دانلود فایل


پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری,دانلود رایگان

دانلود فایل پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری)تعداد سوال: ۱۵تعداد بعد: ۵شیوه نمره گذاری و تفسیر: داردروایی و پایایی: داردمنبع: دارد (پایان نامه)نوع فایل: word 2007همین الان دانلود کنیدقیمت: فقط ۳۰۰۰ تومانdoc, آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, اعتیاد و بیکاری, امتیازدهی پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, بزهکاری و بیکاری , پرسشنامه, بیکاری, ترم آخر, خرید پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, دانلود رایگان پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, دانلود پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, راهنمای پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, روایی و پایایی پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, سوالات پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, شیوه نمره گذاری پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, طلاق و بیکاری + پرسشنامه, عدم اشتغال, علوم اجتماعی, فرار از خانواده و بیکاری + پرسشنامه, فقر و بیکاری + پرسشنامه, مشکلات بیکاری, منبع پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, نمره دهی پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری), پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, پرسشنامه آسیب های بیکاری, پرسشنامه بیکاری, پرسشنامه جامعه شناسی, پرسشنامه علوم اجتماعی, پرسشنامه معضلات بیکاری


پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری


دانلود رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - مرکز دانلود پروژه ها و ...

doc, آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, اعتیاد و بیکاری, امتیازدهی پرسشنامه
آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, بزهکاری و بیکاری + پرسشنامه, بیکاری, ترم
آخر, خرید پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, دانلود رایگان پرسشنامه
آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, دانلود پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از
بیکاری, راهنمای ...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - بهترین فایل رایگان

11 سپتامبر 2017 ... doc, آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, اعتیاد و بیکاری, امتیازدهی , بزهکاری و
بیکاری , پرسشنامه, بیکاری, ترم آخر, خرید , دانلود رایگان , دانلود , راهنمای , روایی و
پایایی , سوالات , شیوه نمره گذاری , طلاق و بیکاری + پرسشنامه, عدم اشتغال, علوم
اجتماعی, فرار از خانواده و بیکاری + پرسشنامه, فقر و بیکاری + ...

مقاله آسیب اجتماعی و انواع آن |48823| بُت

1 نوامبر 2017 ... همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها، محرومیتهای ناشی از عدم
امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار ... دانلود
تحقیق و مقاله دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل (فرار از منزل
) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. ... دانلود پرسشنامه آسیب های.

اصل مقاله (3519 K) - نشریات دانشگاه علامه

در این میان سوء مصرف کنندگان در جهان، مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد، ابتلا به.
بیماریهای خطرناکی همچون ... خانواده ها، فقر و بیکاری و ارتکاب جرم های مرتبط با مواد،
دورنمایی کلی از وضعیتی است که. امروزه سرنوشت میلیونها ... کشور ما، گرایش این
نسل به مواد اعتیاد آور است (همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، .(۱۵۳:۱۳۸۱. همان گونه که
...

اصل مقاله (3519 K) - نشریات دانشگاه علامه

در این میان سوء مصرف کنندگان در جهان، مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد، ابتلا به.
بیماریهای خطرناکی همچون ... خانواده ها، فقر و بیکاری و ارتکاب جرم های مرتبط با مواد،
دورنمایی کلی از وضعیتی است که. امروزه سرنوشت میلیونها ... کشور ما، گرایش این
نسل به مواد اعتیاد آور است (همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، .(۱۵۳:۱۳۸۱. همان گونه که
...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در ...

2 مه 2016 ... مسئله آسیب های اجتماعی، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و
بیکاری، انحراف والدین و … بوجود می آید، ... اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل
برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در
قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است. جامعه آماری این پژوهش ...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری &#8211

ﻓﺎﯾﻞ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ از ﭘﺮ داﻧﻠﻮد
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ. و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 100 درﺻﺪ راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور. از ﺑﯿﻦ
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ درج ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﺎی. آوری و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮدش در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد،. ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ
ﻓﺎﯾﻞ ...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری &#8211

ﻓﺎﯾﻞ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ از ﭘﺮ داﻧﻠﻮد
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ. و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 100 درﺻﺪ راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور. از ﺑﯿﻦ
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ درج ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﺎی. آوری و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮدش در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد،. ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ
ﻓﺎﯾﻞ ...

بررسی آسیب روانی مراجعین درمانگاه های پوست شهر ساری، سال 1383

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ. ﺑﻮده. ﻛﻪ. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی. آن. ﻗﺮار دارﻧﺪ. و. در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﳏﯿﻂ ﺧﺎرج ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران درﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼﻻت.
رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران. ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ. درﻣﺎﻧﮕﺎه. ﻫﺎی.
ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ. ﺳﺎری اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻌﺪاد. 404. ﺑﯿﻤﺎر ﭘﻮﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

ستاد مبارزه با مواد مخدر - آسیب‌های اجتماعی؛ واقعیت انکارناپذیر

7 ا کتبر 2017 ... از عمده‌ترین آسیب‌های موجود می‌توان اعتیاد، فروپاشی خانواده ناشی از طلاق، خشونت،
حاشیه‌ نشینی، فساد، ناهنجاری اجتماعی، افول سرمایه اجتماعی، فقر و شکاف ... جامعه
ایران در دهه آتی» پیش‌بینی کردیم که مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی دهه آتی، بیکاری،
فساد، فقر و تبعیض، شکاف طبقاتی، اعتیاد، طلاق، افول سرمایه اجتماعی و.

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - مرکز دانلود پروژه ها و ...

doc, آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, اعتیاد و بیکاری, امتیازدهی پرسشنامه
آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, بزهکاری و بیکاری + پرسشنامه, بیکاری, ترم
آخر, خرید پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, دانلود رایگان پرسشنامه
آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, دانلود پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از
بیکاری, راهنمای ...

آسیب های اجتماعی | مقالات انگلیسی داغ - پاورپوینت درس فیزیک

17 نوامبر 2017 ... آسیب های اجتماعی: مقالات انگلیسی داغ: طریقه درست جستجوی مقاله با عنوان آسیب های
اجتماعی در کانال تلگرام ما. ... هدایت نشده که با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش
زیر ساخت ها متناسب نبوده و مشکلات ناشی از آن ابعاد پیچیده ای یافته است، در نتیجه
مشکلاتی نظیر تورم، گرانی مسکن، بیکاری، اسکان غیررسمی و.

PDF: خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی | dl5

13 ژانويه 2018 ... رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ. -4 ﺑﯿﮑﺎری: ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای اﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻣﺎﮐﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ. -5 رﺷﺪ
ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی: اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ ...

اولويت هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال1391

ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات. ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻗ. ﺘﺼﺎد ﻣﻮادﻣﺨﺪر. (. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮔﺮدش
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ. ﻣﻮاد. و ...) -3. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاداﻋﺘﯿﺎدآور ﺳﻨﺘﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی. ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮوه. ﻫﺎی ﺧﺎص، ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه. آﻓﺮﯾﻦ و زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎی
زﯾﺴﺘﯽ. ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد . -6. ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮزه آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد.

تحليلي بر وضعيت فقر شهري - فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات ...

بیکاری در شهر، ظرفیت هاي محدود تولیدي، ضعف پايه هاي اقتصادي شهر از. جمله عواملي
... پرسشنامه ای که در. برگیرنده ی بسیاری از مسائل اجتماعی - اقتصادی و کالبدی
تأثیرگذار بر. فقر و کیفیت زندگی مردم مهاباد می باشد. این پرسشنامه، با توجه به
مدل. کوکران، به ... دشواري ها و آسیب هاي اجتماعي ر ا ناشي از مشکالت افراد قلمداد مي کند
.

آسيب اجتماعي - مسابقات ملی مهارت

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺯ ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ . -4. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮﺭﻛﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻼﺡ ﻧﻴﺴﺖ . ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ
ﻭﻧﺎ.

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

2-8202 MA. مقايسه تأثير نوبت‌كاري ( در گردش و ثابت ) بر فرسودگي شغلي و
آسيب‌هاي رواني در شركت كاشي صنايع خزر گيلان. سيد محمد حسين قاسمي. كارشناسي
ارشد. علامه طباطبايي (دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي). 3. 3-8203 MA. ساخت و
هنجاريابي پرسشنامه استرس شغلي براي كاركنان مجتمع فولاد مباركه اصفهان. كامليا
دانايي.

بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي - اداره كل زندانهاواقدامات تأميني ...

14 فوریه 2016 ... بر اساس اين نظريه همانطور كه قبلاً نيز توضيح داده شد “جرم پديده طبيعي است و از
فرهنگ، تمدن و فضاهاي هر اجتماعي ناشي مي‌شود”. سير تكاملي فرهنگ ها باعث مي‌شود
مفهوم بزه، نوع و كيفيت آن نيز دگرگون شود و تجدّد گرايي نيز در اين ميان نقش مهمی
پيدا کند به همين علت اين رويكرد در تعريف بزه به هنجار هاي اجتماعي توجه ...

از ناشی اجتماعی های آسیب گسترش به میزبان جامعة نگرش سنجش همدان ...

میزبان. به. گسترش. آسیب. های. اجتماعی. ناشی. از. توسعة. گردشگری. در. شهر. همدان.
شهال. کاظمی. پور. ثابت. 1. حسین. رضایی. 2. حدیثه. رمضانی. فر9. تاریخ. دریافت:
..... اجتماعی،. شامل. بزهکاری. نوجوانان،. جرم،. الکلی. بودن. مزمن،. خودكشی،. اختالل.
روانی،. طالق،. تبعیض. قومی. و. گروهی،. كمبود. مسکن،. بیکاری،. اعتیعاد. بعه. معواد.
مخدر.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در ...

2 مه 2016 ... مسئله آسیب های اجتماعی، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و
بیکاری، انحراف والدین و … بوجود می آید، ... اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل
برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در
قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است. جامعه آماری این پژوهش ...

عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه اخیر | دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ...

19 سپتامبر 2016 ... با توجه به یافته‌ های این پژوهش، نتیجه چهار فرضیه، شامل: تأثیر فقر و بیکاری،
اختلاف فرهنگی، اشتغال زنان و اعتیاد را که اهمیت بیشتری داشته ‌اند، مورد بررسی ...
با توجه به تأثیر طلاق بر جامعه و بروز سایر آسیب های اجتماعی دیگر که از طلاق ناشی
می شوند، بررسی عوامل افزایش آن – خصوصاً عوامل اجتماعی – از اهمیت ...

مجموعه پرسشنامه اعتیاد

آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت). آزمون شخصیتی بندر –
گشتالت. پاورپوینت معرفی و بررسی اعتیاد. مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و
همکاران). مقیاس کنترل شخصی (PCS). مقیاس اعتیاد به اینترنت. پرسشنامه علایم
اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده). پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری ...

مقاله آسیب اجتماعی و انواع آن |48823| بُت

1 نوامبر 2017 ... همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها، محرومیتهای ناشی از عدم
امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار ... دانلود
تحقیق و مقاله دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل (فرار از منزل
) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. ... دانلود پرسشنامه آسیب های.

بررسی میزان آمادگی، آگاهی و آسیب پذیری خانوارهای استان فارس در مواجهه

دموگرافیک، وضعیت آمادگی، آگاهی و آسیب پذیری خانوارها در برابر زلزله استفاده شد.
.... های اجتماعی است. ) 16. ,. 19. ( . با توجه به. اهمیت پیشگیری از خسارت های ناشی از
زلزله و نیز با در نظر گرفتن این. نکته که یکی از راه های کاهش آسیب و خسارت ناشی
از زلزله ... قبل از توزیع پرسشنامه خانوارهای شرکت کننده در تحقیق از اجرا و اهداف.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در ...

2 مه 2016 ... مسئله آسیب های اجتماعی، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و
بیکاری، انحراف والدین و … بوجود می آید، ... اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل
برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در
قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است. جامعه آماری این پژوهش ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در ...

2 مه 2016 ... مسئله آسیب های اجتماعی، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و
بیکاری، انحراف والدین و … بوجود می آید، ... اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل
برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در
قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است. جامعه آماری این پژوهش ...

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسيب هاي اجتماعي - پاندا

16 مه 2017 ... پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی – لیست مقالات فارسی. http://paperlist.
ir/downloads/tag/پرسشنامه-سنجش-نگرش-به-آسیب-های-اجتماعی دانلود بانک مقالات
فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و… پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب
های اجتماعیپرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری.

آسيب اجتماعي - مسابقات ملی مهارت

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺯ ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ . -4. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮﺭﻛﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻼﺡ ﻧﻴﺴﺖ . ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ
ﻭﻧﺎ.

نقش مددکاری در کار با زنان آسیب دیده اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی همدان

در آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی نیز زنان و دختران جوان آسیب پذیری
بیشری را نسبت به مردان دادند. در حوزه جرائم مالی نیز زنان مجرم نسبت به .... در واقع،
آسیب شناسی اجتماعی، مطالعه ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی نظیر بیکاری، اعتیاد،
فقر، خودکشی، طلاق، ولگردی، گدایی و… همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها
به ...

برنامه جامع كاهش آسيب هاي بهداشتي ، رواني، جسماني و اجتماعي ناشي از مص

همایش منطقه. ای آسیب. های اجتماعی در زاگرس جنوبی تیرماه. 1388. دا. ریوش جاللی و
جهانبخش رهبریان. ارائه به صورت سخنرانی ). 10. مقاله برتر ارائه شده در همایش(. ١.
بررسي ويژگي هاي جمعيت ... خصوص بیماری های عفونی ناشی از مصرف تزریقی مواد و
همچنین پرسشنامه بررسی وضعیت جنسی و بهداشتی سوء. مصرف كنندگان تزریقی
متاهل ...

بررسی آسیب¬های اجتماعی ناشی از حاشیه¬نشینی در مناطق شهری تهران ...

داده‌های پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار spss و به دو روش آمار توصیفی و استنباطی
تجزیه‌و‌تحلیل می‌شوند. نتایج کلی و یافته¬های این تحقیق وضعیت قابل مقایسه‌ای از
آسیب‌های بیکاری، فقر، نابرابری اجتماعی، اعتیاد، تکدی‌گری، طلاق و غیره را در این
سه منطقه نشان می¬دهد. در مورد منطقه 15 می‌توان گفت که مدیران این منطقه، خواستگاه ...

اصل مقاله - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

15 ا کتبر 2011 ... ﺮ ﻃﻼق ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﺮوز ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻃﻼق ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آن.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮ ﻃﻼق در
دﻫﻪ. 80. ﮐﻪ ﺳﺎل. -. ﻫﺎي. 80. ﺗﺎ. 86. را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ وﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﭘﺮوﻧﺪه. ﻫﺎي ﻃﻼق ودﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﺻﺎﺣﯿﻨﻈﺮان وﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ...

معرفی کتاب «آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، روابط ...

22 ا کتبر 2016 ... جلد هفتم از مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران به موضوعات آسیب
های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، و نیز روابط همسایگی و آپارتمان نشینی می‌پردازد.
در میان ... این مقاله از طریق پرسشنامه و استناد به آمار رسمی و دریافت اطلاعات
از اهالی آن محل به علت‌یابی مهاجرت به این محل می‌پردازد. برای مثال در ...

دانلود

قرار گرفت و پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرانباخ 90 درصد بدست
آمد. جهت تجزيه. و تحليل داده ... های اجتماعی ناشی از عوامل ارزشي و فرهنگي در اولويت اول
، آسيب های ناشی از عوامل اخالقي در. رتبه دوم و آسيب های ..... در واقع آسيب. شناسی
اجتماعی، مطالعه ناهنجاريها و نابسامانی های اجتماعی نظير بيكاری، فقر، اعتياد،
خودکشی،.

آسیب های اجتماعی حرفه پرستاری و نوع نگرش پرستاران به محیط کار در ...

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، رﺿﺎﯾﺖ و ﻧﺎ. 1 Function. 2 Processes of
organization. ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درک. رﺿﺎﯾﱵ. ﻧﯿﺎزﻫﺎ،. واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﮐﺎر. ﳘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زاوﯾﻪ رواﺑﻂ. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﲨﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ. ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﭘﺰﺷﮏ ، ﭘﺮﺳﺘﺎر راﺑﻂ اﺻﻠﻲ. ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر و. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻲ.

آسیب های اجتماعی حرفه پرستاری و نوع نگرش پرستاران به محیط کار در ...

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، رﺿﺎﯾﺖ و ﻧﺎ. 1 Function. 2 Processes of
organization. ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درک. رﺿﺎﯾﱵ. ﻧﯿﺎزﻫﺎ،. واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﮐﺎر. ﳘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زاوﯾﻪ رواﺑﻂ. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﲨﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ. ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﭘﺰﺷﮏ ، ﭘﺮﺳﺘﺎر راﺑﻂ اﺻﻠﻲ. ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر و. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻲ.

بررسی عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان پسر دوره دوم ...

16 مه 2016 ... پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وقوع آسیب های اجتماعی (اعتیاد،خشونت
ووندالیسم)در بین دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرهای استان لرستان صورت
گرفته است. داده های این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه خودسنجی از
نمونه ای با حجم ۳۶۰ نفر که از دانش آموزان پسردوره دوم متوسطه دبیرستان های ...

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ: ﺮ اﺛﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑ ﮐﺸﺎورزان - علوم ترویج و آموزش ...

14 فوریه 2016 ... ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﻮدر رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﻪ. ﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ. 52. 0/. ﺗﺎ. /63. 0. ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ داﺷﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار
آﻣﺎري. SPSS22. و. EXCEL. اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. ، ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ. ﭘﺬﯾﺮي ﮔﻨﺪ. م.
ﮐﺎران. ﺑﺨﺶ. ﻗُﺮﻗُﺮي در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ...

PDF: مقاله آسیب ها و انحرافات اجتماعی | barberry

11 ژانويه 2018 ... ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻼق، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل، ﻗﺘﻞ،.
ﺧﻮدﮐﺸﯽ، اﻋﺘﯿﺎد، ﻗﺎﭼﺎق و… اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ، رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ. آﻧﺎن
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﺎﺷﯽ
از ﻃﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﻼم. در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم، زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ...

PDF: خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی | berry

15 ژانويه 2018 ... اﮔﺮ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدم از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در اﻓﺮاد ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﺮﺑﯿﺖ و.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ...

سوالات پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری بایگانی - ترم آخر ...

هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه،
اعتیاد، بزهکاری). تعداد سوال: 15. تعداد بعد: 5. شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد. روایی
و پایایی: دارد. منبع: دارد (پایان نامه). نوع فایل: word 2007. همین الان دانلود کنید.
قیمت: فقط 2400 تومان ...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - مرکز دانلود پروژه و ...

28 آوريل 2015 ... هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه،
اعتیاد، بزهکاری). تعداد سوال: ۱۵. تعداد بعد: ۵. شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد. روایی
و پایایی: دارد. منبع: دارد (پایان نامه). نوع فایل: word 2007. همین الان دانلود کنید.
قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان ...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - متن رایگان

18 دسامبر 2017 ... doc, آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, اعتیاد و بیکاری, امتیازدهی , بزهکاری و
بیکاری , پرسشنامه, بیکاری, ترم آخر, خرید , دانلود رایگان , دانلود , راهنمای , روایی و
پایایی , سوالات , شیوه نمره گذاری , طلاق و بیکاری + پرسشنامه, عدم اشتغال, علوم
اجتماعی, فرار از خانواده و بیکاری + پرسشنامه, فقر و بیکاری + ...

PDF: خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی | dl5

13 ژانويه 2018 ... رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ. -4 ﺑﯿﮑﺎری: ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای اﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻣﺎﮐﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ. -5 رﺷﺪ
ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی: اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ ...

دانلود پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری | تک دانشجو

10 ا کتبر 2015 ... images (17). هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق،
فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری). تعداد سوال: ۱۵. تعداد بعد: ۵. شیوه نمره گذاری و
تفسیر: دارد. روایی و پایایی: دارد. منبع: دارد (پایان نامه). نوع فایل: word 2007. RIAL
25,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد ...

وابستگی به تلفن همراه و آسیب های روانی- اجتماعی در دانش آموزان

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. در داﻧﺶ آﻣﻮزان. : ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات. ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه. و ﺑﻠﻮﺗﻮث. ﻳﻌﻘﻮب
ﭘﻨﺎﻫﻲ. 1. ، ﻃﺎﻫﺮ اﺻﻼﻧﻲ. 2. ، رﺑﺎب ﻓﺮﺟﻲ. 3. ، ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺘﻮاز. 4. ﭼﻜﻴﺪه. ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ. : ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺑﺰار ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼع ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ.
ﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه.

دانلود پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در زمینه علوم ...

3 ژانويه 2016 ... هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه،
اعتیاد، بزهکاری)تعداد سوال: ۱۵تعداد بعد: ۵شیوه نمره گذاری و تفسیر: داردروایی و
پایایی: داردمنبع: دارد (پایان نامه)نوع فایل: word 2007همین الان دانلود کنیدقیمت:
فقط ۳۰۰۰ تومان doc, آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری, اعتیاد و بیکاری, ...

PDF: مقاله آسیب ها و انحرافات اجتماعی | barberry

11 ژانويه 2018 ... ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻼق، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل، ﻗﺘﻞ،.
ﺧﻮدﮐﺸﯽ، اﻋﺘﯿﺎد، ﻗﺎﭼﺎق و… اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ، رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ. آﻧﺎن
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﺎﺷﯽ
از ﻃﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﻼم. در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم، زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ...

از ناشی اجتماعی های آسیب گسترش به میزبان جامعة نگرش سنجش همدان ...

میزبان. به. گسترش. آسیب. های. اجتماعی. ناشی. از. توسعة. گردشگری. در. شهر. همدان.
شهال. کاظمی. پور. ثابت. 1. حسین. رضایی. 2. حدیثه. رمضانی. فر9. تاریخ. دریافت:
..... اجتماعی،. شامل. بزهکاری. نوجوانان،. جرم،. الکلی. بودن. مزمن،. خودكشی،. اختالل.
روانی،. طالق،. تبعیض. قومی. و. گروهی،. كمبود. مسکن،. بیکاری،. اعتیعاد. بعه. معواد.
مخدر.

اصل مقاله (3519 K) - نشریات دانشگاه علامه

در این میان سوء مصرف کنندگان در جهان، مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد، ابتلا به.
بیماریهای خطرناکی همچون ... خانواده ها، فقر و بیکاری و ارتکاب جرم های مرتبط با مواد،
دورنمایی کلی از وضعیتی است که. امروزه سرنوشت میلیونها ... کشور ما، گرایش این
نسل به مواد اعتیاد آور است (همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، .(۱۵۳:۱۳۸۱. همان گونه که
...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - دانلود از فایل ...

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری – دانلود از فایل روانشناسی و علوم
تربیتی. ۱۳۹۵-۰۶-۱۹ علوم انسانی. فایل رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان
پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری که از پر دانلود ترین فایلهای روان
شناسی و علوم تربیتی در کشور است، به صورت ۱۰۰ درصد رایگان توسط سرور های
سایت ما از ...

بررسی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان و رابطه آن با فعالیت‌های ...

فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند علاوه بر تقویت حس اعتمادبه‌نفس، آسیب‌های روانی
ناشی از بیکاری را از بین ببرد. هدف این پژوهش بررسی میزان افسردگی و اضطراب
جانبازان استان خراسان شمالی و ارتباط آن با فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آن‌هاست.
روش‌ها: برای سنجش میزان فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی، از یک پرسشنامه محقق ساخته
و ...

بررسی رابطه آسیب‌های اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر یزد

واژههای کلیدی: آسیبهای اجتماعی، سرقت، پرخاشگری، مواد مخدر، مسائل جنسی، خودکشی
، فرار از خانه، کیفیت زندگی ... اجتماعی نظیر بیکاری، سرقت، فرار از خانه، فقر،
اعتیاد ... ناشی از محیطی که فرد در آن زندگی می کند. آسیبهای. روابط گرم و عاطفی و
صمیمی خانواده را از میان برده و. اجتماعی به صورت روز افزون در حال افزایش است(۴) و.

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - ترم آخرترم آخر

سایت پرسشنامه های روانشناسی، مدیریت، علوم اجتماعی، مشاوره، تربیت بدنی، جامعه
شناسی، سایت پرسشنامه، سایت پرسشنامه های استاندارد، سایت پرسشنامه مدیریت.

ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻌﺔ ﻣﻮ - فصلنامه روستا و توسعه

5 ژانويه 2009 ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺳﺖ؛
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ،. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ
. ﺩﻧﺒـﺎﻝ. ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﻳﻨﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻳـﻞ. ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ. ﺩﺍﺭﺩ . ﮐﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. : ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ. /. ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. /. ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﻭ. ﺳﺘﺎﻳﯽ.

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - مرکز دانلود پروژه و ...

28 آوريل 2015 ... هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه،
اعتیاد، بزهکاری). تعداد سوال: ۱۵. تعداد بعد: ۵. شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد. روایی
و پایایی: دارد. منبع: دارد (پایان نامه). نوع فایل: word 2007. همین الان دانلود کنید.
قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان ...

آسيب اجتماعي - مسابقات ملی مهارت

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺯ ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ . -4. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮﺭﻛﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻼﺡ ﻧﻴﺴﺖ . ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ
ﻭﻧﺎ.

مقاله آسیب اجتماعی و انواع آن |48823| بُت

1 نوامبر 2017 ... همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها، محرومیتهای ناشی از عدم
امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار ... دانلود
تحقیق و مقاله دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل (فرار از منزل
) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. ... دانلود پرسشنامه آسیب های.

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری | کلید (ترم آخر)

18 مه 2014 ... پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری. تعریف بیکاری. بیکار در اقتصاد به
فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع
درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو
جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند. زنان خانه‌دار و دانشجویان اگر جویای کار ...

پرسشنامه | پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری - پرسشنامه

13 فوریه 2017 ... پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری. معرفی. این پرسشنامه به منظور بررسی
تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری
) طراحی و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای روایی، پایایی و منبع می باشد.
موضوعات : انواع پرسشنامه. دیدگاه ها. پاسخ دهید. برای صرف‌نظر کردن از ...

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

2-8202 MA. مقايسه تأثير نوبت‌كاري ( در گردش و ثابت ) بر فرسودگي شغلي و
آسيب‌هاي رواني در شركت كاشي صنايع خزر گيلان. سيد محمد حسين قاسمي. كارشناسي
ارشد. علامه طباطبايي (دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي). 3. 3-8203 MA. ساخت و
هنجاريابي پرسشنامه استرس شغلي براي كاركنان مجتمع فولاد مباركه اصفهان. كامليا
دانايي.

ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻌﺔ ﻣﻮ - فصلنامه روستا و توسعه

5 ژانويه 2009 ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺳﺖ؛
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ،. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ
. ﺩﻧﺒـﺎﻝ. ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﻳﻨﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻳـﻞ. ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ. ﺩﺍﺭﺩ . ﮐﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. : ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ. /. ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. /. ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﻭ. ﺳﺘﺎﻳﯽ.

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری &#8211

ﻓﺎﯾﻞ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ از ﭘﺮ داﻧﻠﻮد
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ. و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 100 درﺻﺪ راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور. از ﺑﯿﻦ
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ درج ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﺎی. آوری و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮدش در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد،. ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ
ﻓﺎﯾﻞ ...

راهنماي كاربردي براي مبتلايان به استرس

استارت آپهای حیرت‌انگیز

دانلود فایل تحقیق توارث مسلمان و كافر 53صفحه

دانلود ابزارطرح گلدار ساقه نرم افزار کورل دراو - پروژه آماده و لایه باز با فرمت CDR

فایل فلش رسمی دیمو D7790a مخصوص فلش تولز

کارآموزی در تربیت بدنی

تحقیق در مورد روابط بين انتقال هيدروليك پوسته‌هاي سطح و مديريت خاك در يك ‌هاپلودالف نمونه 16 ص

تحقیق در مورد روابط بين انتقال هيدروليك پوسته‌هاي سطح و مديريت خاك در يك ‌هاپلودالف نمونه 16 ص

پاورپوينت سرمایه فکری کتاب مسائل جاری دکتر حسن همتی

پاورپوینت انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی