دانلود فایل


شناسايي ژن‎هاي بازگرداننده باروري در ژرم‎پلاسم برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي ملكولي - دانلود فایلدانلود فایل برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم دنیا است. فناوری برنج هیبرید نقش مهمی در حل مشکل تامین غذا برای جمعیت در حال رشد دنیا دارد. ابزار اساسی در ا

دانلود فایل شناسايي ژن‎هاي بازگرداننده باروري در ژرم‎پلاسم برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي ملكولي پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان :
شناسايي ژن‎هاي بازگرداننده باروري در ژرم‎پلاسم برنج ايراني با استفاده از
نشانگرهاي ملكولي
برنج غذاي اصلي بيش از نيمي از مردم دنيا است. فناوري برنج هيبريد نقش مهمي در حل مشكل تامين غذا براي جمعيت در حال رشد دنيا دارد. ابزار اساسي در اصلاح برنج هيبريد نرعقيمي است كه تحت كنترل مكانيزم‎هاي نرعقيمي سيتوپلاسمي-ژنتيكي و نرعقيمي حساس به محيط مي‎باشد. گزينش به كمك نشانگر يك استراتژي اصلاحي براي گزينش غيرمستقيم است. در اين روش به جاي گزينش مستقيم ژن، از نشانگرهاي ملكولي كاملا پيوسته با ژن براي آگاهي از انتقال آلل‎هاي مناسب از منبع دهنده، استفاده مي‎شود. از آنجائيكه گزينش يا شناسايي گياهان داراي ژن‎هاي اعاده كننده باروري در شرايط مزرعه مشكل است، از نشانگرهاي ملكولي براي فايق آمدن بر اين مشكل مي‎توان استفاده كرد


ژرم‌پلاسم برنج ایرانی


برنج ایرانی


شناسایی ژن‌های بازگرداننده باروری


نشانگرهای ملکولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با ...

6 فوریه 2017 ... شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از
نشانگرهای ملکولی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : شناسایی ژن های ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

حذف آلودگی های نفتی خاک با استفاده از فناوری های نوین و ارزان .... 140 مقاله ارائه شده
در نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران که 28 الی 30 بهمن ..... شناسایی
مولکولی جهش‌های مدیترانه‌ای وChatham در ژن آنزیم گلوکز 6- فسفات ... شناسایی
لاین‌های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza Sativa L. ) با استفاده از
نشانگرهای ...

تکاتو - علی زمان میرآبادی

کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگر قارچی مرتبط با دانه های روغنی .... پنبه هیرسوتوم و
هرباسئوم کشت شده در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ... اهميت جمع آوري،
نگهداري و حفاظت ژرم پلاسم هاي بذري دانه هاي روغني. ... شناسايي، پراكنش و علايم
شناسي عوامل بيماري ساق سياه كلزا Leptosphaeria ... کنترل بیولوژیک بیماریهای
برنج.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

13 آگوست 2009 ... اﻧﺘﻘﺎل ژن ﮐﻮﻟﯿﻦ اﮐﺴﯿﺪاز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ .... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺎ ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﮓ. زرد ...... اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ..... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن
ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺑﺎروري در ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ژرم ﭘﻼﺳﻢ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.

سینتیک جذب فسفر در شرایط ظرفیت مزرعه و غرقاب در سه خاک آهکی

15 سپتامبر 2012 ... با توجه به اهمیت جذب و واجذب فسفر در شرایط مختلف خاک این مطالعه با هدف بررسی ...
فسفر در تیمار های مختلف اندازه گیری و نهایتا اطلاعات بدست آمده با مدلهای ... است خاک
در همان شرایط نمونه برداری(از نظر میزان رطوبت) مورد استفاده قرار گیرد. .... جمع آوری
ژرم پلاسم برخی از گردوهای مرغوب شاهرود با تکیه به صفات میوه و ...

انجام پایان نامه کارشناسی کاردانی سمینار پروپوزال - Google Sites

در هر نقطه ای از ایران که هستید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست ... نامه های
دانشگاهی دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی، با استفاده از دانشجویان دکتری
تخصصی ...... ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD
Fulltext ... اهمیت و نقش ژرم پلاسم بومی گیاهان زراعی در امنیت غذایی اینده کشور
Fulltext

دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران - Symposia.ir

آنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنج ... برآورد تنوع
ژنتیکی و فنوتیپی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از نشانگرهای ... بررسی
فنوتیپی و مولکولی ژن های blaOXA-10, blaOXA-1 و blaPSE در سویه های پسودوموناس
..... مطالعه ساختار ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم لوبیا با استفاده از پروتئین های
ذخیره ای دانه.

تشخیص برنج مرغوب ایرانی | برنج شالیزار

2 جولای 2016 ... چگونه برنج با کیفیت و مرغوب را از انواع نامرغوب و تقلبی تشخیص بدهیم؟ ... چند
سالی است با ورود برنج‌های ارزان و بی‌کیفیت خارجی و برنج های ...

شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با ...

14 فوریه 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم
پلاسم برنج ایرانی با استفاده از. نشانگرهای ملکولی. باتمام فایلهای ...

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

7 - استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه¬های هموکاریون در ... 9
- بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر
GUS (چکیده) ... 26 - تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران (
چکیده) ... 59 - ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (
چکیده)

انجام پایان نامه کارشناسی کاردانی سمینار پروپوزال - Google Sites

در هر نقطه ای از ایران که هستید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست ... نامه های
دانشگاهی دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی، با استفاده از دانشجویان دکتری
تخصصی ...... ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD
Fulltext ... اهمیت و نقش ژرم پلاسم بومی گیاهان زراعی در امنیت غذایی اینده کشور
Fulltext

00 بایگانی - صفحه 3 از 3 - فایل اول

فایل فلش فارسی NOKIA 222 rm-1136 10.00.11 با لینک مستقیم میهن ... شناسايي
ژن هاي بازگرداننده باروري در ژرم پلاسم برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي ...

انجام پایان نامه کارشناسی کاردانی سمینار پروپوزال - Google Sites

در هر نقطه ای از ایران که هستید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست ... نامه های
دانشگاهی دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی، با استفاده از دانشجویان دکتری
تخصصی ...... ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD
Fulltext ... اهمیت و نقش ژرم پلاسم بومی گیاهان زراعی در امنیت غذایی اینده کشور
Fulltext

سینتیک جذب فسفر در شرایط ظرفیت مزرعه و غرقاب در سه خاک آهکی

15 سپتامبر 2012 ... با توجه به اهمیت جذب و واجذب فسفر در شرایط مختلف خاک این مطالعه با هدف بررسی ...
فسفر در تیمار های مختلف اندازه گیری و نهایتا اطلاعات بدست آمده با مدلهای ... است خاک
در همان شرایط نمونه برداری(از نظر میزان رطوبت) مورد استفاده قرار گیرد. .... جمع آوری
ژرم پلاسم برخی از گردوهای مرغوب شاهرود با تکیه به صفات میوه و ...

برنج استفاده نشانگرهای ملکولی باروری ژن های نشانگرهای ملکولی ...

شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از ... برای
... ید و دادن سفارش برنج ایرانی و هندی دانه بلند و گرفتن نمونه با ما تماس بگیرید.

برنج استفاده نشانگرهای ملکولی باروری ژن های نشانگرهای ملکولی ...

شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از ... برای
... ید و دادن سفارش برنج ایرانی و هندی دانه بلند و گرفتن نمونه با ما تماس بگیرید.

دارای فایل (18) - نتایج جستجو - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی یکساله جنس Cicer با استفاده از صفات ...
جداسازی ژنهای مقاومت به بیماری زنگ برگی جو و تولید نشانگرهای مبتنی بر ... های
بازگرداننده باروری با استفاده از نشانگرهای STS در ارقام مختلف برنج ایران ...
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم های اصلاح شده ایرانی با استفاده از نشانگر
مولکولی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

2 ژانويه 2011 ... 4044 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده) ....
توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
... استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده) ..... 4412 -
ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)

نشانگر ریزماهواره‌ - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 45 ژنوتیپ سویا، از دو نوع نشانگر مولکولی ...
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی پیاز ایران با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره
ای ... در این پژوهش به منظور ارزیابی و انگشت نگاری بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور
که ... بازگرداننده باروری و بعنوان والد تکراری) و IR36 (حاوی ژنهای بازگرداننده
باروری و ...

مقالات من

مقالات من · مقاله بازخوانی تکنیک های حل مسئله زمانبندی اتاق عمل جراحی در word ...
بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شد.

ایران ترجمه - اولین سایت آنلاین مرجع مقاله های ترجمه شده دانشگاهی ایران

93, تعامل انسان - كامپیوتر و سنجش مغز با استفاده از طیف بینی مادون قرمز ..... 521,
دسته‌ بندي و شناسايي اتصال نخ‌ هاي پيوندي شانه شده پشمي، از شبكه‌ هاي عصبي
مصنوعي .... 622, مواد نوری بر اساس نانو/ میكرو كریستالهای مولكولی و لایه‌ های بسیار
نازك ...... نشانگرهای بین توالی های تکراری ساده در بین 40 واریته ممتاز در ژرم پلاسم
...

مطالب تاپ

پاورپوینت رشته عمران با عنوان ژئو تکنیک و طراحی پی. شناسايي ژن هاي
بازگرداننده باروري در ژرم پلاسم برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي ملكولي.
نمایش مطالب :.

ژنتیک و اصلاح نژاد - پلی مرفیسم ISSR و کاربرد آن در اصلاح نباتات ...

اما کاربرد آنها در حل مشکلات مرتبط به فیلوژنی برنج اهلی آسیایی، گندم، ارزن ...
ISSRs همراه با مارکرهای AFLP و RAPD در نقشه یابی ژنوم های اروپایی و ژاپنی صنوبر
مورد ... نقشه پیوستگی ژنتیکی Citrus با استفاده از 75 مارکر ISSR که در طول همه ...
به یک مارکر(STS) تبدیل شد تا امکان شناسایی ژن بازگرداننده باروریRf-1، فراهم
شود.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر ...

ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم ....
بررسي روابط ژنتيکي ارقام و پايه‌هاي سيب با استفاده از نشانگر مولکولي SSR. ....
21, ارزيابي تنوع ژنتيکي ژرم¬پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR .
... کننده باروری (RF) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره (SSR) در برنج .

مطالب جدیدتر - اصلاح نباتات

DNA fingerprinting تکنیک مورد استفاده دانشمندان برای تمایز افراد یک گونه با ...
اثر ژنهای برگرداننده باروری بر نسخه ها و پروتئین های چارچوب خواندن باز مرتبط با
... و بازگشت باروری، صفات مهم زراعی در گیاهانی چون ذرت، آفتابگردان، برنج و کلزا
.... شناسایی ارقام/هیبریدها/ منابع والدی و غیره در اصلاح نباتات و مدیریت ژرم پلاسم ...

تشخیص برنج مرغوب ایرانی | برنج شالیزار

2 جولای 2016 ... چگونه برنج با کیفیت و مرغوب را از انواع نامرغوب و تقلبی تشخیص بدهیم؟ ... چند
سالی است با ورود برنج‌های ارزان و بی‌کیفیت خارجی و برنج های ...

بررسی میزان استفاده از فناوری اطّلاعات در کتابخانه‌های کانون پرورش ...

بهبود کارائی سطحی فولاد ساده کربنی با استفاده از روکش جوشی غنی از Al ......
Isolation and molecular identification of bacteria producing alkaline ...... ارزیابی
تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های سیب ایران با استفاده از نشانگر RAPD ...
بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های برنج تحت تنش سرما
.

پروژه سرا - صفحه 707

10 آگوست 2016 ... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ..... باشد تا با
شناسایی و تبیین مشكلات و موانع كارآفرینی در میان این ..... مقاله بررسي تنوع
ژنتيکي ژرم پلاسم ارقام بومي و وارداتي نخود ايراني با استفاده از نشانگرهاي ... (3 و
مهمترین هدف در استفاده از این ژنوتیپ ها، انتقال ژن ها و صفات مطلوب آنها ...

ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی :: تجارت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم
پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ملکولی باتمام فایلهای پیوست در114
صفحه ...

و 5871884 در 4492573 به 3759482 از 2937785 را ... - Simon Plouffe

و 5871884 در 4492573 به 3759482 از 2937785 را 1765026 با 1661773 که ... می
1036162 اين 991774 كه 711589 های 626112 آن 604659 مي 576096 هاي 574332 شده
.... خاطرنشان 27391 خاص 27308 ایرانی 27301 بازي 27287 اعضای 27282 برخورد
...... 670 درمحل 670 بااستفاده 670 رسان 670 نامي 670 ناآرامي 670 كارگاههاي 670
اقتباس ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

2 ژانويه 2011 ... 4044 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده) ....
توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
... استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده) ..... 4412 -
ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)

احمدی - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

9 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی
دوره ... آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه
برنج در ... 35 - شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در
استان ..... 323 - ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر
مولکولی ...

ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی :: تجارت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم
پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ملکولی باتمام فایلهای پیوست در114
صفحه ...

جستجوی "خویش" ، 101 مورد یافت شد - سنجش 3

... مقاله: تعیین ارتباط بین روابط فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان ...
تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به
دست آمده از ... های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی
رپید RAPD ... مقاله: بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی برنج با
استفاده از تجزیه ...

مقالات من

مقالات من · مقاله بازخوانی تکنیک های حل مسئله زمانبندی اتاق عمل جراحی در word ...
بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شد.

شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با ...

پست با عنوان شناسایی ژن های بازگرداننده باروری در ژرم پلاسم برنج ایرانی با
استفاده از نشانگرهای ملکولی از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار
بازنشر ...

تحقیق آماده در مورد هیتلر

کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

دوستیاب

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 شازند

فرمول تولید قرص جوشان ویتامین ث و کلسیم

آشنایی با انواع بیماری ها - تحقیق:افسردگی و شناخت آن از پودمان تغذیه و سلامت کارشناسی مدیریت خانواده

پاورپوینت والدین در اسلام - 33 اسلاید

بک دراپ آتلیه نوزاد و کودک مبل صورتی زیر درخت-کد 2049

کارآفرینی و طرح توجیهی اشعه ايكس وتهيه آن

دانلودمقاله بررسي کامل پالایش نفت