگر مقاله ای در زمینه موضوعات قرآنی دارید برایمان بفرستید تا جایزه ... سال :
78-77 ...... روش پژوهش: دراین تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه‌ای برای رسیدن به ...
داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن و تورات: دوران پرمخاطره‌ی کودکی، یوسف در خانه‌ی ......
قرآن توسط ابوبکر، جمع قرآن در زمان خلافت عثمان؛ بخش سوم،‌اعجاز رسم ...

تاریخ شیعه - پیدایی تشیع و عوامل مؤثر آن از دیدگاه مستشرقان

آشنایی خاورشناسان و غربیان با اسلام و تشیع به صورت رسمی به زمان جنگ های
صلیبی باز می گردد. ... نقش سیاسی امامت در اصول تشیع: بررسي موردي امام علی (ع
شیعه،[10] ،از امامیه ... در این آثار، فعالیت علمی مستشرقان درباره تشیع به وضوح
مشهود است. .... قتل وی گردید و سپس مردم با علی(ع)به عنوان خلیفه و خلافت بیعت
کردند.[23].

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام ...
تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه · دانلود پروژه و مقاله ...

دانلود مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع ...

مشخصات این فایل عنوان: نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع)
در دوران ۲۳ سال اسلام فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: ۴۵ این مقاله ...

دكتر مهدي رهبري - تاریخ حکومت و خلافت در اسلام

10 نوامبر 2013 ... حکومت در اسلام، از سال 622 میلادی یعنی مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه [سال 13 ... بعد
از مرگ عثمان، عایشه در جنگ با امام علی(ع) به علت سهم خواهی از قدرت[و ... او دیگر
فعالیت سیاسی نداشت ولی با علی از در آشتی در آمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. ....
دوران خلافت سال های ۳۵-۲۳ هجری/۵۵-۶۴۴ میلادی یعنی 11 سال خلیفه بود.

مختصری از زندگینامه اميرالمومنين امام علي.ع - یا رب 121 - blogfa.com

ع. زندگینامه اميرالمومنين امام علي(ع). حضرت علي (ع) در سيزده رجب سال 30 عام ... علي (
ع) در دوران خلافت خود، در خطبه «قاصعه» به اين دوره تربيتي خود اشاره نموده و ميفرمايد
: ... از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «علي (ع) پيش از رسالت پيامبر اسلام ص
همراه .... (23)خود حضرت نيز در شوراي شش نفري که به دستور عمر براي تعيين خليفه
...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام ... (ع)
در دوران 23 سال دسته: فقه و حقوق اسلامی ... خرید · پایان نامه و پروژه های دانشگاهی ...

آرشیو اخبار - شهرداری حسن آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری حسن آباد : طی کسب مقام اول دررشته های مختلف ورزشی
ازسوی ... منتشر شده در شنبه, 23 مرداد 1395 09:57 | نوشته شده توسط beick | بازدید:
160 ..... در نحوه به شهادت رسیدن امام نقل شده است که مأمون به یکی از خدمتکاران خویش
دستور داده بود ...... خلاصه عملکرد شورای اسلامی شهر حسن آباد طی سه سال فعالیت
شوراها.

بعدی: نامه ی محمد نوری زاد به امام علی(ع) - وب سایت رسمی محمد نوری زاد

20 سپتامبر 2016 ... حالا منِ نوری زاد که جز صداقت از شما سراغ ندارم، می پرسم: علی جان، در درازنای عمرِ
شصت و .... اما مغزهای اسلامی – فندقی، به حضور و به آدمکشی های خود در سوریه ادامه می
دهند با این .... دوم ممکنه شما نامه ای به ابوبکر و عمر و عثمان بنویسید . ...... بعد از 13
سال تحمل شکنجه و اذیت، این افراد و علی نو جوان که حالا جوانی 23 ساله شده از ...

سوالات متن درس به درس مطالعات اجتماعی پایه هشتـــــــــم - وبلاگ ...

17 جولای 2015 ... 5-تعاون و همکاری به چه شکل های مختلفی می تواند انجام شود؟ .... دولت فعّالیتهای
مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت،حفاظت از محیط زیست، مسکن، ... 4-
برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟ ..... امام علی (ع)
حدود 5 سال مطابق تعالیم اسلام و روش )سنت( حضرت محمد(ص) حکومت کرد.

بایگانی‌ها خلافت - چشم‌انداز سبز

دانلود تحقیق کامل درمورد نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي ... ق)
نقطه پایان خلافت راشدین،شهادت علی(ع)درسال چهل هجری بود.امام حسن(ع)برای جلوگیری
ازجنگ وخونریزی درقلمرواسلام وبه خاطرمصلحت جهان اسلام،صلح بامعاویه راپذیراشد. ...
عبد الله ابوالعباس مأمون به سال ۱۷۰ در آنشب كه عم وى هادى بمرد تولد يافت مادرش ...

با حضور - مصاف

خمیس در ادعایی عجیب، ائمه دوازده گانه را ابوبکر، عمر، عثمان، علی ، معاویه، یزید، مروان
بن حکم، .... امام رضا(ع) می‌فرمایند: «امامت مقام پیغمبران، میراث اوصیاء، خلافت الهی،
.... رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدن به بالاترین مقام انسانی در سایه شناختن
امام و ..... muslim.jpg دانلود pdf کتاب ارزشمند "مهدی موعود" (عج) shia muslim ترجمه جلد
...

دانلود مقاله ولایت فقیه در حکومت اسلام - وب سایت

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 211 صفحه فهرست .....
نحوه به خلافت رسیدن ابوبکر و فعالیت های حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام.

خبرگزاری تسنیم - نوشتارهایی درباره عید غدیر خم

23 ا کتبر 2013 ... خبرگزاری تسنیم: روزی پیامبر (ص)به امیر مؤمنان(ع) فرمود: «ای علی، خداوند آیه "یا
ایها الرسول بلغ . ... در دوره خلافت و حاکمیت امام علی(ع)، یک بار عید غدیر با جمعه
مصادف شد. ...... 23 . سوره فتح آیه 10 24 . خطبه غدیر . بحارالانوار: ج21،ص387. ......
بودند و اسلام را راهی برای رسیدن به خواسته ها و شهوت های خود می دانستند.

چرا امام علی(ع) فدک را باز نگرداند؟

20 فوریه 2016 ... پیامبر گرامی اسلام(ص) طی 23 سال با تحمل انواع تلخی‌ها و دشواری‌ها، جامعه‌ای را ... بود،
چرا امام علی(ع) در زمان خلافت خود آن را به اولاد فاطمه(س) باز نگردانده است؟ ... حضرت زهرا
(س) و امام علی(ع) به رفتار خلیفه اعتراض کرده و خواهان ... نقل می‌کند که حضرت زهرا(س)
پیش ابوبکر رفت و فرمود: پیامبر فدک را به ..... تازه های سایت ...

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... لطفا اگر مقاله ای در زمینه موضوعات قرآنی دارید برایمان بفرستید تا جایزه ... سال :
78-77 ...... روش پژوهش: دراین تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه‌ای برای رسیدن به ...
داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن و تورات: دوران پرمخاطره‌ی کودکی، یوسف در خانه‌ی ......
قرآن توسط ابوبکر، جمع قرآن در زمان خلافت عثمان؛ بخش سوم،‌اعجاز رسم ...

دانلود مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع ...

6 فوریه 2017 ... مشخصات این فایل عنوان: نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت
علي (ع) در دوران 23 سال اسلام فرمت فایل : word( قابل ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

باورود به وب سایت تبیان ویدئو های خودرا به اشتراک بگذارید از غنی ترین مقالات و
بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه اجتماعی و ...

نمونه سئوالات تشریحی تاریخ تحلیلی اسلام - شمیم معرفت

17- مهمترین علل عدم پذیرش خلافت توسط امام علی(ع) با توجه به نهج البلاغه را
بنویسید سه مورد ... 60- مهم ترين فعاليت هاي امام علي (ع) در دوران خلفا را بيان كنيد.
ص188.

ردیف ، ردیف ، ، نام كتاب ، نویسنده/محقق/مترجم ، ، نوبت چ تاریخ نشر ...

به منظور آشناييِ تفصيليِ فرهيختگان و صاحب‌نظران با فعاليت‌هاي اين مؤسسه،
کتاب حاضر تدوين ... (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم) .... در دو
سالِ دورهٔ تأسیس، مرکز انتشارات (مؤسسه بوستان کتاب فعلی) به عنوان یکی از ..... 9
- امام حسين «ع» و قرآن ، مجموعه نويسندگان ، چ 4 ، 1386 ، وزيري ، شوميز ، 284 ص ،
2800.

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام ... این
سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پایان نامه و پروژه های دانشگاهی ...

دریافت

7 سپتامبر 2015 ... ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ. « ﻗﯿﺎم ﻫﺎي ... ﺧﻮارج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، در ﻋﺼﺮ
ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع) و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ... ﺑﺎ ﺻﻠﺢ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ(ع) ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﻮﯾﺎن در
ﺳﺎل ... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺧﻮارج آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. اﺳـﻼم و در ﭘـﯿﺶ .... ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ، ﺧﻮارج دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. ...... Page 23 ...

اسلام اجباري ايرانيان! - آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای
... چکیده: بعضی سايت هاي معلوم الحال پيرامون نحوه ورود اسلام به ايران، و اسلام آوردن ...
و ما ايرانيان، 1400 سال است که فريب اعراب را خورده ايم و به خرافاتشان چسبيده ايم.
» ... علاوه بر اين، چگونه اسکندر مقدوني، علي رغم سعي و تلاشش نتوانست پس از حمله
...

تحلیلی بر سنگدلی و جنایت های علی که به غلط “عدالت” تعبیر شده ...

7 مه 2011 ... عدّه ای از عزیزان هم وطن، به ما می گویند که شما جنایات این رژیم را به اسلام گرانقدر ...
فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشتند و بدیهی است که فرزند پسر به ... در نهم صفر سال
۳۸ هجری، در محلّی واقع در دشت نهروان، جنگ خونینی در ... دوران خلافت نایب امام زمان بر
زمین، دورانی است که اسلام ناب محمدی باردیگر در ایران شکوفا می شود.

به دنياي کتــاب اکتــرونـيــک خوش آمديد

دستور العمل كشوری نحوه برخورد بالينی با مبتلايان به HIV/AIDS در ايران ... نتایج
طرح مطالعاتی بررسي رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي ... دوران
نو فارسی .... باقر مومنی : دنيای روشنگر دکتر ارانی (کتاب نقطه، سال اول، پائيز
1374، شماره ۱) (1) .... حسین بن علی (ع)؛ قدیس و قهرمان اخلاقی- مصطفی ملکیان

حضرت امام رضا(ع) - حسینیه چهارده معصوم

23 مارس 2015 ... از حضرت ثامن الائمه (علیه السلام) اذکاری برای موقعیت های مختلف بر .... رسیدن به خدا
حرکت کند بدین علت از اجر و ثواب بالایی برخوردار است. ...... ی کرامت و میلاد
باسعادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) پیامک های ذیل ..... download (6) ...... گرچه
که در دوران امامت امام رضا(علیه‌السلام) دو مرحله فعالیت در سال‌های خلافت هارون ...

با حضور - مصاف

خمیس در ادعایی عجیب، ائمه دوازده گانه را ابوبکر، عمر، عثمان، علی ، معاویه، یزید، مروان
بن حکم، .... امام رضا(ع) می‌فرمایند: «امامت مقام پیغمبران، میراث اوصیاء، خلافت الهی،
.... رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدن به بالاترین مقام انسانی در سایه شناختن
امام و ..... muslim.jpg دانلود pdf کتاب ارزشمند "مهدی موعود" (عج) shia muslim ترجمه جلد
...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام ... آی
دانلود| مرجع فیلم و سریال · محل تبلیغات شما. لیست سرویس ها : بلاگفا · رزبلاگ ...

خبرگزاری تسنیم - نوشتارهایی درباره عید غدیر خم

23 ا کتبر 2013 ... خبرگزاری تسنیم: روزی پیامبر (ص)به امیر مؤمنان(ع) فرمود: «ای علی، خداوند آیه "یا
ایها الرسول بلغ . ... در دوره خلافت و حاکمیت امام علی(ع)، یک بار عید غدیر با جمعه
مصادف شد. ...... 23 . سوره فتح آیه 10 24 . خطبه غدیر . بحارالانوار: ج21،ص387. ......
بودند و اسلام را راهی برای رسیدن به خواسته ها و شهوت های خود می دانستند.

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و
فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام ... پایان نامه و پروژه های دانشگاهی ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

و. در. به. از. که. را. با. این. است. -. است. آن. های. برای. می. شده. : سال. یک. ها. بر. خود. تا
... دانلود. (. همه. آثار. انجمن. ملی. دارد. هفته. زمان. دانشگاه. بعد. سیارک. میشود. اثر. تو.
کرد. ... مقالات. آمریکا. جهت. اس. رسیده. آغاز. جنگ. آرشیو. تماس. جستجو. است،. گرفته.
قبل. بدون. علی. دولت. +. انواع. اولین. بهعنوان. میان. همین. يا. مانند. فقط. خانه. اسلامی. له
.

نامه امام علی(ع) به مالک اشتر: ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه ...

وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر
منصوب نمود، ... امام علی (ع) به مساله حکومت را در عصر جاهلیت عرب و در دوران حکومت های
الیگارشی. در این نامه که به نوعی به قانون اساسی اسلامی ایشان می ماند ویژگی های
حکومت اسلامی، ..... از شتاب کردن در کارها پیش از رسیدن زمان آنها بپرهیز و نیز، از
سستی در ...

نامه امام علی(ع) به مالک اشتر: ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه ...

وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر
منصوب نمود، ... امام علی (ع) به مساله حکومت را در عصر جاهلیت عرب و در دوران حکومت های
الیگارشی. در این نامه که به نوعی به قانون اساسی اسلامی ایشان می ماند ویژگی های
حکومت اسلامی، ..... از شتاب کردن در کارها پیش از رسیدن زمان آنها بپرهیز و نیز، از
سستی در ...

روز شمار زندگاني‌ امام‌ حسين‌ (ع) - شهید آوینی

امام‌ حسين‌ (ع) كه‌ در دوران‌ خلافت‌ عثمان‌ بن‌ عفان‌ (35-23 ه . ... پس‌ از شهادت‌ حضرت‌ علي‌ (ع
) در بيست‌ و يكم‌ ماه‌ رمضان‌ سال‌ 40 هجري‌قمري‌، بنا به‌ وصيت‌ آن‌ حضرت‌، مسلمانان‌ با ...

نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي 45ص – فایل می

3 روز پیش ... نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي ۴۵ص ... لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۵۰ موضوع
تحقيق : نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي (ع) در دوران ۲۳ سال
اسلام استاد ... دانلود مقاله کامل درباره پيامدها و دستاوردهاي دفاع مقدس.

حضرت امام رضا(ع) - حسینیه چهارده معصوم

23 مارس 2015 ... از حضرت ثامن الائمه (علیه السلام) اذکاری برای موقعیت های مختلف بر .... رسیدن به خدا
حرکت کند بدین علت از اجر و ثواب بالایی برخوردار است. ...... ی کرامت و میلاد
باسعادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) پیامک های ذیل ..... download (6) ...... گرچه
که در دوران امامت امام رضا(علیه‌السلام) دو مرحله فعالیت در سال‌های خلافت هارون ...

آرشیو اخبار - شهرداری حسن آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری حسن آباد : طی کسب مقام اول دررشته های مختلف ورزشی
ازسوی ... منتشر شده در شنبه, 23 مرداد 1395 09:57 | نوشته شده توسط beick | بازدید:
160 ..... در نحوه به شهادت رسیدن امام نقل شده است که مأمون به یکی از خدمتکاران خویش
دستور داده بود ...... خلاصه عملکرد شورای اسلامی شهر حسن آباد طی سه سال فعالیت
شوراها.

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

143, خلاصه مباحث اساسی ومجموعه سوال های کاردانی به کارشناسی معارف اسلامی, بهمنی،
حجت .... 194, سوالات و پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد رشته ریاضی ( سال ۸۵ بهبعد)
...... 1799, قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع), محمدی، حیدر, دفتر نشر و پخش معارف .....
2000, آموزش در دوران کودکی = Teaching in the early years, اسپادک، برنارد, ترجمه ...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلام,نحوه
به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 سال اسلامدسته: فقه
...

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

143, خلاصه مباحث اساسی ومجموعه سوال های کاردانی به کارشناسی معارف اسلامی, بهمنی،
حجت .... 194, سوالات و پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد رشته ریاضی ( سال ۸۵ بهبعد)
...... 1799, قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع), محمدی، حیدر, دفتر نشر و پخش معارف .....
2000, آموزش در دوران کودکی = Teaching in the early years, اسپادک، برنارد, ترجمه ...

پاسخ پرسش های آخر فصل های کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد ...

پاسخ پرسش های آخر فصل های کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری نمونه
سوالات تاری. ... 17-کارنامه اسلام در 13 سال مکه را تحلیل کنید. پیامبر در ..... 29-وجود
اتراق به خلافت رسیدن سه خلیفه اول مسلمانان را توضیح دهید. ... 30-نقش مردم در
فعلیت بخشیدن به ولایت سیاسی امام علی(ع) را در چند سطر تبیین کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

کلاس های خانم دکتر فاطمه آقایی چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 تشکیل نمی شود .....
کلاس روز پنجشنبه 23 مهر دکتر ترابیان روش تحقیق حسابداری تشکیل نمی شود.
...... تکمیلی از اصلی‌ترین اولویت‌ها و مهم ترین فعالیت های دانشگاه آزاد در سال 1394
خواهد بود. ..... پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت، خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: به خدا
سوگند، ...

تاریخ شیعه - پیدایی تشیع و عوامل مؤثر آن از دیدگاه مستشرقان

آشنایی خاورشناسان و غربیان با اسلام و تشیع به صورت رسمی به زمان جنگ های
صلیبی باز می گردد. ... نقش سیاسی امامت در اصول تشیع: بررسي موردي امام علی (ع
شیعه،[10] ،از امامیه ... در این آثار، فعالیت علمی مستشرقان درباره تشیع به وضوح
مشهود است. .... قتل وی گردید و سپس مردم با علی(ع)به عنوان خلیفه و خلافت بیعت
کردند.[23].

نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر و فعالیتهای حضرت علی (ع) در دوران 23 ...

... دوران 23 سال اسلام نحوه به خلافت رسیدن ابوبكر فعالیتهای حضرت علی (ع) شكیل
سقیفه تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود ...

برنامه های رادیو تلویزیونی - Ali Reza Nourizadeh (Persian - Arabic ...

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-pedari-23-jan-live-1-pgm ...
درابتدای این شماره از برنامه پنجره روبه خانه پدری نگاهی خواهیم داشت به مقاله اعتراض
.... با دوران های مختلف حیات سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی به صحبت خواهیم
نشست. ... پنجره ای رو به خانه پدری یادی خواهیم کرد از آیت الله کاظمینی بروجردی که
11 سال ...

دلالی و توزیع رانت؛ ریشه بهره وری پائین در ایران - سخن آشنا

خبرگزاری سخن آشنا ارائه دهنده برترین اخبار و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی از دیرباز تاکنون.

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... لطفا اگر مقاله ای در زمینه موضوعات قرآنی دارید برایمان بفرستید تا جایزه ... سال :
78-77 ...... روش پژوهش: دراین تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه‌ای برای رسیدن به ...
داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن و تورات: دوران پرمخاطره‌ی کودکی، یوسف در خانه‌ی ......
قرآن توسط ابوبکر، جمع قرآن در زمان خلافت عثمان؛ بخش سوم،‌اعجاز رسم ...

نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي 45ص – فایل می

3 روز پیش ... نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي ۴۵ص ... لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۵۰ موضوع
تحقيق : نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي (ع) در دوران ۲۳ سال
اسلام استاد ... دانلود مقاله کامل درباره پيامدها و دستاوردهاي دفاع مقدس.

نمونه سوالات درس تاریخ اسلام باجواب (سری اول ودوم ) - آشنایی با مسایل ...

4 ا کتبر 2013 ... Download Here. ... 13- کسانی که به تاریخ و گزاره های آن بسیار بدبین و بی
اعتمادند علم تاریخ را ... شهید مطهری : خردورزی ، آموزش پذیری ، کمال طلبی و
استعدادهایی چون ... خلافت امام علی (ع) ..... 165-حضرت رسول 23 سال دعوت و تبلیغ
داشتند و 10 سال نبرد و .... 210-مهمترین فعالیت های امام علی در دوران خلفا چه بود ؟

نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي 45ص

... حضرت علي 45ص. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ... نحوه به خلافت رسيدن
ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي (ع) در دوران 23 سال اسلام. استاد گرامي : جناب آقاي ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

کلاس های خانم دکتر فاطمه آقایی چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 تشکیل نمی شود .....
کلاس روز پنجشنبه 23 مهر دکتر ترابیان روش تحقیق حسابداری تشکیل نمی شود.
...... تکمیلی از اصلی‌ترین اولویت‌ها و مهم ترین فعالیت های دانشگاه آزاد در سال 1394
خواهد بود. ..... پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت، خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: به خدا
سوگند، ...

پیدایی تشیع و عوامل مؤثر آن از دیدگاه مستشرقان - عاکفون

آشنایی خاورشناسان و غربیان با اسلام و تشیع به صورت رسمی به زمان جنگ های ... نقش
سیاسی امامت در اصول تشیع: بررسي موردي امام علی (ع)، شیعه،[10] ،از امامیه تا ... در
این آثار، فعالیت علمی مستشرقان درباره تشیع به وضوح مشهود است. .... قتل وی
گردید و سپس مردم با علی(ع)به عنوان خلیفه و خلافت بیعت کردند.[23] ...... دانلود نرم
افزار.

نمونه سئوالات تشریحی تاریخ تحلیلی اسلام - شمیم معرفت

17- مهمترین علل عدم پذیرش خلافت توسط امام علی(ع) با توجه به نهج البلاغه را
بنویسید سه مورد ... 60- مهم ترين فعاليت هاي امام علي (ع) در دوران خلفا را بيان كنيد.
ص188.

تعليم و تربيت در سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام) | معرفت

17 جولای 2010 ... بنابر گزارش هاي تاريخي، پيامبر براي هدايت و تربيت مسلمانان، علاوه بر اقدام
شخصي .... ائمّه اطهار عليهم السلام به عنوان مجريان احكام الهي، در بعد آموزش، اهداف علمي را
دنبال ... به فرمايش امام علي عليه السلامسنگ بناي اسلام معرفت به خداست. .... مشغول
فعاليت علمي بودند، اما در اين دوران، فقه و تفسير معارف شيعي امام سجّاد ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... آن چیزی که واژه آریایی را در دوران معاصر سر زبان‌ها انداخته ایدئولوژی نژاد برتر .... در
عین حال ایرانی‌ها هم در شکل دادن به فرهنگ اسلامی و عربی نقش قابل توجهی بازی
کرده‌اند. ...... اما فرد دیگری که در سال های اخیر فعالیت های ایران ستیزانه زیادی داشته
...... ولی انصافا فراموش نکنید که امام علی (ع) را به اسم خارج شدن این امام از ...

دانلود مقاله نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت علي (ع ...

6 فوریه 2017 ... مشخصات این فایل عنوان: نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليت هاي حضرت
علي (ع) در دوران 23 سال اسلام فرمت فایل : word( قابل ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

و. در. به. از. که. را. با. این. است. -. است. آن. های. برای. می. شده. : سال. یک. ها. بر. خود. تا
... دانلود. (. همه. آثار. انجمن. ملی. دارد. هفته. زمان. دانشگاه. بعد. سیارک. میشود. اثر. تو.
کرد. ... مقالات. آمریکا. جهت. اس. رسیده. آغاز. جنگ. آرشیو. تماس. جستجو. است،. گرفته.
قبل. بدون. علی. دولت. +. انواع. اولین. بهعنوان. میان. همین. يا. مانند. فقط. خانه. اسلامی. له
.

پاسخ پرسش های آخر فصل های کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد ...

پاسخ پرسش های آخر فصل های کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری نمونه
سوالات تاری. ... 17-کارنامه اسلام در 13 سال مکه را تحلیل کنید. پیامبر در ..... 29-وجود
اتراق به خلافت رسیدن سه خلیفه اول مسلمانان را توضیح دهید. ... 30-نقش مردم در
فعلیت بخشیدن به ولایت سیاسی امام علی(ع) را در چند سطر تبیین کنید.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

باورود به وب سایت تبیان ویدئو های خودرا به اشتراک بگذارید از غنی ترین مقالات و
بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه اجتماعی و ...

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL

كارآفريني و طرح توجیهی پرورش ماهي.

پاورپوینت آموزش نصب سیستم دوربین مدار بسته

اموزش حل مشکل لوگو و داشتن frp g935fd اندروید 7

پروژه بررسی مقایسه ای صورت های مالی شرکت های کاشی سرامیک پارس ونیلو

دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم رهایی از قفس.

تفسیر سوره جن 0555

دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم رهایی از قفس.

کارآموزی فرمانداری شهرستان جلفا - رشته حسابداری

دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم رهایی از قفس.